LPP rozšiřuje sběr použitého oblečení na zahraniční trhy

Praha 7. března 2024 (PROTEXT) – Polská oděvní společnost LPP zavádí možnost předat nošené oblečení v prodejnách svých značek na zahraničních trzích. Už v únoru se akce rozběhne na Slovensku, v České republice a ve Velké Británii a postupně zahrne další země, kde jsou otevřeny prodejny LPP. Dosavadní iniciativa probíhala v síti kamenných prodejen společnosti v Polsku. Opatření, která společnost přijala, jsou v souladu se směrnicí Evropské unie zavádějící povinný tříděný sběr textilu, který bude vyžadován od roku 2025.

Společnost LPP realizuje sběr použitého oblečení libovolných značek už od roku 2018. Zpočátku se mu věnovala ve vybraných prodejnách Reserved a postupně ho rozšiřovala o další značky a lokality v Polsku. V loňském roce iniciativa obsáhla celou síť kamenných prodejen v Polsku, kde se díky spolupráci se Společností pomoci sv. bratra Alberta oděvy v dobrém stavu předávají lidem v krizi bez domova. Ostatní oblečení se třídí za účelem finálního zpracování. V současnosti LPP rozvíjí sběr i na zahraničních trzích, když ho od února realizuje ve svých prodejnách na území Slovenska, České republiky a Velké Británie. Během dalších fází se rozšíří do dalších zemí, kde jsou v provozu prodejny značek patřících do skupiny.

Iniciativa LPP je v souladu se směrnicí Evropské unie,[1] která byla vyhlášena loni v červenci a která členským státům ukládá povinnost zavést rozšířenou odpovědnost výrobců, včetně ustanovení o odděleném sběru a řádném třídění textilního odpadu. V současnosti se v Evropské unii vytřídí jen o něco málo více než 2 mil. tun oblečení a textilních výrobků, což je cca 38 proc. oděvů uvedených na trh.[2] Změny plynoucí ze směrnice mají postupně navyšovat realizaci tříděného sběru textilu a zavést převzetí zodpovědnosti výrobci v oblasti nakládání s textilním odpadem. To bude zahrnovat také nutnost nést náklady spojené se sběrem a tříděním oblečení, jeho přepravou, přípravou na sekundární využití, recyklaci nebo řádnou likvidaci výrobků, a také s podáváním zpráv, edukováním zákazníků a podporou inovací, především v rozsahu rozšiřování míry recyklace textilu. Tříděný sběr textilního odpadu bude probíhat po celé Evropské unii od 1. ledna 2025. Jedním z trhů, kde už byla zavedena řešení z oblasti rozšířené zodpovědnosti výrobce a tříděného sběru textilu je Francie, ovšem mnoho zemí na vlastních regulacích ještě stále pracuje.

„Zohledníme-li probíhající proces implementace směrnice na trzích, na nichž působíme, rádi bychom přizpůsobili pravidla fungování našeho sběru místním předpisům. Proto jsme se, i přes předchozí přísliby jejich spuštění v naší zahraniční síti ještě v roce 2023, rozhodli počkat na to, jak se k budoucím regulacím postaví jednotlivé státy. Vidíme ovšem, že i na státní úrovni jde o náročný proces a stále zůstává potřebnou iniciativa zespodu, ze světa byznysu. Jako zodpovědný výrobce jsme proto odstartovali vlastní sběr v zahraničí, pro začátek ve třech zemích, ale postupně budeme rozsah akce rozšiřovat na další trhy“ – vysvětluje Dorota Jankowska-Tomków, ředitelka oddělení nákupu a ESG v LPP.

Společně s rozšiřováním sběru mimo Polsko představovaly pro LPP výzvu právní aspekty spojené se specifiky místních trhů a efektivní organizací sběru. To otevřelo pole pro spolupráci společnosti s uznávanými organizacemi působícími v oblasti sekundárního oběhu oblečení, jako je Ubrania Do Oddania v České republice nebo Ekocharita na Slovensku. Protože společnost působí i mimo Evropskou unii, rozhodla se spustit sběr i na britském trhu, kde ji v tom podporuje Yellow Octopus Group.

„Potřebovali jsme partnery, kteří mají zkušenosti s komplexní správou tříděného sběru textilu a pomohou nám rozvíjet spektrum našich aktivit v oblasti cirkulární módy. Během celého procesu sběru chráníme oblečení před poškozením a znečištěním, když zajišťujeme vhodné podmínky jejich skladování. Také v průběhu přepravy a třídění nemohou být oděvy vystaveny vlhkosti a dalším škodlivým atmosférickým podmínkám. Naši partneři zaručují zachování kvality sesbíraného textilu a jeho profesionální roztřídění na jednotlivé frakce. Zodpovídají také za rozčlenění oblečení na to, které se hodí k opětovnému použití, ale také na oblečení vyrobené z materiálů s velice konkrétním složením, které je nezbytné pro použití vhodné recyklační techniky. Díky nasazení partnerů bude nyní i zahraniční prodejní síť součástí procesu našeho vývoje směřujícího k cirkulární ekonomice“ – zdůrazňuje Ewa Janczukowicz-Cichosz, expertka na udržitelný rozvoj v LPP.

V rámci probíhajícího sběru v obchodech LPP lze odevzdávat oblečení, obuv a doplňky libovolné značky, které se následně třídí a předávají dále, podle hierarchie zacházení s textilními odpady. V závislosti na stavu shromážděných předmětů se tyto dostávají na sekundární trh, podstupují upcyklaci nebo směřují k recyklaci. Věci, které lze dále používat, jsou partnery osvěženy a uvedeny do druhého oběhu. Část zisku pocházející z každého kilogramu nashromážděného oblečení je určena na charitativní cíle, k čemuž dochází např. v Polsku, České republice a na Slovensku.

„Selektivní sběr, třídění a začleňování do sekundárního oběhu tvoří neodmyslitelné součásti cirkulární módy, od které už není v současném oděvním průmyslu cesty zpět. Naše spolupráce s LPP na Slovensku dokazuje, že změny v oblasti cirkulární ekonomiky probíhají na trhu nezávisle na tom, jestli v dané zemi podobné předpisy už platí nebo ne“ – zdůrazňuje Tomáš Štefančík, Chief Sales Officer v Ekocharitě.

Přestože nová legislativa týkající se nakládání s textilním odpadem zahrnuje výhradně členské země EU, rozhodla se společnost také upravit svůj program ve Velké Británii, v níž v poslední době posílila svou přítomnost, když otevřela další prodejny na prestižních lokalitách v Londýně.

„Od února podporujeme LPP v implementování cirkulárních aktivit v prodejnách ve Velké Británii. Máme radost, že společně s polskou společností můžeme dávat oblečení druhý život a prostřednictvím podílení se na procesu sběru a třídění připravujeme textil, který má být sekundárně využit, v souladu s myšlenkou cirkulární módy“ – dodává Jack Ostrowski, zakladatel Yellow Octopus Group.

Polský výrobce zamýšlí, že shromážděné oděvy z polyesteru budou znovu využity technologií textile-to-textile, což se také shoduje s východisky směrnice Evropské unie o odpadech, která poukazuje na nutnost že daný obor musí financovat vývoj nových technologií recyklace a třídění. Už v roce 2022 firma navázala spolupráci s polským start-upem Use Waste, který se na zakázku firmy věnuje vývoji inovativní metody výroby příze z polyesterových textilních odpadů. V současnosti projekt vystoupil z laboratorní fáze a probíhají další práce na technologii textile-to-textile. Jen v roce 2023 firma na tento účel vynaložila 1 mil. PLN.

„Tváří tvář současným klimatickým výzvám role byznysu nekončí tím, že dodá oděvy zákazníkům. Důležité je, aby výrobce převzal zodpovědnost za vyprodukovaný textil. Záleží nám na tom, abychom odvětví v těchto aktivitách podporovali, proto nás těší, že si jeho největší zástupce v Polsku vybral jako jednoho z partnerů procesu právě nás. Dnes pomáháme společnosti v České republice, ale plánujeme naši spolupráci rozšířit i na další trhy“ – říká Przemysław Kwiatkowski, manager pro partnerství ve společnosti Ubrania Do Oddania.

 

[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech5. 7. 2023

[2] European Comission (2021), Circular economy perspectives in the EU Textile sector, https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125110