Mary Kay Inc. vyzdvihla svou globální strategii udržitelného rozvoje na mezinárodní konferenci Udržitelná budoucnost v Praze v České republice

Dallas 31. srpna 2022 (PROTEXT/BusinessWire) – Všichni máme odpovědnost za péči o životní prostředí a svět kolem nás. Udržitelnost musí být společným úsilím a globálním závazkem. Koncem června se v historickém Martinickém paláci, který je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO, konala mezinárodní konference Udržitelná budoucnost, kterou sponzorovala společnost Mary Kay Inc. Do historických prostor se sjeli ideoví vůdci, odborníci, vedoucí pracovníci podniků a neziskových organizací z několika odvětví, aby se podělili o své zkušenosti, navázali kontakty a informovali publikum o inovativních a udržitelných standardech, které je třeba úspěšně zavést v boji za zachování vzácných světových zdrojů pro současné i budoucí generace.

Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Celou zprávu si můžete prohlédnout zde: https://www.businesswire.com/news/home/20220830005153/en/

Společnost Mary Kay Inc., která se dlouhodobě zasazuje o udržitelnost, už před touto událostí oznámila v roce 2021 svou novou strategii udržitelnosti: Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow (Obohacení dnešního života pro udržitelný zítřek). Strategie Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow byla vypracována ve spolupráci s klíčovými zainteresovanými stranami společnosti a je v souladu s cíli udržitelného rozvoje Organizace spojených národů, díky čemuž se společnost Mary Kay stala klíčovou součástí globální koalice usilující o změnu k lepší budoucnosti.

Mezinárodní konferenci Udržitelná budoucnost uspořádala společnost Startup Disrupt, globální tržiště pro začínající společnosti, které chtějí napomoci k úspěchu nové generaci zakladatelů startupů, inženýrů, vývojářů, technologických inovátorů a dalších. Akce se zaměřila na témata chytrých měst (infrastruktura, rozvoj), elektromobility (e-mobilita, energie a obnovitelné zdroje, ekonomika a politika), udržitelného podnikání (životní prostředí, taxonomie, udržitelné finance) a udržitelného života (agrotechnika, potravinový odpad, fashion disrupt, chytré zemědělství).

Na konferenci Udržitelná budoucnost se o svá moudra podělili řečníci s různým zázemím a zkušenostmi, představitelé rozličných odvětví, jako jsou zakladatelé startupů, vedoucí pracovníci velkých i malých firem, ministerstva, asociace, svazy, komory, investiční skupiny, tvůrci politik (Evropská komise), vědecké a výzkumné ústavy, univerzity a neziskové organizace.

„Globální strategie udržitelnosti společnosti Mary Kay, Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow, je zakotvena ve třech dimenzích udržitelného rozvoje – ekonomické, environmentální a sociální,“ uvedla
Edita Szaboová, generální ředitelka Mary Kay Česká republika a Slovensko
. „Vzhledem k naší globální stopě víme, že naším morálním imperativem je pokračovat v odkazu společnosti Mary Kay a dělat správné věci – dnes, zítra, vždy. Zaměřujeme se na efektivní výrobní operace tím, že snižujeme náš dopad na životní prostředí a identifikujeme příležitosti pro zlepšení zdrojů. Klademe si za cíl dále upevnit udržitelné postupy v našem podnikání prostřednictvím vývoje výrobků, designu, odpovědného zásobování a zmírňování znečištění plastem.“

„Neexistuje žádná planeta B! Toto motto bychom měli mít stále na paměti. V rámci Evropské unie se mnoho společností zaměřuje na udržitelné obchodní praktiky. Na mezinárodní konferenci Udržitelná budoucnost jsme ukázali to nejlepší, čeho jsme dosáhli zde v České republice, a zároveň jsme se na celém světě inspirovali osvědčenými postupy. Mary Kay se svou silnou vizí v oblasti udržitelnosti je nastupující silou, s níž je třeba spolupracovat,“ řekl Patrik Juránek, zakladatel a generální ředitel Startup Disrupt.

Další summit pořádaný společností Startup Disrupt se uskuteční v České republice 13. září v Clam-Gallasově paláci v Praze. Tématem summitu, na kterém se sejde více než 50 hlavních řečníků řad českých i světových brandů, je diverzita. Řečníci a ideoví lídři se zúčastní diskusních panelů zaměřených na širokou škálu témat diverzity, rovnosti a inkluze (DEI): předsudky a mikroagrese, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, inkluzivní design a inovace a posílení postavení žen – abychom jmenovali alespoň některé z nich. Mary Kay Inc.
Globální vedoucí oddělení sociálních dopadů a udržitelnosti Virginie Naigeon-Maleková
vystoupí na summitu s příspěvkem na téma posílení postavení žen a zadávání zakázek zohledňujících genderové hledisko jako účinné strategie pro inkluzivní udržitelný růst.

„Na celém světě je každý třetí podnik ve vlastnictví žen. Přesto podniky vlastněné ženami celosvětově získávají v průměru méně než 1 % všech výdajů velkých korporací a vlád na zakázky,“ uvedla Virginie Naigeon-Maleková. „Tyto dvě statistiky jsou dvě strany jedné mince: šokující realita na straně jedné a obrovská příležitost, která je před námi, na straně druhé. Efektivní politiku a postupy v oblasti zadávání zakázek lze využít jako účinnou strategii na podporu podnikatelek ve snaze dostat se z ekonomických dopadů pandemie a přehodnotit podnikatelské postupy s ohledem na DEI – posunout se k inkluzivnímu růstu. Tato obrovská propast v zastoupení přináší příležitost pokročit v opatřeních na podporu podnikání žen po celém světě – jedinečnou příležitost, jak budovat nejen lépe, ale především rovnocenně.“

O společnosti Mary Kay

Mary Kay Ashová, jedna z prvních podnikatelek, které pronikly skleněným stropem, založila svou vysněnou kosmetickou společnost v roce 1963 s jediným cílem: obohatit život žen. Tento sen se rozrostl v multimiliardovou společnost s miliony nezávislých prodejců v téměř 40 zemích. Jako společnost zaměřená na rozvoj podnikání se Mary Kay snaží posilovat postavení žen na jejich cestě k ekonomické nezávislosti prostřednictvím vzdělávání, mentoringu, propagace, vytváření sítí a inovací. Mary Kay investuje do vědy, která stojí za krásou a výrobou špičkové péče o pleť, dekorativní kosmetiky, doplňků stravy a parfémů. Mary Kay také věří v bohatší životy dnes pro udržitelnější zítřek a spolupracuje s organizacemi z celého světa, které se zaměřují na propagaci špičkového podnikání, podporu výzkumu rakoviny, prosazování rovnosti žen a mužů, ochranu obětí domácího násilí, zkrášlování našich komunit a povzbuzování dětí, aby šly za svými sny. Více informací se dozvíte na stránkách marykayglobal.com, najdete nás na Facebooku, Instagramu a LinkedIn nebo nás sledujte na Twitteru.

O společnosti Startup Disrupt

Společnost Startup Disrupt byla založena v roce 2020 a jejím cílem je pomáhat podnikatelům a technologickým disruptorům změnit „starý“ způsob myšlení v odvětvích, produktech a službách. Tato idea je dílem lidí z globálních podnikatelských komunit a startupových nadšenců. Cílem Startup Disrupt je stát se startupovou platformou, která bude poskytovat znalosti, inspiraci a spojení podnikatelům, zakladatelům startupů, technologickým inovátorům a startupovým komunitám po celém světě. Více informací naleznete na adrese https://www.startupdisrupt.com/.

Zobrazit zdrojovou verzi na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220830005153/en/

Kontakty

Mary Kay Inc. Korporátní komunikace

marykay.com/newsroom

972 687 5332 nebo media@mkcorp.com

Zdroj: Mary Kay Inc.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)