MWC2024: Huawei představuje chytrá městská řešení nové generace pro urychlení inteligentní transformace měst

Barcelona (Španělsko) 3. března 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – V rámci veletrhu MWC 2024 představila společnost Huawei na kulatém stole s názvem „Budováním inteligentních dvojčat k urychlení inteligentních měst“ (Building City Intelligent Twins to Accelerate City Intelligence) svá řešení nové generace pro chytrá města. Na akci se k diskusi o žhavých otázkách inteligentních měst, směřujících k usnadnění digitalizace státní správy a urychlení nástupu inteligence ve městech, sešli odborníci na veřejnou správu z Asie a Tichomoří, Latinské Ameriky, Afriky nebo Číny.

Budování chytrých měst postupuje rychlým tempem a vzrůstající složitost městské správy vyžaduje nové struktury a technologie, které pokračující digitalizaci měst podpoří. Takovou digitální technickou architekturu měst nové generace orientovanou na budoucnost představuje právě řešení City Intelligent Twins. Tato architektura vybudovaná na technologiích, jako je IoT snímání, vysokorychlostní konektivita, cloud computing, velká data a základní modely umělé inteligence, pomáhá vybudovat integrovaný inteligentní systém zahrnující synergii cloud-síť-koncová zařízení, integrovat data všech domén pro správu města, zajistit nepřetržitý provoz, umožnit bezproblémové fungování a sebeoptimalizaci města a v konečném důsledku jej tak učinit chytřejším.

Zhou Hongquan, provozní ředitel divize digitalizace veřejných služeb ve společnosti Huawei (Government Public Services Digitalization), uvedl: „Inovativní architektura City Intelligent Twins je nejnovějším úspěchem společnosti Huawei v oblasti klíčových technologií a aplikací pro chytrá města. Pomáhá vedení města optimalizovat efektivitu provozu, zlepšuje kvalitu života obyvatel a zásadním způsobem podporuje udržitelný rozvoj chytrých měst.“

Na základě architektury City Intelligent Twins spolupracuje společnost Huawei s globálními partnery na budování nových digitálních infrastruktur zaměřených na efektivní správu měst a urychlení jejich inteligentní transformace. V praxi se již Huawei podařilo zvýšit efektivitu spolupráce oddělení správy měst o 40 % a efektivitu řešení incidentů spojených s veřejným míněním o 30 %.

Během akce prezentovala společnost Huawei i další pokročilá řešení určená pro vylepšení správy měst, jako např. inteligentní operační centrum Smart City IOC, služby veřejné správy a základní městské modely. IOC integruje funkce vnímání města, provozní správy, kolaborativního vedení a analýzy rozhodování a slouží jako „jádro“ provozního řízení města. Řešení pro služby veřejné správy pak pomáhá zajistit příjemné a inteligentní interakce při využívání těchto služeb pomocí AI asistenta. A konečně základní městské modely se využívají v oblastech provozu, správy, vedení a služeb města s cílem zvýšit jejich kvalitu i efektivitu a vytvořit tak základ inteligentního města.

Divize digitalizace veřejných služeb hodlá i v budoucnu pokračovat ve spolupráci s globálními partnery a bude využívat pokročilé informační a komunikační technologie, jakož i otevřenou a konvergovanou architekturu inteligentních dvojčat, aby přispělo k budování inteligentních měst a umožnilo městům vnímat, přemýšlet a rozvíjet se.

Kontakt: hwebgcomms@huawei.com