Linka bezpečí: Děkujeme, že jste při nás stáli i v roce 2023!

Praha 22. ledna 2024 (PROTEXT) – Milí přátelé Linky bezpečí, 

máme za sebou další společný rok, a proto mi dovolte malé zamyšlení a zhodnocení. Rok 2023 byl opět spojený s nejistotou v oblasti financování, ale též plný výzev např. v rozvoji služeb.

Díky rozšíření týmu interventů komunikujících s dětmi na telefonu, v e-mailu i chatu jsme zvládli odbavit cca 100 000 kontaktů. Díky náročnosti témat, což psychické potíže u dětí jednoznačně jsou, se nám prodlužuje délka hovorů, stejně tak stoupá náročnost na kvalitu odpovědí e-mailových a chatových dotazů.

Rok od roku děti více vzděláváme v oblasti prevence tak, aby se lépe uměly zorientovat v případě osobní krize a hledaly varianty, jak vše zvládnout. Zde se osvědčuje naše nová webová poradna, jejíž návštěvnost stále roste, stejně jako sledovanost podcastů, blogů či videí. V roce 2023 jsme zaznamenali 54 000 návštěv webové poradny Linky bezpečí a 20 000 na webu Rodičovské linky. Také zde jsou dotazy dospělých obsahově velmi náročné. Rodiče s námi řeší míru závažnosti sebevražedných myšlenek dětí nebo komunikaci po návratu z nemocnice, rostoucí deprese a úzkosti u dětí nejen ve škole, ale i ve sportu či jiných zájmových kroužcích.

Rozšířit kapacity, spustit a pravidelně aktualizovat informace na webu, držet krok s dětmi v jejich on-line prostoru zvládáme díky finanční podpoře generálních partnerů, kterými jsou ČSOB, O2, Nadace RSJ a Nadační fond Kladné nuly. Financování čísla 116111 funguje díky podpoře MVČR a neobešli bychom se bez hlavní dotace od MPSV, která činí 52 % rozpočtu. Z toho vyplývá, že 48 % rozpočtu nám pomáhají financovat střední i menší firmy, města, obce i městysy a důležití jsou pochopitelně i individuální dárci napříč Českou republikou. Pravidelné a opakované dary Linku bezpečí, z. s. udržují v provozu nonstop 24/7.

Velmi si této finanční podpory vážím, ale odvahu a potřebu směřovat v dalších letech vpřed nám dodávají také slova podpory a poděkování za naši práci. Rovněž se sluší poděkovat členům představenstva, dozorčí rady a dodavatelům externích služeb.

Mé poděkování na závěr patří všem současným i bývalým zaměstnancům – jsme úžasný tým! Bez vaší energie a práce by to nešlo.

Právě díky vám Linka bezpečí, z. s. letos oslaví 30. narozeniny.

S úctou a velkou pokorou, Soňa Petrášková, ředitelka organizace.