LitFin reaguje na obavy týkající se odvolání v insolvenční věci Sberbank CZ

Praha 7. prosince 2023 (PROTEXT) – V reakci na nedávný vývoj v insolvenčním řízení Sberbank CZ považuje LitFin za potřebné reagovat na obavy a domněnky, které vznikly v návaznosti na odvolání proti výplatnímu plánu schváleného Insolvenčním soudem v Praze.

V prvé řadě bychom rádi zdvořile požádali veřejnost a věřitele, kterých se tato situace týká, o pochopení a trpělivost. Cílem našich kroků není prodlužovat potíže těch, kteří čekají na své finanční prostředky, ale zajistit spravedlivý, transparentní a zákonu odpovídající proces.

Ve společnosti LitFin se snažíme zajistit, aby se s každým účastníkem tohoto případu zacházelo spravedlivě a v plném souladu se zákonem. Jsme si vědomi obav spojených s oddálením vyplácení, s nevyřešenými záležitostmi týkajícími se nezaplacených pohledávek a neexistence jasného, právního systému pro klasifikaci věřitelů. Naše odvolání je vedeno snahou chránit práva a zájmy všech zúčastněných stran, kterých se tyto otázky týkají. Naším cílem je stanovit splátkový rozvrh, který bude respektovat jak zákon, tak zájmy poškozených.

Naše odvolání, které se týká výplatního plánu pro věřitele Sberbank CZ, není rozhodnutím, které bychom učinili lehkovážně. Ačkoli chápeme a soucítíme s frustrací věřitelů, kteří čekají na své finanční prostředky, naše kroky vycházejí ze závazku právní spravedlnosti a rovného zacházení se všemi věřiteli, včetně společnosti LitFin SPV 9. K podání odvolání vedla poměrně dlouhá cesta, kdy jsme se k uskutečnění tohoto kroku rozhodli až na základě konzultace s vybranými advokátními kancelářemi, které nám nezávisle na sobě potvrdily, že postup v předmětném insolvenčním řízení není správný.

Klíčovým problémem, který vedl k naší výzvě, je absence jasného rozdělení věřitelů do druhé a třetí skupiny. Přístup nerozlišující mezi věřiteli, by mohl vést k nespravedlivému procesu výplaty. Domníváme se, že pro spravedlivé zacházení se všemi zúčastněnými stranami je nutný transparentnější přístup podle zákona.

Kromě toho považujeme za znepokojující značnou částku zatím nepřezkoumaných pohledávek. Toto nedopatření v procesu výplaty by mohlo potenciálně vést k nespravedlivému a diskriminačnímu zacházení s některými zúčastněnými stranami. Naším cílem je zajistit, aby s každým věřitelem, včetně těch s nepřezkoumanými pohledávkami, bylo zacházeno spravedlivě a aby obdržel to, co mu podle zákona náleží.