Mylné přesvědčení téměř 80 % světových lékařů o nikotinu jako příčině rakoviny plic maří snahu pomoci miliardě kuřáků přestat s kouřením

New York /USA) 21. července 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Průzkum mezi více než 15.000 lékaři v 11 zemích odhalil nutnost dalšího vzdělávání

Foundation for a Smoke-Free World (Nadace pro svět bez kouření) vyzývá vědce, aby navrhli nové analýzy a vzdělávací programy

• V průměru téměř 77 % lékařů se mylně domnívá, že nikotin způsobuje rakovinu plic; 78 % věří, že způsobuje aterosklerózu.

• Ačkoli v průměru 87 % lékařů alespoň částečně souhlasí s tím, že prioritou je pomoci pacientům přestat kouřit, nedostatečné vzdělání a znalosti ohledně nikotinu negativně ovlivňují rady týkající se odvykání kouření a omezování škod způsobených tabákem.

• Povzbudivé je, že v průměru více než 80 % dotázaných lékařů má alespoň mírný zájem o školení v oblasti odvykání kouření a snižování škod způsobených tabákem.

Podle průzkumu financovaného z grantu nadace Foundation for a Smoke-Free World většina lékařů na celém světě mylně přisuzuje negativní zdravotní důsledky kouření nikotinu. Tento omyl přímo ohrožuje dosavadní pokroky v pomoci s odvykáním kouření.

Online průzkum mezi více než 15.000 lékaři v 11 zemích (Čína, Německo, Řecko, Indie, Indonésie, Izrael, Itálie, Japonsko, Jihoafrická republika, Spojené království a Spojené státy) provedla společnost Sermo, nezávislá platforma a lídr v oblasti praktických informací pro zdravotníky.

Přestože v průměru 87 % lékařů alespoň částečně souhlasí s tím, že pomoc pacientům při odvykání kouření je prioritou, znepokojivých 74 % lékařů se mylně domnívá, že nikotin způsobuje řadu onemocnění od rakoviny plic po CHOPN.

Tyto výsledky vyvolávají vážné pochyby o schopnosti lékařů poskytnout pacientům-kuřákům co nejpřesnější a nejúčinnější rady, jak s kouřením přestat. Právě tyto mylné představy by totiž mohly stát za skutečností, že v průměru jen asi polovina lékařů (55 %) doporučuje pacientům pro omezení či odvykání kouření volně prodejnou náhradní nikotinovou terapii.

„Lékaři musí nutně absolvovat náležité vzdělávání, kde se seznámí s fakty o nikotinu a možnostech omezování škodlivých účinků tabáku, které mohou jejich pacientům pomoci přestat kouřit,“ uvedl Dr. Muhammad Ahmed, ředitel medicínského a vědeckého výzkumu nadace Foundation for a Smoke-Free World. „V situaci, kdy na celém světě ročně zemře na nemoci související s kouřením více než sedm milionů kuřáků, může lepší informovanost lékařů o dostupných nástrojích pro odvykání kouření zachránit mnoho životů.“

Dr. Jed Rose, prezident a generální ředitel společnosti Rose Research Center (RRC) a spoluvynálezce nikotinové náplasti, řekl: „Pacienti od lékařů očekávají důvěryhodné zdravotní poradenství. Proto je nezbytné, aby lékaři poskytovali kuřákům přesné a aktuální informace o zdravotních rizicích kouření cigaret ve srovnání s používáním výrobků, které dodávají nikotin bez spalování.“

RRC je výzkumné zařízení se sídlem v Raleighu v Severní Karolíně, které se specializuje na výzkum závislosti na tabáku, včetně výzkumu týkajícího se kuřáků, závislosti, odvykání kouření, omezování negativních účinků tabáku a užívání dalších tabákových výrobků. RRC je držitelem grantu nadace Foundation for a Smoke-Free World.

Přestože ve zdravotnické komunitě panuje téměř jednomyslná shoda v tom, že k negativním zdravotním důsledkům kouření vede spíše spalování než nikotin, průzkum mezi lékaři odhalil, že:

• Průměrně 74 % lékařů alespoň částečně souhlasí s tím, že nikotin způsobuje rakovinu plic, močového měchýře a hlavy/krku/žaludku,

• ve Spojených státech je to 70 %,

• v Německu 78 %,

• v Číně 86 %,

• v Japonsku 85 %.

• V průměru 78 % lékařů alespoň částečně souhlasí s názorem, že nikotin způsobuje aterosklerózu, a

• v průměru 76 % lékařů alespoň částečně souhlasí s tím, že nikotin způsobuje CHOPN.

Jakkoli jsou tyto mylné názory alarmující, v průměru 81 % dotázaných lékařů má alespoň mírný zájem o školení zaměřené na odvykání kouření a snižování škod způsobených tabákem.

Průzkum, který se uskutečnil v roce 2022, také zjistil, že zatímco pohovory lékařů s pacienty-kuřáky se zaměřují na zdravotní přínosy omezení nebo odvykání kouření (celosvětově v průměru 73 %) a zdravotní rizika dalšího kouření (celosvětově v průměru 73 %), poměrně malý počet lékařů – v průměru něco málo přes polovinu (celosvětově v průměru 56 %) – doporučuje omezit množství kouřených tabákových výrobků a méně než polovina lékařů (celosvětově v průměru 48 %) pomáhá pacientům vypracovat plán, jak přestat kouřit.

Nadace Foundation for a Smoke-Free World proto vyzývá vědce, aby předložili návrhy na další analýzu výsledků průzkumu mezi lékaři a navrhli programy, které by pomohly zlepšit informovanost lékařů ohledně odvykání kouření a omezování škod způsobených tabákem. Odborníci, kteří chtějí podat svůj návrh, se mohou obrátit na adresu support@smokefreeworld.org. Výsledky průzkumu mezi lékaři jsou k dispozici na internetových stránkách nadace www.smokefreeworld.org/doctorssurvey2022/.

O nadaci Foundation for a Smoke-Free World


Foundation for a Smoke-Free World (Nadace pro svět bez kouření)
je nezávislá americká nezisková organizace, která uděluje granty podle paragrafu 501(c)(3) a jejímž cílem je zlepšit celosvětové zdraví tím, že již v této generaci vymýtí kouření. Nadace prosazuje své poslání prostřednictvím tří širokých okruhů aktivit: medicínského a vědeckého výzkumu, diverzifikace zemědělství a transformace průmyslu. Nadace je financována každoročními dary společnosti PMI Global Services Inc. (dále jen „PMI“), je na ní nezávislá a funguje způsobem, který zajišťuje její nezávislost na jakémkoli komerčním subjektu. Další informace naleznete na adrese www.smokefreeworld.org.

Kontakt:

Pro další informace prosím kontaktujte:

Paul Harrison (Actum LLC), pharrison@actumllc.com / +44 7711 976 655, příp.

Miran Hassan (Actum LLC), mhassan@actumllc.com / +44 7931 004 003.

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/2158061/Nicotine_Lung_Cancer_Bar_Chart_37_Infographic.jpg

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/2158062/Physicians_Training_Doctors__Survey__2__35_Infographic.jpg

PROTEXT