Logistické centrum Lidl v Buštěhradě se zařadilo mezi nejekologičtější budovy na světě

Praha 20. září 2022 (PROTEXT) – Environmentální management patří mezi dlouhodobé priority společnosti Lidl. Důraz na efektivitu provozních procesů, které jsou úzce spojeny s ohleduplností k životnímu prostředí, přináší nové pozitivní milníky. Od letošního roku se společnost Lidl může radovat z jedinečného úspěchu. Logistické centrum v Buštěhradě obdrželo elitní certifikaci BREEAM In Use, což je globálně používaná nezávislá komplexní environmentální certifikace budov v jejich provozní fázi.

Certifikace BREEAM posuzuje devět různých kategorií, které zkoumají ekonomickou, sociální a environmentální udržitelnost. Certifikace je udělována na základě různorodých kritérií jako je např. management s vodou a energií, využití půdy nebo znečištění, které budova produkuje. Dále hodnotí adaptabilitu, průběžnou údržbu a řízení rizik.

„Získání certifikace BREEAM je pro nás velké zadostiučinění. Je to výsledek dlouholeté intenzivní práce, jejímž cílem je maximální zefektivnění environmentálního managementu. Není nám lhostejné, jaký dopad má naše podnikání na životní prostředí. Proto nás velice těší, že jsme dokázali naplnit přísná kritéria pro obdržení této unikátní certifikace,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

V první části hodnotícího procesu získala budova známku “Excellent”, díky čemuž spadá do horních 10 % hodnocených budov. V druhé části hodnocení BREEAM dosáhla budova LC Buštěhradu dokonce nejvyššího stupně “Outstanding”, což odpovídá 1 % nejlepších budov a představuje tak zcela výjimečný výsledek i v mezinárodním srovnání.

A čím je logistické centrum v Buštěhradě tak výjimečné? Dešťová voda ze střechy odtéká do nádrží a následně slouží ke splachování toalet a zalévání zeleně. Roční úspora dosáhne téměř 1 800 m³ vody. S takovým množstvím pitné vody by člověk s průměrnou spotřebou vydržel 55 let. Odpadní teplo vznikající při chlazení pak slouží pro ohřev užitkové vody a vody do podlahového topení, čímž se pokryje až 50 % celkové spotřeby tepelné energie. Úspora tepla díky využití odpadního tepla z chlazení dosahuje cca 4750 GJ za rok, což je množství tepla, s kterým by průměrná domácnost vydržela 163 let. V letošním roce se pak počítá s instalací fotovoltaické elektrárny, která vyrobí až 870 MWh za rok, což odpovídá roční spotřebě elektřiny 260 domácností. Takto vyrobená elektřina tak pokryje 15 % celkové spotřeby elektrické energie a tím přispěje ke snížení uhlíkové stopy až o 685 tun CO₂. Tolik emisí pro představu vyprodukuje průměrný automobil, když 143x objede zeměkouli. Ke svícení je pak využito úsporné LED osvětlení s inteligentním řízením, které funguje dle využití prostoru, potřeb uživatelů a podle intenzity denního světla, tím minimalizuje spotřebu energie.

Certifikace BREEAM dbá nejen na plnění kritérií u hodnocené budovy, ale rovněž na její bezprostřední okolí. V případě LC Buštěhrad byly tudíž hodnoceny i venkovní prostory, kde jsou umístěny různé prvky pro podporu biodiverzity jako např. ptačí budky, broukoviště a včelíny. Společnost Lidl dále zřídila i novou autobusovou linku pro své zaměstnance, aby došlo k minimalizaci individuální dopravy a snížení zátěže životního prostředí.

O společnosti

Společnost Lidl vstoupila na český trh v červnu 2003, kdy otevřela prvních 14 prodejen. V současnosti provozuje síť 300 prodejen, které jsou zásobovány 5 logistickými centry. Filozofie prodeje společnosti Lidl je založena na privátních značkách, které tvoří více než 80 % veškerého sortimentu. Kromě nejvyšší kvality za nejlepší cenu oceňují zákazníci prodejen Lidl také pravidelné, tematické týdny s nabídkou potravin a spotřebního zboží, které není součástí stálého sortimentu. Spotřební zboží Lidl nabízí také ve svém internetovém obchodě Lidl-shop na www.lidl.cz. Společnost Lidl se snaží být ve všech oblastech podnikání maximálně odpovědná vůči svému okolí. V rámci společenské odpovědnosti se Lidl dlouhodobě zaměřuje na podporu dětí, pro něž realizuje různé projekty, například sbírku Srdce dětem či v minulosti výstavbu oblíbených Rákosníčkových hřišť. Více informací naleznete na www.lidl.cz.

Více informací naleznete na:

www.lidl.cz

www.twitter.com/lidlcz

www.facebook.com/lidlcesko

www.instagram.com/lidlcz

www.youtube.com/user/LIDLCeskaRepublika

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.