Množí se případy investičních podvodů

Praha 14. září 2023 (PROTEXT) – Na známé z internetu si dávejte pozor. Množí se případy investičních podvodů

Na první pohled vypadají legitimně. Vydávají se za finanční poradce, zaměstnance předních finančních společností, nebo dokonce celebrity. Slibují vysoké výnosy s minimálním rizikem nebo zcela bez rizika a bez námahy. Pokud vás někdo podobný osloví na internetu, zbystřete. Velmi často se jedná o podvodníka.

Podvody se mohou odehrávat mnoha způsoby. Podvodníci hledají potenciální oběti často na oblíbených sociálních sítích, jako jsou například Facebook, Instagram nebo Telegram. Své cíle mohou požádat, aby jim půjčili peníze, poskytli „charitativní dary“, nebo investovali do jejich ‘‘výhodných schémat’’. Pro všechny tyto podvody je však společné, že žádosti o peníze předchází delší období budování vztahu, které vede oběti k tomu, že podvodníkovi důvěřují jako někomu, koho již nějakou dobu znají.

Společnost Binance se snaží na různé typy podvodů dlouhodobě upozorňovat. Její investigativní oddělení v loňském roce spolupracovalo s orgány činnými v trestním řízení na více než 47 tisících případech, z čehož valnou většinu tvořili právě vyšetřování podvodů. Pro prevenci proto připravila několik základních rad, které by měl každý zodpovědně dodržovat, aby se vyhnul případnému podvodnému jednání.

Abyste se vyhnuli podvodům sociálního inženýrství, je důležité dodržovat několik základních pravidel. Například pokud chcete darovat peníze na charitu, ověřte si legitimnost charitativní organizace. Darováním peněz důvěryhodným charitám zajistíte, že vaše peníze budou použity zodpovědně a pro zamýšlený účel. V případě, že vás někdo známí bude kontaktovat s lákavou investicí, buďte skeptičtí. Investice, která vypadá na první pohled až moc dobře, je téměř vždy podvod.

Vždy pečlivě posuďte jakékoliv žádosti o peníze. Zvažte důvody a schopnost žadatele vrátit vám peníze. Zhodnoťte svou vlastní finanční situaci, než půjčíte nebo investujete peníze. Pokud už jste někomu půjčili peníze, buďte obzvláště opatrní v případě opakovaných a nadměrných žádostí. Ideálně byste měli jakoukoliv půjčku zdokumentovat právně závaznou smlouvou, která obsahuje celkovou částku a plán splácení. Tím chráníte obě strany v případě sporů. Pokud se rozhodnete někomu půjčit peníze, tak vždy pouze částku, kterou si můžete dovolit ztratit.

Pokud se uživatel Binance stal obětí podvodníka, doporučujeme vyhledat pomoc PČR. Investigativní oddělení Binance spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení po celém světě, včetně Policie České republiky, která je při vyšetřování podvodů velmi efektivní. Přesto mají podvodníci tendenci rychle přesouvat finanční prostředky a mohou využívat různé taktiky praní špinavých peněz, které velmi ztěžují jejich vymáhání. Více o prevenci podvodů najdete na webových stránkách.

Kontakt:

Jan Hostinský

hostinsky@punchline.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.