Lidé z vysoké školy CEVRO Institut stáli u zrodu českého eGovernmentu. Nyní chtějí pomoci dohnat „socialistickou“ ztrátu a konečně dotáhnout modernizaci státní správy.

eGovernment a digitalizace státní správy: slova, která se v posledních letech skloňují ve veřejném prostoru neustále. Ale umíme si pod těmito pojmy představit něco více, než že nám mají ulehčit kontakt s autoritami a ve svém důsledku vést k výkonnější a přívětivější, moderní veřejné správě? A chápou tyto pojmy ve všech aspektech ti, co nám vládnou a eGovernment mají sami na starosti?! Utrácejí se miliardy a miliardy korun za systémová a funkční řešení?

Na vysoké škole CEVRO Institut si to nemyslíme. A proto jsme připravili unikátní postgraduální program, který bude vzdělávat vedoucí pracovníky moderní veřejné služby 21. století! Představujeme vám pokročilý manažerský postgraduální program MPA Moderní veřejná služba zaměřený na problematiku zajištění kontinuální modernizace veřejných služeb.

Před 22 lety stáli u zrodu základů eGovernmentu odborníci, kteří tento nový postgraduální program připravili: vznikl zákon o elektronickém podpisu jakožto první krok k digitalizaci veřejné správy. Následně vznikl eGON – základ českého e-governmentu, CzechPOINT, Datové schránky a Základní registry veřejné správy. Na nich stojí naše veřejná správa dodnes.

A pak zavládlo socialistické ticho a nicnedělání, které před 2 roky prolomil Zákon o právu na digitální služby. Mezitím, namísto zrušeného Ministerstva informatiky, stát „porodil“ státní podnik NAKIT a k němu teď „rodí“ státní digitální agenturu DIA.

Máme nové zákony, nové instituce, nové úředníky, utratili jsme miliardy korun daňových poplatníků a mezitím myšlenku „moderní veřejné služby“ zadusil „manažérismus a technologismus“. Výsledkem je zaostalost české veřejné správy ve srovnání s okolním světem.

Je čas to změnit. A vysoká škola CEVRO Institut k tomu chce přispět svým dílem. Máme vizi, jasnou misi, strategii i taktiku:

Naší VIZÍ je, že úředníci, podnikatelé, živnostníci a občané (v rozsahu pro ně potřebném) budou po absolvování tohoto studijního programu vědět, jak jim může být eGovernment dobrým sluhou.

Naší MISÍ je učit a naučit studenty co mohou a co mají od eGovernmentu chtít a očekávat, a co chtít a očekávat nemohou a nemají. Naši studenti budou po absolvování studia připraveni na to, co po nich budou chtít občané a podnikatelé, jak budou chtít používat eGovernmentové služby.

Naší STRATEGIÍ je připravit studenty na dopady digitalizace vysvětlením legislativního, procesního a implementačního rámce eGovernmentu.

Naší TAKTIKOU je vysvětlit studentům „big picture“, tedy jak TO má fungovat jako celek, aby chápali souvislosti v okamžiku, kdy vidí ze své pracovní pozice nebo zařazení jenom detail.

Další informace k programu MPA Moderní veřejná služba najdete na tomto odkazu: https://www.cevroinstitut.cz/moderni-verejna-sluzba/