Liu Kang ze společnosti Huawei: Přijetím 5.5G k nastartování průmyslových dividend

Barcelona (Španělsko) 1. března 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – Liu Kang, prezident pro marketing a prodej ICT řešení společnosti Huawei (ICT Marketing & Solution Sales) přednesl v rámci veletrhu MWC Barcelona 2024 hlavní projev s názvem „Přijetím 5.5G k nastartování průmyslových dividend“ (Embracing 5.5G to Unleash Industry Dividends) na konferenci 5G Advanced – dovršení příležitosti pro podniky (5G Advanced: Completing the Enterprise Opportunity). Podle Liu Kanga se síť 5G stala nezbytností pro digitalizaci průmyslu, přičemž upgrade na 5.5G možnosti sítí ještě desetinásobně rozšíří. Tento vývoj následně povede průmyslová odvětví k urychlení inteligentní digitální transformace a dalšímu rozproudění dividend.

S podporou klíčových funkcí 5.5G, jako je 10 Gb/s downlink, 1 Gb/s uplink, deterministická síť, podpora 100 miliard připojení k internetu věcí a nativní inteligence, mohou operátoři poskytovat podnikovým uživatelům lepší služby připojení a širší škálu integrovaných ICT služeb. Tyto služby pak účinně podpoří základní výrobní procesy podniků, umožní propojení věcí ve všech scénářích či spolehlivější inteligentní dopravu a urychlí tak společenský i ekonomický rozvoj.

Kvalitnější služby připojení zlepší konektivitu malých a středních podniků

S podporou 5.5G se bude standard FWA (Fixed Wireless Access, pevné bezdrátové sítě) dále vyvíjet směrem k FWA² s nízkou 20ms latencí a vysokou spolehlivostí. Operátoři nahradí mikrovlnné a nízkorychlostní měděné vedení lepšími službami konektivity, rozšíří služby FWA a domácích na podnikové scénáře, zlepší konektivitu malých a středních podniků a maximalizují tak hodnotu sítí.

Širší nabídka integrovaných ICT služeb pro urychlení digitalizace průmyslu

Díky vylepšeným vlastnostem poskytují sítě 5.5G garantované rychlosti 300 Mb/s a latenci 20 ms při 99,999% spolehlivosti. Podporou dalších požadavků průmyslu, jako je například rozvoj sítí, výpočetních kapacit, cloudu a IoT, vytvoří sítě 5.5G „kapacity X“, které do budoucna povedou k digitalizaci a automatizaci dalších aplikačních scénářů.

Účinná podpora základních výrobních procesů podniků pro zvýšení efektivity produkce

Síť 5.5G umožňuje rychlost uplinku až 1 Gb/s, latenci pouhé 4 ms a spolehlivost až 99,999 %. Tyto její schopnosti dokážou účinně podporovat klíčové výrobní procesy podniků a výrazně tak zvýšit jejich efektivitu produkce. Vezmeme-li jako příklad těžbu uhlí, mnoho podzemních dolů využívá plně mechanizovanou těžební plochu delší než 100 metrů. Mimořádně silný uplink sítí 5.5G v tomto scénáři umožňuje nasadit více než 100 HD kamer pro vysílání videa v reálném čase a pomocí AI sestavit panoramatický obraz celé mechanizované těžební plochy. Toto chytré řešení se sítěmi 5.5G umožňuje realizovat přístup „sledovat vše a získat přehled“ v podzemních provozech. Technologie 5.5G tak mohou přispět k ochraně zdraví a bezpečnosti při podzemní těžbě.

Adaptace na požadavky internetu věcí ve všech scénářích pro urychlení rozvoje trhu se 100 miliardami IoT připojení

5.5 G přináší pokroky v řadě oblastí, jako např. šířka pásma uplinku, latence, určování polohy a pasivní označování, které následně dokážou splnit požadavky IoT ve všech scénářích. Klesající náklady na zařízení RedCap a pasivní zařízení IoT vedou k rychlejšímu rozšiřování trhu IoT a k dosažení 100 miliard připojení internetu věcí.

Dosažení spolupráce vozidel s vozovkou pro zvýšení bezpečnosti jízdy a efektivity řízení dopravy

Ke konci roku 2023 dosáhl celosvětový počet připojených vozidel 350 milionů. Makro lokality 5.5G (5.5G Macro Sites) umožňují dosáhnout nízké 20ms latence a vysoké spolehlivosti 99 %, čímž urychlují spolupráci mezi vozidly a komunikacemi pro zvýšení bezpečnosti jízdy a efektivity řízení dopravy. Toto řešení, které již bylo komplexně odzkoušeno v Šanghaji, má podle předpokladů zvýšit efektivitu řízení dopravy o 30 % a zkrátit průměrnou dobu dojíždění do zaměstnání o 20 %. Liu Kang k tomu dodává, že zásadní podmínkou uvolnění těchto přínosů sítí 5.5G budou těsná průmyslová partnerství. Společnost Huawei je připravena spolupracovat se svými průmyslovými a ekosystémovými partnery při zkoumání širokého spektra aplikací technologie 5.5G a přinést novou éru inteligentního propojení průmyslových aplikací. Všichni zúčastnění pak budou moci těžit z vývoje 5.5G a vychutnat si sdílený úspěch.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2350429/Liu_Kang_delivering_a_keynote_speech.jpg 

 

KONTAKT: Tao Ling, 020-18520121896, taoling1@huawei.com

 

PROTEXT