Na unikátní akci se v Praze sejdou zástupci vědy a průmyslu, aby hledali nové možnosti investic

Praha 28. června 2022 (PROTEXT) – Do metropole se v září sjedou ti nejlepší z oboru biotechnologií. Mezinárodní konference Prague.bio se zúčastní zástupci fondů, kteří celkově spravují víc než 5 miliard korun určených na investice do nadějných vědeckých projektů. Se svými přednáškami vystoupí i taková esa oboru, jako například Jan Berka z Roche Diagnostics Solutions a Marek Šťastný z Bristol-Myers Squibb.

Mezinárodní konference Prague.bio je určena akademikům, investorům a zástupcům průmyslu, kteří se věnují vývoji nových léčiv, diagnostiky a dalším oblastem biotechnologií. Těšit se můžou na přednášky zástupců významných farmaceutických a diagnostických firem, na panelovou diskusi se zahraničními investory i prezentaci nadějných biotechnologických projektů.

Mezi řečníky na fóru Prague.bio patří například uznávaný odborník na sekvenační systémy z Roche Diagnostics Solutions, Jan Berka, který nabídne přednášku „The future of disease diagnostics is the immunome“. Sám k tomu dodává: „Zaměřím se na úlohu tzv. imunomu v diagnostice, prognóze a léčbě nemocí. Imunom je dynamický soubor imunitních buněk a receptorů reagujících na různé antigeny, který podle posledních studií vykazuje zajímavý potenciál, coby biomarker různých onemocnění. Patří mezi ně např. infekce, autoimunitní poruchy či rakovina.“

Konferenci obohatí svým vystoupením taky Marek Šťastný z Bristol-Myers Squibb, Senior Scientific Advisor a Business Development Liaison pro ČR. „Můj příspěvek se týká využívání moderní imunoterapie v protinádorové léčbě. Představím současné trendy i výsledky v oblasti biomarkerů a možnosti budoucího vývoje v oblasti imunoterapií,“ popisuje. Jeho vystoupení shrnuje název: „The extent of cancer immunotherapy in clinical practice & what is important to know for developmental opportunities?“.

Zajímavou diskusi slibuje panelová debata investorů. Zapojí se do ní Aleksander Kłósek z polského YouNick Mint VC, Alexander Schwartzz rakouského fondu xista science ventures, Michael Krebs z německého KHAN Technology Transfer Fund a Jaromír Zahrádka z i&i Biotech Fund. Hovořit budou mimo jiné o potenciálních rizicích financování vědeckých startupů v úplných začátcích jejich vývoje. Konference Prague.bio navíc propojí investory se zástupci českých i zahraničních univerzit a výzkumných institucí. Výsledkem můžou být nové finanční injekce pro perspektivní badatelské projekty.

„Jsem velmi rád, že se v Praze objeví tak významné osobnosti z oblasti biotechu i byznysu a věřím, že budou přínosem a inspirací nejen pro start-upy, ale všechny účastníky konference,“ říká Jaromír Zahrádka.

Široká podpora státní správy i samosprávy

Mezinárodní konference Prague.bio získala podporu ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové, ministerstva průmyslu a obchodu, agentury CzechInvest i hlavního města. Pražský primátor Bohuslav Svoboda poznamenává: „Praha má v oblasti biotechnologií a medicíny velmi dobrou pověst a potenciál. Jsem rád, že konference Prague.bio na tento fakt upozorní v mezinárodním měřítku a přivítá řadu velmi zajímavých osobností.“

Sympozium organizují bio-inovační centrum i&i Prague a kancelář transferu technologií IOCB Tech náležící do ekosystému vytvořenému kolem Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB). Ten patří mezi spoluorganizátory konference. Ředitel ÚOCHB, prof. Jan Konvalinka vysvětluje proč: „Česká republika nabízí v oblasti biotechnologií značné možnosti. Na univerzitách či ve výzkumných ústavech pracuje velké množství špičkových vědců a průmysl zase vytváří zajímavé možnosti ke spolupráci, což znamená, že potenciálních investorů do vědeckých projektů stále přibývá. Chybí ale intenzivnější propojení těchto světů, jejich vzájemná komunikace a pochopení. Konference Prague.bio si klade za cíl pomoci tuto mezeru vyplnit.“

Veškeré dostupné informace o konferenci Prague.bio najdete na webu www.prague.bio, kde je k dispozici i registrační formulář.

Další informace

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

ÚOCHB je mezinárodně uznávaná vědecká instituce, jejímž hlavním posláním je základní výzkum v oblasti chemické biologie a medicinální chemie, organické a materiálové chemie, chemie přírodních látek, biochemie a molekulární biologie, fyzikální chemie, teoretické chemie a analytické chemie. Ústav se snaží hledat způsoby, jak uplatnit výsledky základního výzkumu v aplikacích, které můžou zlepšit život celé společnosti. Od roku 2010 má na starosti veškeré aktivity spojené s přenosem výsledků do praxe, aplikacemi a problematikou duševního vlastnictví dceřiná společnost ústavu IOCB Tech. V roce 2017 vznikla při ÚOCHB další dceřiná společnost i&i Prague, která se zaměřuje na rozvoj a financování slibných projektů v rané fázi, a to nejen z ústavu, ale i z jiných výzkumných a akademických institucí.

Více na www.uochb.cz.

IOCB Tech

Kancelář transferu technologií IOCB Tech, s.r.o. je dceřinou společností 100% vlastněnou Ústavem organické chemie a biochemie (ÚOCHB). Mezi hlavní povinnosti IOCB Tech patří identifikace komerčně zajímavých projektů na ÚOCHB, analýza jejich tržního potenciálu a patentovatelnosti, ochrana duševního vlastnictví, podpora rozvoje daných projektů formou projektového managementu, hledání komerčních partnerů a dojednávání smluvních podmínek pro podpis licenčních smluv. IOCB Tech se podílel na procesu dojednání a uzavření více než desítky klíčových licenčních smluv s významnými farmaceutickými partnery, jako např. Gilead Sciences, Merck, Novo Nordisk a SHINE Medical Technologies. V roce 2017 firma založila dceřinou společnost i&i Prague, která se zaměřuje na financování slibných projektů ústavu i jiných výzkumných a akademických institucí v rané fázi.

Podrobnosti na: www.iocbtech.cz.

Bio-inovační centrum i&i Prague

Bio-inovační centrum i&i Prague se zaměřuje na přenos nových technologií do praxe. Společnost vznikla při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a věnuje se především inovacím v oblasti vývoje léčiv, diagnostiky a lékařských prostředků pocházejících z akademických institucí. Podporuje vytváření spin-off společností a prodej licencí. Dosud se společnost podílela na vzniku nebo jinak podpořila 15 spin-off společností z 5 zemí, má majetkový podíl v 9 z nich a investovala již přes 70 milionů korun. Celkově však spin-offy v portfoliu i&i Prague získaly od dalších investorů už více než 1,8 miliardy korun. Vedle přímých finančních investic pomáhá i&i Prague také při komercializaci inovativních technologií více než 15 výzkumným institucím a univerzitám v ČR i zahraničí. V roce 2021 stál i&i Prague u zrodu investičního fondu i&i Bio.

Více se dozvíte zde: www.iniprague.com.