Microsoft rozšiřuje vzdělávací programy – ve spolupráci s partnery nabídne školení digitálních dovedností statisícům lidí v České republice a na Slovensku

Praha/Bratislava 20. října 2022 (PROTEXT) – Na českém trhu chybí více než 30.000 IT odborníků. Stále se zrychlující digitalizace a inovace si vyžadují pracovníky, kteří dokážou kombinovat znalosti více oborů, včetně IT technologií. Jak potvrzují výsledky zářijového průzkumu mezi českými a slovenskými firmami, které pro Microsoft Česká republika a Slovensko zpracovala analytická společnosti IDC, téměř tři čtvrtiny organizací (73 %) mají problém najít kvalifikované IT odborníky. Vedení firem si zároveň uvědomuje nutnost zvyšovat úroveň digitálních dovedností stávajících zaměstnanců. 65 % organizací potvrzuje, že se jejich pracovníci chtějí učit novým digitálním dovednostem a 63 % z nich deklaruje, že nedostatek IT dovedností snižuje anebo bude snižovat produktivitu. Microsoft Česká republika a Slovensko reaguje na tuto potřebu rozšířením vzdělávacích aktivit pro tři hlavní skupiny zájemců – pro širokou veřejnost, pro studenty a pedagogy na všech stupních a pro IT profesionály. Ve spolupráci s partnery nabídne Microsoft široce dostupné programy hybridních školení a certifikací pro více než půl milionu zájemců z řad veřejnosti a firem, pro sto tisíc studentů a pedagogů a pro více než dvacet tisíc IT profesionálů, cloudových odborníků. Cílem této iniciativy je pomoci rychleji překonat mezeru v digitálních dovednostech napříč profesemi, urychlit nábor a rekvalifikaci lidí v IT a vytvoření nových pracovních míst prostřednictvím partnerského a zákaznického ekosystému společnosti Microsoft, kterou tvoří pět tisíc firem napříč Českou republikou a Slovenskem.

Microsoft zároveň pokračuje v investicích do svého pražského vývojového centra. S nárůstem zaměstnanců za poslední dva roky o více než 250 % v oblasti inženýrství, produktového managementu, designu a datové vědy je pražské vývojové centrum Microsoftu nejrychleji rostoucí IT společností na českém trhu a s více než 1000 zaměstnanci největším vývojovým centrem Microsoftu ve střední a východní Evropě.

Provázanost digitalizace a prosperity dokumentuje Index digitální budoucnosti (Digital Futures Index) společnosti Microsoft sestavený na základě dat mapujících pokrok v zavádění digitálních technologií v?Evropě a ukazuje, že země, kde mají lidé hlubší úroveň digitálních dovedností (skandinávské země, Holandsko, Estonsko) a aktivněji využívají digitální technologie a služby různého druhu, dosahují lepších výsledků v klíčových ukazatelích kvality života včetně vyšší produktivity a výdělků, inovací podporujících růst ekonomiky a vytváření nových pracovních míst.

Zrychlená digitalizace by mohla České republice přinést růst produktivity vyšší až o 70 %, konstatuje poradenská společnost McKinsey ve své analýze Vzestup digitálních vyzyvatelů, Perspektiva ČR. Podle této zprávy může zrychlení digitalizace do roku 2025 přinést až 26 miliard eur dodatečného hrubého domácího produktu (HDP), což znamená navýšení roční míry růstu HDP téměř o jeden procentní bod.

„Rozhodli jsme se výrazně rozšířit vzdělávací aktivity v oblasti digitálních dovedností, které poskytujeme individuálním zájemcům, firmám, veřejné správě a školám v České republice a na Slovensku. Jedná se o propracovaný a strukturovaný systém hybridních školení, studijních materiálů a certifikací od základních až po pokročilé digitální dovednosti,“ vysvětluje Martin Hruška, ředitel pro partnerský ekosystém ve společnosti Microsoft, který má v Microsoft Česká republika a Slovensko na starosti programy určené na podporu zvyšování digitálních znalostí, a dodává: „Spolu s našimi partnery, GoodCall, Digiskills, Gopas, Unicorn University, Czechitas, Aj Ty v IT a také ve spolupráci s českými a slovenskými univerzitami máme ambici rozšířit a propojit vzdělání v digitálních dovednostech od školy až po důchod tak, aby bylo praktické, škálovatelné a připravilo firmám kvalitní pracovníky a lidem umožnilo kariérní růst a dlouhodobou perspektivu na trhu práce. IT znalosti už nemohou být pouze doménou IT profesionálů. Znalost technologií už musí patřit do základní znalostní výbavy jako abeceda a násobilka.“

Česká a slovenská ekonomika potřebují urychlit rozvoj digitálních dovedností napříč profesemi. Od pracovníků se bude stále více vyžadovat, aby při své každodenní práci používali on-line aplikace nebo jiné technologické nástroje. S pokračujícím trendem digitalizace je pravděpodobné, že do roku 2030 dojde v České republice až u 1,1 milionu pracovních míst k výraznému posunu směrem k robotizaci a automatizaci. To si vyžádá přenastavení obsahu pracovních rolí a výraznější posun v aplikaci digitálních dovedností i u doposud spíše manuálních zaměstnání. Už dnes požadují firmy v naprosté většině pracovních nabídek určitou úroveň digitální gramotnosti, a to včetně takových profesí, jakou je například skladník. Velkou příležitostí je zapojit do IT více žen. Oproti zemím Evropské unie, kde v?technologiích pracuje průměrně 19 % žen, u nás to je zatím 10 %. Kariéra v IT dává ženám jednak tolik potřebnou flexibilitu a jednak možnost rozvoje a zajímavé finanční ohodnocení.

Podle výsledků průzkumu IDC vnímá vedení firem nutnost rozvoje IT dovedností jako stěžejní faktor pro budoucí konkurenceschopnost. 66 % společností uvedlo, že nedostatek IT dovedností povede k růstu obchodního rizika a 65 % zdůraznilo, že nedostatek znalostí v oblasti technologií brání jejich firmě v?rozvoji inovací. Z hlediska specifických znalostí a dovedností 61 % organizací považuje dovednosti v oblasti kybernetické bezpečnosti za nejdůležitější technologickou dovednost, kterou v současné době potřebují. Pro 42 % organizací jsou důležité také dovednosti v oblasti nástrojů pro spolupráci. To platí zejména pro firmy z České republiky. Pro 43 % organizací jsou stěžejní znalosti podnikových aplikací. Důraz na tyto znalosti kladou podle výsledků průzkumu IDC zejména slovenské firmy.

„Ve spolupráci s partnery nabídneme systém programů zvyšování kvalifikace IT dovedností od základních až po pokročilé znalosti. Jde nám o to, aby tyto aktivity byly široce dostupné bez ohledu na to, ve kterém regionu, městě nebo vesnici člověk žije a v jaké fázi své profesní kariéry nebo studia se nachází. Kromě zvýšení kvalifikace budou mít absolventi a absolventky možnost propojení na pracovní nabídky v programu ITjede.cz a ITide.sk,“ uzavírá Martin Hruška.

xxx

O tématu kvalifikace a rekvalifikace v oblasti digitálních znalostí hovořili účastníci byznysové konference Microsoft Envision Czech Republic & Slovakia, kterou společně pořádaly společnosti Microsoft a Accenture 20. října 2022 v Praze. Program konference se zaměřil na oblast inovací, kybernetické bezpečnosti a rozvoje digitálních znalostí. Konference se uskutečnila za podpory partnerů Actum Digital, Adastra, Aireen, Ataccama, EY, SAS a UiPath.

Příklady programů

GoodCall a program ITjede.czITide.sk

Program je otevřen široké veřejnosti, která má zájem se vzdělávat a rekvalifikovat v oblasti digitálních dovedností, a tím nastartovat kariéru v IT. Díky on-line vzdělávací platformě mají zájemci přístup k unikátnímu obsahu z oblasti technologií, ale i tzv. měkkých dovedností (soft skills), a to zcela zdarma. Již nyní se podařilo rekvalifikovat desítky zájemců, kteří následně našli uplatnění u partnerů a zákazníků Microsoftu. Platforma má již nyní tisíce studentů a nabízí v současné době možnost výběru z více než 100 volných pracovních míst.

Digistart s Digiskills = www.digistart.cz

Cílem programu je překonat strach z digitálních technologií a zvýšit digitální kompetence mezi širokou veřejností. Díky hravé a inspirativní formě v podobě mikrokompetencí umožňuje účastníkům osvojit si digitální dovednosti bez ohledu na sociální status, dosažené vzdělání nebo věk. Obsah je dostupný zdarma a zaměřuje se na životní situace, se kterými se v určité fázi života potýká každý z nás:

– Komunikace a spolupráce v digitální době

– Základy práce s počítačem, pojmy a zkratky

– Informace, dezinformace a jak se v nich vyznat

– Kyberbezpečná domácnost

– Uplatnění digitálních dovedností

– Na úřady digitálně aneb co si můžete vyřídit pohodlně online

Účastníci po zvládnutí daných témat obdrží certifikát, který bude přínosný například při hledání nového zaměstnaní nebo při kariérním růstu.

Rekvalifikace s Unicorn University a Unicorn Hatchery

Unicorn University úzce navazuje na projekty Digistart a ITjede a poskytuje další, více pokročilá, školení v oblasti technologií společnosti Microsoft (Azure, DevOps, testing, kyberbezpečnost, data a AI a další). Školení jsou krátkodobá, v rozsahu semestrálních kurzů nebo formou „Hatchery“ (líhně).

Program Unicorn Hatchery je praxí prověřený způsob, jak získat nové či rekvalifikovat stávající IT odborníky. Jedná se o komplexní výcvik, který propojením teoretické a praktické složky výuky plně připravuje účastníky pro práci v specifikované roli s určitou odborností.

Dle vstupních požadavků konkrétních firem je Unicorn Hatchery koncipována buď pro vyškolení nových IT odborníků (zejména doškolení absolventů vysokých škol tak, aby disponovali všemi znalostmi požadovanými na dané pozici), nebo pro přeškolení stávajících pracovníků na nové technologie.

Czechitas: Digitální akademie

Speciální program Digitální akademie (s výukou webových technologií, problematiky dat a analytiky a aplikačního testování) pro ženy, kterých je v IT zastoupeno zatím stále málo, a také pro uprchlice z Ukrajiny. Digitální akademie zahrnuje kariérní poradenství, coaching nebo přímé angažmá a exkurze do spolupracujících firem. Do 6 měsíců od ukončení programu bude mít 200 žen novou práci na IT pozici (nejen v?IT sektoru), rozběhnou svůj vlastní projekt, nebo se jim navýší odměna díky novým dovednostem.

Aj Ty v IT

Microsoft je partnerem programu Woman Academy (Dospelé ženy – Aj Ty v IT), kterou ročně absolvuje na 400 žen. Program je určen ženám, které se chtějí zdokonalit v IT nebo uvažují o kariéře v IT. Akademie jsou zaměřeny na získání konkrétních znalostí a dovedností v určité oblasti IT, které mohou po skončení akademie uplatnit v praxi: Data Academy, Data Science a Machine Learning, Tester academy, UX Academy, SQL Academy, Security Academy, IT Academy, Python Academy.

Dlouhodobá iniciativa Digitální univerzita a spolupráce s klíčovými univerzitami v České republice a na Slovensku, například: ČZU, Univerzita Pardubice, Univerzita Karlova, Univerzita J.A. Komenského Praha, Univerzita Komenského v Bratislave, Žilinská univerzita v Žilině. Využití programu Microsoft Learn pro pedagogy: ročně absolvuje naše IT vzdělávání na 9000 pedagogů.

O společnosti Microsoft:

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) umožňuje digitální transformaci v éře inteligentního cloudu a inteligentního internetu věcí. Naší misí je pomoci každému člověku a každé organizaci na světě dokázat více. Microsoft Corporation vznikla před více než 40 lety – v dubnu roku 1975. Česká pobočka zahájila činnost v roce 1992. Na podzim 2015 jsme se spolu s pražskou divizí Skype přestěhovali do nového světa práce – kanceláře vytvořené pro svět práce odkudkoli. V červenci 2016 spojila česká pobočka síly se slovenskou a vznikl Microsoft Česká republika a Slovensko. Na podzim 2016 bylo v Praze otevřeno vývojové centrum Microsoft Dynamics.

Pokud máte zájem o další informace a novinky o společnosti Microsoft v České republice, navštivte prosím tiskové centrum (www.microsoft.cz/news). Příběhy o tom, jak technologie mění život (nejen) našich zákazníků najdete na www.microsoft.cz/pribehy (Česko) a www.microsoft.com/stories (svět).

Tento dokument je určen pouze pro informační účely. Společnost Microsoft se zříká jakékoliv odpovědnosti za vzniklé situace týkající se užití tohoto dokumentu pro jiné účely. Společnost Microsoft nebude nikdy odpovědná za jakékoliv mimořádné, přímé, nepřímé či vyplývající škody, ať již vzejdou z účinnosti smlouvy, zanedbání nebo jiné skutečnosti vzniklé následkem užití či interpretace tohoto dokumentu či v souvislosti s ním. Microsoft je registrovaná obchodní značka společnosti Microsoft Corp. v USA a/nebo v jiných zemích. Jména společností a produktů zde uvedených mohou být obchodní značky jejich příslušných vlastníků.