Most mezi Luby a Soběticemi musel dodavatel rozebrat, ŘSD zjistilo, že kvalita nevyhovuje

Klatovy 28. ledna 2024 (PROTEXT) – Stavba mostu mezi Luby a Soběticemi na obchvatu Klatov. Ještě před jeho dokončením byly ve většině jeho dílů objeveny závady. Proto ho museli dělníci rozebrat a vadné díly odvézt.

Jan Rýdl mluvčí ŘSD ČR: „Protože jsme během výstavby zjistili kontrolou kvality, že nebyly použity správně provedené prefabrikované součásti. To znamená, ten most, který je tady za námi, ten budoucí most, ta mostovka, mostní konstrukce, tak jakkoliv vypadá krásně, jakkoliv by ještě dlouho, dlouho krásně vypadala a sloužila, tak není naprosto v perfektním technickém stavu tak, jak Ředitelství silnic a dálnic žádá při výstavbě.“

Miroslav Blabol, ředitel ŘSD Plzeňského kraje: „Jednoduše řečeno, dneska a zítra dojde k demontáži veškerých dílů, které vlastně na této stavbě jsou a do konce měsíce února máme dohodu se stavitelem, že by měly být přivezeny nové a měly by být na této stavbě namontovány.“

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD ČR: „Velmi laicky vysvětlím, že jde o železobetonové prvky, kdy ty ocelové prvky mají bejt, mají být v určité hloubce toho betonu. Nejsou. Jsou blíž k tomu povrchu, než by měly být. My jsme na to přišli a odmítli jsme s takovými prvky dál stavět.“

Mikoláš Horník, stavbyvedoucí společnosti Silnice group: „Tím pádem tento problém bude přenesen na dodavatele prefabrikovaných dílů.“

Na termín dokončení obchvatu v listopadu a na jeho celkovou cenu to údajně nebude mít vliv.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD ČR: „Nebude mít a nemá vliv jak na harmonogram stavby, tak na rozpočet stavby. To je strašně důležité. To znamená, že tímto nepřipravujeme Klatovy na to, že nám to bude trvat ještě o několik měsíců déle nebo něco podobného. V tuhle chvíli vyměníme kus za kus a je to stoprocentně zodpovědnost zhotovitele.“

Tento most ale není jediný, který se musel předělat. V polovině loňského roku to byl most u Slavošovic, kde se musel zbourat jeden pilíř, který se rozpadal. Také díky lidské chybě.