Máte shnilé jablko ve své firmě?

Praha 1. listopadu 2023 (PROTEXT) – Stačí jediné shnilé jablko ve vaší firmě, které je schopno způsobit vážné problémy? Představte si, že toto jablko může nakazit celý koš a ohrozit zdraví zbylých plodů. Stejně tak může problematický zaměstnanec způsobit narušení pracovního prostředí, firemní kultury a produktivity ve vaší organizaci. V tomto článku se budeme zabývat vlivem jediného problematického jedince na celou organizaci a jak lze tuto potenciální nákazu řešit.

Zdravá firma versus shnilé jablko

Nemáte-li problémového zaměstnance ve své firmě, tak jste výjimka. Jak se říká, jediné shnilé jablko v košíku může způsobit, že zbytek jablek také začne brzy hnít. Stejně tak to platí i v pracovním prostředí. Výzkumy ukazují, že špatné chování a neetické praktiky se mohou šířit mezi zaměstnanci jako nákaza, a to i mezi těmi, kteří by jinak byli vzornými pracovníky.

„Jediný neetický zaměstnanec může zničit důvěru celé organizace.“

Aktuální studie se zaměřila na šíření neetického chování mezi finančními poradci, kteří pracovali v různých pobočkách stejné firmy. Během fúzí a spojení poboček se tito poradci setkávali s novými kolegy, což často vedlo k výměně názorů a návyků. Výzkumníci shromáždili rozsáhlá data o stížnostech klientů, které byly spojeny s neetickým chováním poradců, a sledovali, jak se tyto stížnosti šířily nejen u konkrétních poradců, ale také u jejich kolegů.

Výsledky ukázaly, že pokud nový poradce pracoval s kolegou, který měl historii neetického chování, měl o 37 % vyšší pravděpodobnost, že se sám dopustí podobného chování. Jinými slovy, neetické chování jednoho zaměstnance mělo tendenci se ihned šířit na jeho kolegy. Tato zjištění naznačují, že neetické chování má sociální efekt nákazy, což znamená, že každý případ neetického jednání může vést k dalším případům díky vzájemnému ovlivňování.

„Problém s jedním shnilým jablkem je, že může nakazit i ta nejzdravější.“

Například pokud nový finanční poradce pracoval s kolegou, který byl obviněn z neetického chování a měl stejnou etnickou příslušnost, byla pravděpodobnost, že se i on dopustí neetických praktik, téměř dvojnásobná. To ukazuje, že podobní jedinci, kteří mají podobné zkušenosti a názory, mají větší vliv na chování svých kolegů.

Zdravá firemní kultura

Toto zjištění má zásadní důsledky pro manažery a vedení firem. Pochopení toho, proč se zaměstnanci chovají určitým způsobem a jak se nákaza negativního chování šíří, může být klíčem k prevenci a řízení nevhodných praktik ve firmě. Celkově lze říct, že pochopení dynamiky šíření nevhodného nebo negativního chování mezi zaměstnanci je klíčové pro formování a udržení pozitivní firemní kultury, což by mělo být na seznamu priorit vedení každé organizace.

Jak omezit nakažení zaměstnanců

Zjištění, že neetické chování může být nakažlivé a šířit se mezi zaměstnanci, ukazuje, že prevence a řešení tohoto problému musí být pro firmy prioritou. Jak tedy mohou manažeři a vedení firmy předcházet šíření tohoto chování a utvářet zdravou firemní kulturu? Nejdříve musí nalézt nakažená nebo shnilá jablka a k tomuto účelu skvěle poslouží personální audit.

Závěrem mohu říct, že prevence šíření neetického chování mezi zaměstnanci je zásadní pro udržení zdravé firemní kultury a důvěryhodnosti firmy. Manažeři a vedení firmy mají klíčovou roli ve vytváření prostředí, ve kterém se etika a správné chování uplatňují jako samozřejmost, a kde nevhodné, negativní nebo neetické praktiky nemají místo!

Zajímavý odkaz k tématu: https://www.kmosek.com/navod-jak-na-personalni-audit/

 

Mgr. Petr Kmošek

https://www.kmosek.com | info@kmosek.com

Petr Kmošek od roku 2010 pomáhá podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůže vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíte cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provede vás podnikatelskou krizí a seznámí s postupy, jak jí čelit. Petr Kmošek je zakladatel vznikajícího Institutu rodinných firem a autorem knihy o personálním managementu „Firma jsou lidé, lidé jsou síla!“