Na silnici I. třídy u Hostomic se řeší havárie svahu, na místě je omezení

Hostomice 8. června 2024 (PROTEXT) – Při cestování mezi Teplicemi a Bílinou dbejte zvýšené opatrnosti u Hostomic. Je zde zúžená vozovka, a to z důvodu havárie svahu. K sesuvu došlo pravděpodobně z důvodu historické důlní činnosti. V roce 2022 došlo k monitoringu, který ovšem přítomnost důlního díla neprokázal.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: „Původně vybudovaný monitoring dle ČGS dostatečně neprokázal příčinu sesuvu z důvodu existence starého důlního díla v těsné blízkosti komunikace a s chodbami pod jeho tělesem. Z toho důvodu bylo dohodnuto provedení dvou dodatečných hlubších (cca 40m) vrtů. Jsem informován, že při provádění druhého vrtu byla skutečně zastižena kaverna. Ukončení prací a další postup nelze v tuto chvíli předjímat, jelikož se jedná o technicky náročnou problematiku a současně bude nutné jednoznačně určit odpovědnou organizaci, která bude zajišťovat sanační a zabezpečovací práce.“

Omezení na lokaci tedy zůstane do doby, než budou známy přesnější informace.

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: „Momentálně je tam dopravní omezení, které ta oprava vyžaduje. Motoristé musí pochopit, že v tomto místě nejde to dopravní omezení vyřešit rychle. Pakliže ta komunikace je poddolovaná, to znamená, že tam hrozí nebezpečí dalších problémů do budoucna a samozřejmě momentálně ten jízdní pruh bude těžce přetěžován. To znamená, pokud na tom jízdním pruhu je nějaká komunikace, která je stavěná na nějaký provoz, tak momentálně bude třikrát až čtyřikrát přetěžovaná. To znamená, do budoucna se bude muset i tenhle jízdní pruh, který se bude momentálně používat jako průjezdný, dokonale prozkoumat a ošetřit.“

Při cestě na silnice I/13 zhruba kilometr od zúžení vás také čeká svedení do nájezdových a sjezdových ramp kvůli opravě mostu mezi Křemíží a Všechlapy, který vede přes komunikaci první třídy. Ta je v tomto úseku zcela uzavřená.

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: „V téhle situaci řidič musí předvídat a prostě pokračovat dál na věcech, které prostě vidí a být tam obezřetný a prakticky počínat si velmi ohleduplně k ostatním účastníkům. To znamená nevynucovat si přednost a tak dále.“

 

Zdroj: POLAR televize Ostrava