Na bezpečnost dodávek elektřiny ve Švýcarsku bude dohlížet softwarové řešení Griffin od společnosti Unicorn Systems

Praha 6. prosince 2023 (PROTEXT) – Švýcarský provozovatel přenosového systému Swissgrid uzavřel se společností Unicorn Systems smlouvu o dodání významné části řešení v rámci programu SMARTA. Jde o inovativní program, jehož cílem je zcela nahradit stávající systém SCADA/EMS, který se používá pro dispečerské řízení švýcarské přenosové soustavy.

Aktuální vývoj na trzích s energiemi spolu se změnami v legislativě vedou k výrazně vyšší volatilitě výroby a spotřeby a tedy i složitějšímu řízení elektrické sítě. Stávající a nadcházející evropské iniciativy a další rozšiřování obnovitelné výroby tuto složitost dále umocní. Z tohoto důvodu švýcarský provozovatel přenosové soustavy Swissgrid zahájil program SMARTA, jehož cíl spočívá v kompletním nahrazení stávajícího řešení pro dispečerské řízení – SCADA/EMS. „Jsme velmi rádi za příležitost zúčastnit se programu SMARTA. Oceňujeme jeho inovační potenciál a jsme připraveni společně se Swissgridem definovat nový standard pro řídicí systémy přenosových soustav pro 21. století,“ uvedl Jan Konrád, Chief Commercial Officer, Unicorn Systems.

V rámci programu SMARTA bude Swissgrid implementovat řešení pro tři hlavní oblasti – SCADA, EMS Core a EMS Case Builder. Společnost Unicorn Systems vyvine a dodá řešení EMS Case Builder. EMS Case Builder poskytuje analytickou vrstvu sloužící k modelování scénářů a variant, které reflektují různé situace a stavy elektrické sítě v reálném čase a v krátkodobém horizontu. Tyto výstupy jsou pak používány při reakci přenosové soustavy na reálný vývoj s cílem vyhnout se přetížení jednotlivých prvků soustavy.

EMS Case Builder je založen na produktu Griffin společnosti Unicorn. Griffin je mezi řídicími systémy velmi inovativní, protože je postaven jako moderní webová aplikace v mikroservisní architektuře. Swissgrid tak oproti tradičním řešením získává vysokou přidanou hodnotu, neboť dodaná aplikace bude flexibilní, škálovatelná a snadno rozšiřitelná do budoucna. Griffin využívá Unicorn Mobile-First IoT-Ready Cloud Architecture, která propojuje moderní technologie a procesy pro vývoj aplikací a je ověřená mnoha úspěšnými projekty po celé Evropě.

Swissgrid je národní provozovatel přenosové soustavy ve Švýcarsku. Swissgrid má asi 700 vysoce kvalifikovaných pracovníků ze 33 zemí ve svých provozovnách v Aarau, Prilly, Castione, Landquart, Laufenburg, Ostermundigenu a Uznachu. Jako člen Evropské sítě provozovatelů elektrických přenosových soustav (ENTSO-E) je také zodpovědný za plánování sítě, řízení systému a návrh tržních principů. Většina akciového kapitálu Swissgrid je společně vlastněna různými švýcarskými elektroenergetickými společnostmi.

Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu přinášenou našim zákazníkům. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Jsme zároveň provozovateli internetové služby Plus4U, ve které nabízíme široké portfolio služeb založených na robustních softwarových řešeních pro malé a střední podniky a hlavně pro lidi. Naším cílem je vzdělávat lidi a také společnost. Proto jsme v roce 2007 založili Unicorn University, která zároveň provozuje Unicorn Top Gun Academy – komplexní vzdělávací systém pro naše spolupracovníky i partnery.

 

 

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.