Mezinárodní den kávy připomíná, že budoucnost kávy závisí na zlepšení pracovních a životních podmínek jejích pěstitelů

Praha 27. září 2023 (PROTEXT) – Spravedlivé ceny pro pěstitele kávy jsou pro budoucnost kávy nezbytné

První říjen je podle Mezinárodní organizace pro kávu (International Coffee Organisation) Mezinárodním dnem kávy. Tento den tradičně slouží mimo jiné k tomu, aby se naše pozornost obrátila k pracovním a životním podmínkám těch, kdo kávu pěstují. Ti se potýkají dlouhodobě s nízkými cenami, rostoucími náklady na pěstování, nejistotou dobré sklizně a negativními dopady klimatické změny.

Káva patří mezi nejoblíbenější nápoje dnešní doby. Více než polovina Čechů pije denně dva až tři šálky kávy. Povědomí o pěstování kávy a problémech, s kterými se dnes pěstitelé potýkají, ale už tak rozšířené není.

Nejvíce kávy se vypěstuje v Brazílii, Vietnamu a Kolumbii. Kávovník vyžaduje specifické podmínky pro svůj růst a změna klimatu ve formě nárůstu průměrných ročních teplot a zničujících dešťů nebo naopak sucha mu velmi škodí. Klima se mění rychleji, než jaká je schopnost rostliny se přizpůsobit. Vyšší teploty a zničující deště vedou ke snížení produkce, šíření škůdců nebo plísňových onemocnění. Dle studie vědců z Curyšské univerzity aplikovaných věd dojde v důsledku toho do roku 2050 k úbytku vhodných ploch pro pěstování kávy arabiky v Brazílii, Indonésii, Vietnamu a Kolumbii přibližně o polovinu.

Pěstitelé nevydělávají tolik, aby pokryli své náklady

Mnozí pěstitelé dostávají za kávu méně, než kolik stojí její pěstování a sklizeň. A v posledních letech s inflací došlo ještě k zhoršení. Vyšší náklady se samozřejmě dotýkají i výkupců, pražíren a značek kávy, stejně jako všech ostatních firem. Ale pěstitelé prostě nemají marže, které by mohli snížit. „Situace, v níž se pěstitelé kávy nacházejí v důsledku finančních potíží a klimatické změny, je neudržitelná a upřímně řečeno ohrožuje celou budoucnost kávy.“ Toto důrazné varování Silvie Gonzalezové, manažerky nikaragujského výrobce fairtradové kávy UCA Miraflor, je pohledem, který sdílejí pěstitelé kávy po celém světě.

Podle dostupných údajů produkují drobní pěstitelé 60 % světové produkce kávy, avšak téměř polovina z nich žije v chudobě, téměř čtvrtina z nich v extrémní.

Spravedlivější ceny pro pěstitele fairtradové kávy

V reakci na výzvy, kterým čelí pěstitelé kávy, včetně rostoucích nákladů a nutnosti přizpůsobit se rychle se měnícímu klimatu,
zvýšil Fairtrade od srpna tohoto roku minimální výkupní cenu kávy
o 19 % a 29 % u kávy robusta a arabica s fairtradovou certifikací. Toto zvýšení ceny poskytuje záchrannou síť proti kolísání cen a přibližuje pěstitele k získání důstojné mzdy. Studie ukázaly, že pěstitelům obvykle zůstává přibližně 1 % z maloobchodní ceny kávy, což u šálku kávy za 4 USD představuje přibližně 0,04 USD na šálek (tedy cca 90 haléřů). Zvýšení minimální výkupní ceny tuto situaci zlepší alespoň pro pěstitele zapojené do systému Fairtrade.

Fairtradová káva řečí fakt a čísel

První fairtradová káva byla prodána v roce 1973 v Holandsku a pocházela od pěstitelů z Guatemaly. Nyní celosvětová síť Fairtrade zahrnuje téměř 900 000 certifikovaných pěstitelů kávy ve více než 660 pěstitelských organizacích ve 31 zemích.

Kromě podpory v podobě fairtradové minimální ceny dostávají certifikovaní fairtradoví pěstitelé také fairtradový příplatek – dodatečné finance, které investují do projektů zaměřených na zlepšení produktivity a kvality, adaptaci na klimatickou změnu, budování infrastruktury a základních komunitních služeb, které sami pěstitelé a jejich organizace označí za prioritní. Od roku 2017 získaly organizace fairtradových pěstitelů kávy příplatek ve výši více než 400 milionů eur.

V Česku se fairtradové kávy, která je jakousi vlajkovou lodí Fairtrade, loni prodalo 1 399 tun, tedy o 6 % více než v roce 2021. Vztaženo k celkové spotřebě kávy v ČR, kterou udává Český statistický úřad (2,4 kg na osobu a rok), činí podíl fairtradové kávy 4,48 %.

Mezi největší prodejce fairtradové kávy v ČR patří Tchibo Praha, Unipetrol Benzina v rámci svých provozoven Stop cafe na čerpacích stanicích, dále Lidl ČR, který nabízí fairtradovou kávu Lidl2go v rámci nápojových automatů ve svých provozovnách, OMV ČR v rámci konceptu VIVA café. Fairtradovou kávu však nabízí i řada kaváren a lokálních pražíren, například Fair & Bio pražírna, síť kaváren mamacoffee a řada dalších.

Fairtrade Česko a Slovensko, z.s., je platformou organizací občanské společnosti, které se zabývají etikou obchodu, globálním rozvojem, udržitelnou spotřebou, ochranou životního prostředí a lidských práv. Již od roku 2004 pracujeme na zvyšování informovanosti o principech a smyslu systému Fairtrade. V České republice a na Slovensku zastupujeme globální organizaci Fairtrade International, jsme garantem vysoké kvality a důvěryhodnosti ochranné známky FAIRTRADE. Monitorujeme český a slovenský trh s fairtradovými výrobky a podporou uvědomělé spotřeby napomáháme k tomu, aby se fairtradové výrobky v co nejvyšší míře dostávaly do obchodní sítě v ČR a na Slovensku. Vedle spolupráce s obchodníky působíme také na širokou veřejnost, a to prostřednictvím aktivit, na kterých se podílíme, jako jsou kampaně Fairtradová města, Fairtradové školy nebo happening Férová snídaně. Více na www.fairtrade.cz.