Linka bezpečí NAŽIVO – Inovativní projekt zaměřený na prevenci psychických potíží dětí a dospívajících

Praha 29. srpna 2023 (PROTEXT) – Linka bezpečí, největší a nejdéle fungující celostátní krizová linka pro děti a dospívající, představila rozšířený obsah, nový název a logo svého preventivního projektu.

Projekt, který byl dosud znám jako „Linka bezpečí ve vaší třídě“, byl přejmenován na „Linka bezpečí NAŽIVO“. Tato změna názvu reflektuje nový, rozšířený záběr projektu, jehož cílem je podporovat nejen základní a střední školy, ale nově také sportovní kluby, speciální školy, vysoké školy a zájmové skupiny.

„Náš program Linka bezpečí NAŽIVO slouží jako osvěta, při které hledáme společně s žáky a studenty dostupné nástroje, jak řešit případné problémy. Představujeme také služby Linky bezpečí – krizové linky pro děti a dospívající,“ uvedla Radka Liebezeitová, koordinátorka týmu prevence Linky bezpečí.

V rámci programu se lektoři Linky bezpečí věnují s dětmi různým aktivitám. Jednotlivé akce jsou vedeny interaktivně a zážitkově. Téma si volí samy děti ze seznamu témat, o kterých víme, že jsou pro ně atraktivní. Jednotlivé bloky tak mohou vycházet z aktuální potřeby žáků a studentů.

„V rámci bloků se děti a dospívající seznamují s možnými způsoby, jak řešit obtížné situace a potíže, ať už vlastní, nebo svých vrstevníků, a to s využitím osobních zdrojů, blízkého sociálního okolí a dalších odborných služeb včetně Linky bezpečí,“ dodala Radka Liebezeitová.

V roce 2022 se lektoři Linky bezpečí potkali s 6700 žáky a studenty během 1315 vyučovacích hodin. Nejčastější téma, které v tomto období bylo lektorováno, bylo „Když chci být v pohodě“. Dále si žáci vybírali témata „Vztahy“, „Když jsem on-line“ nebo „Když dospívám“.

Partneři projektu:

● Nadační fond VEOLIA

● Safer Internet Centrum Česká republika

● Spolufinancováno Evropskou unií

Kontakt:

Mgr. Regina Jandová

r.jandova@linkabezpeci.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz