Mary Kay Inc. Uvítání Světového měsíce rozmanitosti vydáním prohlášení společnosti o DEI a summitu DEI

Dallas (USA) 11. října 2022 (PROTEXT/BusinessWire) – Společnost Mary Kay sdílí své závazky v oblasti rozmanitosti, rovnosti a inkluze

Společnost Mary Kay Inc.., dlouholetý zastánce a celosvětový obhájce posílení postavení žen a rovnosti pohlaví, vydala prohlášení o zachování rozmanitosti, rovnosti a inkluze (DEI) u příležitosti Světového měsíce rozmanitosti a uspořádala summit o rozmanitosti, rovnosti a inkluzi v souvislosti se Světovým dnem inkluze.

Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Celou zprávu si můžete prohlédnout zde: https://www.businesswire.com/news/home/20221010005616/en/

Prostřednictvím těchto snah se společnost Mary Kay hlásí ke svým závazkům v oblasti DEI, které se soustředí na tři základní koncepty: porozumění prostřednictvím znalostí, požadování akcí a zajišťování udržitelné transformační změny v rámci naší společnosti, u našich obchodních partnerů a v oblastech, kde působíme.

„Společnost Mary Kay od svého založení pracuje se snahou zpochybňovat status quo a otevírá dveře ženám a různým skupinám již od roku 1963. Jsme přesvědčeni, že soukromý sektor hraje zásadní roli při uskutečňování sociálních změn. Prostřednictvím našich firemních aktivit se zavazujeme k podpoře rozmanitosti a zajištění inkluzivity v naší společnosti. Uvědomujeme si, že boj za rovnost sahá za naše zdi, a proto podporujeme úsilí v oblastech, kterých se po celém světě dotýkáme,“ řekla Julia A. Simonová, ředitelka právního oddělení a ředitelka pro rozmanitost a inkluzi společnosti Mary Kay.

Prohlášení společnosti o rozmanitosti, rovnosti a začlenění

Naše pozice

Jako celosvětová společnost věříme, že naše rozmanitost je silnou stránkou, která podporuje rozvoj a inovace. Již téměř 60 let se snažíme řídit našimi základními hodnotami a cíli, přičemž oslavujeme rozmanitost a pěstujeme inkluzivní pracoviště a společnost.

Společnost DEI byla založena ženou, která se vzepřela genderovým normám své doby a prolomila bariéry v době, kdy byla v USA zaměstnána sotva třetina žen, a je základem poslání společnosti Mary Kay podporovat ekonomické posílení žen a rovnost pohlaví.

Společnost Mary Kay se zavázala podporovat rozmanitost a zajistit, aby každý měl v naší společnosti možnost vyjádřit svůj názor. Jsme zastoupeni na téměř 40 trzích, věříme, že DEI je klíčem k tomu, jak fungujeme, a v průběhu let jsme přijali soustředěná opatření, abychom DEI začlenili jako klíčovou strategii našeho podnikatelského růstu. Snažíme se vytvářet prostředí, ve kterém mohou jednotlivci vyjadřovat a sdílet různé myšlenky, zkušenosti a názory, což zajišťuje, že se lidé cítí vnímáni, slyšeni a respektováni.

Naše desetiletá strategie udržitelnosti, Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow, sleduje komplexní přístup k DEI a je zaměřena na tři základní koncepty: Vědomosti, Činnost a Změna.

Pomocí konkrétních kroků a spolupráce neustále pracujeme na uskutečnění kultury větší inkluzivity, rozmanitosti a spravedlnosti v naší společnosti a v našich společnostech. Jsme odhodláni podporovat úsilí o DEI a dosáhnout našeho cíle porozumět prostřednictvím znalostí, vyžadovat kroky a zajistit udržitelnou dlouhodobou změnu prostřednictvím následujících interních oblastí zájmu:

Rozvoj DEI ve společnosti Mary Kay

• Školení a zapojení zaměstnanců

• Pestré produktové portfolio

• Rozmanitost dodavatelů a inkluzivní zadávání veřejných zakázek

• Sociální rizika v dodavatelském řetězci

Zastoupení a vedoucí úloha žen

Společnost Mary Kay jde příkladem a odráží naše přesvědčení o hodnotě většího zastoupení a vedoucí úlohy žen na pracovišti, a proto uvádí své hodnoty a závazky do praxe:

(Údaje ze srpna 2022)

• 62 % světové pracovní síly tvoří ženy

• 54 % vedoucích pracovníků jsou ženy; 38 % jsou z řad Afroameričanů, domorodého obyvatelstva a rozličných etnik (BIPOC)

• 53 % viceprezidentek a vyšších představitelek tvoří ženy

• 57 % ředitelek a vyšších funkcí tvoří ženy

• 59 % vedoucích pracovníků a vyšších pozic tvoří ženy

• 70 % vedoucích pracovníků na trhu jsou ženy

• 60 % řídících pozic na našich 10 nejvýznamnějších trzích zastávají ženy

Zadávání veřejných zakázek a rozmanitost dodavatelů s ohledem na rovnost pohlaví

(pouze údaje o dodavatelském řetězci v USA z února 2021)

• 66 % našeho nákupního týmu tvoří ženy

• 12 % našich nepřímých dodavatelů jsou ženy, menšiny nebo veteráni

• 5 % našich přímých dodavatelů tvoří ženy, menšiny nebo veteráni

Udržení zaměstnanců

• 41 % celosvětových zaměstnanců společnosti Mary Kay pracuje ve firmě déle než 10 let.

• 47 % zaměstnanců společnosti Mary Kay v USA pracuje ve společnosti déle než 10 let

Soulad s celosvětovými standardy

V roce 2019 společnost Mary Kay podepsala Zásady posílení postavení žen a v roce 2021 se stala tvůrcem závazků akčních uskupení Fóra pro generační rovnost s cílem urychlit pokrok v oblasti rovnosti žen a mužů pro dosažení Cílů udržitelného rozvoje. Společnost Mary Kay si uvědomuje, že je třeba jít stále kupředu, a proto se účastní programu
UN Global Compact Target Gender Equality Accelerator Programme
2022-2023, aby pokračovala v realizaci ambiciózních firemních cílů v oblasti zastoupení a vedení žen ve společnosti a v našem dodavatelském řetězci.

Odstraňování genderových a rasových rozdílů

Víme, že boj za rovnost sahá za naše hranice, a proto podporujeme úsilí v našich společnostech v boji proti rasovým a genderovým rozdílům. Prostřednictvím našich externích partnerských vztahů a spolupráce jsme odhodláni řešit rasismus a diskriminaci a prosazujeme mezioborový přístup zaměřený na odstraňování překážek v přístupu k příležitostem pro ženy a dívky z menšinového prostředí.

Podpora dopadů pomocí našich vnějších partnerských vztahů

• Řešení genderově založeného násilí

• Posílení vedoucí úlohy a účasti žen

• Podpora rovnosti ve vzdělávacích příležitostech

• Řešení předsudků v oblasti nových technologií

• Podpora podnikatelských příležitostí pro ženy

° Řešení digitální propasti mezi muži a ženami

° Podpora zadávání veřejných zakázek s ohledem na rovnost žen a mužů

Rozšiřujeme naše partnerství s cílem vytvořit vhodné prostředí pro podnikatelky, včetně žen z nedostatečně zastoupených menšin, a to posílením zadávání veřejných zakázek s ohledem na genderové hledisko a překlenutím digitální propasti mezi muži a ženami prostřednictvím akcelerátoru podnikání žen (Women’s Entrepreneurship Accelerator.). V rámci Světové série inovací Sítě pro výuku podnikání podporujeme začínající mladé podnikatele v sociální oblasti ve věku 13-24 let, kteří řeší konkrétní cíl udržitelného rozvoje nebo podnikatelskou výzvu 21. století. Spojením sil s výzvou WE Empower UN SDG Challenge rozvíjíme sociální a genderově citlivé podnikání; a ve spolupráci s Rozvojovým programem OSN přispíváme k lokalizaci cílů udržitelného rozvoje prostřednictvím podnikání žen na venkově v rozvojových podmínkách.

Prostřednictvím našeho partnerství s 
Národní iniciativou pro rasovou rovnost v oblasti sociální spravedlnosti, kterou organizuje Congressional Black Caucus Foundation
, podporujeme rasovou rovnost a lidská práva prostřednictvím výzkumu a veřejné politiky v souvislosti s reformou trestního soudnictví. V rámci řešení překážek bránících vzdělávacím příležitostem každoročně spolupracujeme se Společností kosmetických chemiků na podpoře nedostatečně zastoupených menšinových studentů usilujících o vysokoškolské vzdělání v oblasti vědeckých a technických oborů (STEM) prostřednictvím stipendií Madam C. J. Walker.

Uvědomujeme si nepřiměřený dopad násilí na ženy a dívky a prostřednictvím celosvětového partnerství s CARESvěřeneckým fondem OSN pro ukončení násilí na ženách reagujeme na násilí na ženách v konfliktech a při katastrofách. Prostřednictvím partnerství s Mezinárodním ženským fórem a organizací The Nature Conservancy také podporujeme zastoupení a vedoucí postavení žen ve veřejném životě a v oblasti ochrany klimatu.

V neposlední řadě se zabýváme možnými genderovými předsudky v nových technologiích ve spolupráci s organizací Equal Rights Trust a pracujeme na tom, aby technologie umělé inteligence byly navrženy tak, aby podporovaly rozmanitost a inkluzi.

Pro společnost Mary Kay nejsou rozmanitost, rovnost a inkluze jen slova – díky nim jsme schopni naplňovat náš záměr obohacovat životy žen na celém světě. Prostřednictvím našeho firemního úsilí o dosažení našich závazků v oblasti DEI a partnerství s tvůrci změn po celém světě při řešení genderové a rasové nespravedlnosti podnikáme kroky a zajišťujeme transformační změny v naší společnosti, u našich obchodních partnerů a v komunitách, kterým sloužíme.

O společnosti Mary Kay

Mary Kay Ashová, jedna z prvních podnikatelek, které pronikly skleněným stropem, založila svou vysněnou kosmetickou společnost v roce 1963 s jediným cílem: obohatit život žen. Tento sen se rozrostl v multimiliardovou společnost s miliony nezávislých prodejců v téměř 40 zemích. Jako společnost zaměřená na rozvoj podnikání se Mary Kay snaží posilovat postavení žen na jejich cestě k ekonomické nezávislosti prostřednictvím vzdělávání, mentoringu, propagace, vytváření sítí a inovací. Mary Kay investuje do vědy, která stojí za krásou a výrobou špičkové péče o pleť, dekorativní kosmetiky, doplňků stravy a parfémů. Mary Kay také věří v bohatší životy dnes pro udržitelnější zítřek a spolupracuje s organizacemi z celého světa, které se zaměřují na propagaci špičkového podnikání, podporu výzkumu rakoviny, prosazování rovnosti žen a mužů, ochranu obětí domácího násilí, zkrášlování našich komunit a povzbuzování dětí, aby šly za svými sny. Více informací se dozvíte na stránkách marykayglobal.com, najdete nás na Facebooku, InstagramuLinkedIn nebo nás sledujte na Twitteru.

Zobrazit zdrojovou verzi na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221010005616/en/

Kontakty

Mary Kay Inc.

media@mkcorp.com

+1-972-687-5332

Zdroj: Mary Kay Inc.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

PROTEXT