NABR předkládá petici proti zařazení makaka jávského na seznam IUCN

Washington 16. června 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Národní asociace pro biomedicínský výzkum (NABR) dnes ve spolupráci s renomovanými nezávislými vědci předložila Mezinárodnímu svazu ochrany přírody (IUCN) petici, která protestuje proti nedávnému zařazení makaka jávského (Cynomolgus macaque, Macaca fascicularis) na seznam ohrožených druhů podle kritérií IUCN. Toto zařazení je výsledkem nesprávného využití dat, která neopodstatňují zařazení druhu na seznam ohrožených druhů. NABR vyzývá k okamžitému přezkoumání.

Prezident Národní asociace pro biomedicínský výzkum Matthew R. Bailey uvedl: „Nehumánní primáti tvoří méně než 0,5 % všech zvířat ve výzkumu, přesto hrají zásadní roli při vývoji nových léků, zdravotnických prostředků a vakcín pro lidi i domácí zvířata. Bez výzkumného využití makaků jávských desetitisíce léčiv a léčebných přípravků možná nikdy nedokončí proces výzkumu a vývoje. Zařazení makaků jávských na seznam a jakákoli následná omezení dovozu musí být založena na nejlepších dostupných vědeckých důkazech. Svévolné omezení dovozu makaků jávských by mohlo ohrozit miliony lidských životů a poškodit světové veřejné zdravotnictví.“

„Zařazení makaka jávského na seznam ohrožených druhů Mezinárodním svazem ochrany přírody (IUCN) představuje nebezpečný precedens, protože toto rozhodnutí není podloženo recenzovanými vědeckými poznatky. Tato situace je obzvláště znepokojující, protože podobné svévolné kroky ještě více ztěžují provádění život zachraňujícího lékařského výzkumu v USA a dalších zemích.“

Hodnocení IUCN dokončené v roce 2022 nepředkládá vědecké důkazy podporující přeřazení makaka jávského ze stupně zranitelný do stupně ohrožený. Hodnocení IUCN obsahuje řadu chyb a nesprávných tvrzení a ve srovnání s minulými hodnoceními neposkytuje faktické důkazy o úbytku druhu.

Nehumánní primáti jsou v současnosti nenahraditelní v neurovědách, výzkumu nedegenerativních poruch, infekčních chorob, imunoterapie, reprodukce, stárnutí, chronických zánětlivých onemocnění a dalších vědních oborech. Vzhledem k tomu, že nehumánní primáti sdílejí s lidmi 93 až 98 % DNA, mají podobnou anatomii mozku a podobné orgánové systémy, jsou klíčem k objevům v biomedicínském výzkumu, které přinášejí nové léky, vakcíny a biologická léčiva. Jak dokládá studie 25 nejvýznamnějších zvířecích modelů pro léčiva, kterou provedla Nadace pro biomedicínský výzkum (Foundation for Biomedical Research), drtivá většina léků, které jsou dnes na trhu, vycházela před zahájením klinických studií u lidí z údajů o bezpečnosti a účinnosti získaných z několika zvířecích modelů.

Prezident Národní asociace pro biomedicínský výzkum Matthew R. Bailey bude v pondělí 19. června 2023 vypovídat před výborem pro živočichy Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin v Ženevě a vyzve k přezkoumání zařazení na seznam ohrožených druhů.

KONTEXT

Makakové jávští jsou ve Spojených státech hojně využíváni v lékařském výzkumu při vývoji léčiv. Zpráva Národní akademie Nonhuman Primate Models in Biomedical Research: State of the Science and Future Needs (2023) zdůrazňuje, že testování na zvířatech s následnými klinickými studiemi u lidí zůstává v současné době nejlepším způsobem zkoumání komplexních fyziologických, neuroanatomických, reprodukčních, vývojových a kognitivních účinků léčiv, který umožňuje určit, zda splňují podmínky bezpečnosti a účinnosti pro registraci. Hlavní regulační agentury po celém světě, včetně amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv a Evropské agentury pro léčivé přípravky, vyžadují u většiny nových léčiv a biologických přípravků pro bezpečné zahájení klinických studií u lidí vyhodnocení míry bezpečnosti a účinnosti na hlodavčích i dalších zvířecích modelech, včetně nehumánních primátů.

Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) 7. března 2022 rozhodl, že makak jávský by měl být podle kritérií IUCN zařazen mezi „ohrožené druhy“. Podklady pro toto zařazení uvádí posudek vypracovaný M. F. Hansenem a dalšími přispěvateli (Hansen et al. 2022).

Dne 15. června 2023 předložila NABR Mezinárodnímu svazu ochrany přírody (IUCN) petici, v níž změnu stupně ohrožení tohoto druhu zpochybnila. Vědci, kteří se podíleli na přípravě petice, upozorňují na nedostatek údajů, které by nové určení stupně ohrožení podpořily. Ve své recenzi zprávy Hansena et al. (2022) petice uvádí, že odkazovaná vědecká literatura je často nesprávně interpretována a tyto údaje neprokazují, že by stav makaka jávského klesal.

Předložení této petice NABR je podnětem k vědeckému přezkumu ze strany IUCN. V rámci přezkumu vědci zrevidují nejlepší dostupné vědecké poznatky pro určení stupně ohrožení makaka jávského podle kritérií IUCN. Na závěr tohoto procesu IUCN oznámí svá zjištění a případné změny ohledně zařazení na seznam ohrožených druhů.

O Národní asociaci pro biomedicínský výzkum

Národní asociace pro biomedicínský výzkum (NABR) byla založena v roce 1979 a je jediným neziskovým sdružením podle paragrafu 501(c)(6), které se zabývá řádnou veřejnou politikou humánního využívání zvířat v biomedicínském výzkumu, vzdělávání a testování. K jejím členům patří více než 340 univerzit, lékařských a veterinárních škol, fakultních nemocnic, farmaceutických a biotechnologických společností, sdružení pacientů a akademických a odborných společností, které se spoléhají na humánní a odpovědný výzkum na zvířatech přispívající k celosvětovému zdraví lidí a zvířat. Více informací na adrese www.nabr.org .

Kontakt: Eva Maciejewski emaciejewski@nabr.org (202) 967-8305

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1138543/NABR_Logo.jpg