Munice pro Ukrajinu nemá problémy s kvalitou

Praha 31. května 2024 (PROTEXT) – Vyjádření k článkům českých médií, které přebírají článek Financial Times o české muniční iniciativě zveřejněný 30. 5. 2024

Děkujeme médiu Financial Times za zpravodajství o české muniční iniciativě. Autor článku odvedl vynikající práci a důkladně analyzoval tento projekt, který je nesmírně významný pro obranyschopnost Ukrajiny. Upozorňujeme ale na významový posun, ke kterému došlo zejména při přebírání obsahu článku Financial Times v českých médiích, jehož výsledkem je nepravdivá informace, že munice pro Ukrajinu má problémy s kvalitou.

V rozhovoru majitele CSG pro Financial Times nebyla zmiňována a řešena kvalita munice dodávaná v rámci české muniční iniciativy pro Ukrajinu. Informace, že je část dodávané munice nekvalitní, není správnou interpretací výroků majitele CSG. Nic takového nebylo řečeno a žádnou citaci, kde by se majitel CSG ke kvalitě dodávané munice vyjadřoval, ostatně článek Financial Times neobsahuje. Proto uvádíme nesprávnou informaci, že část munice pro Ukrajinu je nekvalitní, na pravou míru.

Dodávky munice pro Ukrajinu v rámci české muniční iniciativy lze rozdělit do několika skupin. Zaprvé se jedná o novou munici, která se kompletně vyrábí ve společnostech CSG. Zadruhé se jedná o novou munici, která je vyráběna v zahraničí u partnerů skupiny CSG. Zatřetí se jedná o výkup skladových zásob z různých zahraničních zdrojů.

U této třetí skupiny, tedy munice ze skladových zásob, musíme nahradit některé z jejích komponent nově vyráběnými komponenty z naší produkce, aby byla zajištěna plná kompatibilita s houfnicemi, které používají ukrajinské ozbrojené síly. Jedná se například o iniciátory M-82, které vyrábíme a dodáváme v rámci české muniční iniciativy, protože původní iniciátor dodávaný partnery je pro houfnice používané na Ukrajině nepoužitelný.

Všechna munice dodávaná společností CSG na Ukrajinu tedy plní kvalitativní požadavky a kvalita je důsledně kontrolována při jejím odebrání. Není třeba jí ‚opravovat‘, ale doplnit novými komponenty.

Společnosti skupiny CSG splní všechny své závazky v rámci české muniční iniciativy v požadované kvantitě i kvalitě.

O skupině CSG

Globální průmyslově-technologická skupina CSG vlastněná českým podnikatelem Michalem Strnadem má klíčové výrobní podniky v České republice, na Slovensku, ve Španělsku, v Itálii, Indii, Velké Británii a USA a své výrobky exportuje do celého světa. CSG soustavně investuje do rozvoje svých společností a zároveň expanduje v hlavních oborech svého podnikání. Součástí skupiny jsou například česká automobilka Tatra Trucks, významný světový výrobce malorážové munice Fiocchi nebo český výrobce radarů Eldis. V podnicích začleněných do skupiny CSG a v propojených firmách pracuje více než 10 000 zaměstnanců. V roce 2023 dosáhly konsolidované tržby skupiny hodnoty 42 mld. korun. Hlavními obory CSG jsou strojírenství, automobilový, železniční, letecký průmysl, obranný průmysl a výroba munice. S produkty společností CSG se lze díky silné proexportní orientaci setkat na všech kontinentech.

 

Zdroj: PP Partners Prague