Na Právnické fakultě UK otevřeli novou relaxační zónu, začala revitalizace celé fakulty

Praha 21. února 2024 (PROTEXT) – Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze začala dlouho očekávaná revitalizace budovy. Cílem revitalizace, která potrvá několik let, je uchovat architektonicky cennou a památkově chráněnou budovu architektů Jana Kotěry a Ladislava Machoně v dobrém stavu i pro další generace a dotvořit ji v moderní prostor k setkávání stávajících i budoucích generací nejen právníků a právniček, ale i veřejnosti. První viditelnou akcí je zrekonstruovaná relaxační zóna a prostor fakultní kavárny Coffee Break.

Relaxační zóna s kavárnou byly otevřené v úterý 20. února. Rozšíření prostor určených k odpočinku, setkávání či týmové práci patřilo mezi dlouhodobé fakultní priority. Ke spolupráci v projektu rekonstrukce kavárny a relaxační zóny vybralo vedení fakulty z řady došlých nabídek architektonické studio Čtyři stěny, s.r.o., které se specializuje na návrhy interiérů a rezidenčních objektů. Záměrem nového pojetí zmiňovaných prostor bylo navázat na původní architekturu co do prvků, detailů i materiálů tak, aby výsledkem byla moderně a svěže působící kavárna a související odpočinkový prostor. Vznikl nový, reprezentativní prostor, který nabízí různorodé využití.

Jedna z částí relaxační zóny je věnována stupňovitě řešené „tiché“ studovně, je zde také čítárna s pohodlným měkkým posezením v křeslech nebo na čalouněném nábytku. Kavárnu osvěžil nový barový pult, moderní kavárenské stoly a židle. Ty byly v kombinaci s čalouněným nábytkem zvoleny tak, aby se docílilo větší intimity a lepší akustiky prostoru. Děkan fakulty, prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. ve svém proslovu řekl: „Jsem rád, že se myšlenku relaxační zóny podařilo uvést v život a že od nového semestru budou mít všichni příležitost vypít si svůj oblíbený nápoj ve zrekonstruované kavárně.“

Rekonstrukce relaxační zóny a kavárny je součástí dlouhodobého projektu revitalizace Právnické fakulty UK. Nyní fakultní tým vytváří zadání pro vypracování architektonického návrhu. Ten umožní rozdělit celý proces revitalizace do logicky i funkčně navazujících etap tak, aby bylo možné účelně vynakládat postupně získávané peněžní prostředky. Projekt nese oficiální název fakulta 2.0 – projekt revitalizace Právnické fakulty UK a k jeho prezentaci veřejnosti byl zároveň u příležitosti otevření relaxační zóny spuštěn nový web.

 

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.