Ministerstvo financí nekonalo a neodškodnilo a nyní vymáhá dluh

Praha 15. ledna 2024 (PROTEX) – Dne 21.12.2023 poslala podnikatelka Jana Václavíková výzvu ministrovi Z. Stanjurovi, kde žádá o anulování platebního výměru pro neziskovku, kterou vede, a vypsání z daňové evidence z důvodu vysoké škody, kterou jí MF ČR způsobilo svou nečinností. Neochránilo její investici v Rakousku a i přes výzvu Ministerstva spravedlnosti ČR k odškodnění paní podnikatelky, MF ČR nekonalo a neodškodnilo ji. Jde o neochráněný penzion pro 45 osob v Alpách.

Podporu paní podnikatelce vyjádřil pan senátor Jiří Čunek, který byl v době incidentu v Rakousku ministrem místního rozvoje a cestovního ruchu. Podpořil ji i dnes a jednal osobně s p.Stanjurou a vyzval jej, aby podnikatelce vyhověl. Podporu vyjádřilo 16000 podnikatelů sdružených v Podnikatelských odborech a Svobodní.

Povinnost státu ochránit investici vzniká tehdy, kdy Dohodu o ochraně investic porušil stát (rakouský soud zakázal užívání jediné příjezdové cesty k penzionu, čímž de facto vyvlastnil podnikatelku).

Případnou arbitráž či diplomatické jednání s Rakouskem má vést stát a nikoli podnikatel.

Dnes již více jak 2,5 měsíce ohrožují neziskovku – její sídlo (vypsána exekuce ) i přes ten fakt, že moc dobře vědí, jak obří škodu ekonomickou, ale i na zdraví a na důvěře v systém a ve státní instituce způsobili. Minimálně 70 mil.Kč na zisku a jménu firmy.

Údajný dluh na dani vznikl prodejem bytů, kterým měli dosáhnout zdanitelný zisk, čehož se nemohli dopustit, když zakoupili starou budovu s poškozenou statikou, kdy hrozilo zřícení stropů a také obvodových zdí a bylo nutné demontovat půl metru mocné stropy a montovat dle nového projektu ocelové nosníky s železobetonovými konstrukcemi. Měli tak vyšší náklady na pořízení bytů než bytů prodaných za obvyklou cenu. Bohužel jsem nepohlídala účetní a ta mi oznámila až po odvolací lhůtě, že došel platební výměr.

Takto zní i výzva panu ministrovi.

Dokumenty má ČTK k dispozici včetně Usnesení MSČR , že stát neochránil investici v Rakousku pí podnikatelce a výzvy MFČR k odškodnění pí podnikatelky.

 

Kontakt:

Jana Václavíková

Zdravější Vsetín a Střední Morava z.s.