LFB získává společnost Amber Plasma v České republice a posiluje svou síť odběrových center plazmy v Evropě.

Paříž 30. května 2024 (PROTEXT) – LFB a její dceřiná společnost Europlasma dnes oznámily akvizici společnosti Amber Plasma, která se specializuje na výstavbu a provoz dárcovských center krevní plazmy v České republice.

Akvizice 12 dárcovských center Amber Plasma znamená pro společnost Europlasma významný milník. Díky tomu bude Europlasma vlastnit a provozovat 24 odběrových center ve střední Evropě: 15 center v České republice a 9 v Rakousku. Významně se tak zvýší kapacita odběru krevní plazmy v Europlasma, čímž zároveň přispěje k zajištění dostatečných dodávek krevní plazmy pro výrobu léčiv od společnosti LFB.

LFB je francouzská biofarmaceutická společnost, která vyvíjí, vyrábí a uvádí na trh léčivé přípravky pocházející z krevní plazmy a rekombinantní proteiny pro léčbu pacientů se závažnými a často vzácnými onemocněními. LFB zůstává věrná své strategii navyšování kapacit pro odběr krevní plazmy v Evropě, aby bylo možné dodávat léčiva pocházející z krevní plazmy v souladu s rostoucími potřebami evropských pacientů. Cílem LFB je nabízet své přípravky pacientům také v České republice.

Jacques Brom, výkonný ředitel společnosti LFB: „Jsme rádi, že můžeme přivítat všechny zaměstnance Amber Plasma ve společnosti LFB. Těšíme se na spolupráci a na to, že budeme schopni dodávat léčivé přípravky pocházející z krevní plazmy stále více pacientům, včetně těch z České republiky. Je to důležitý krok v naší snaze dodávat více krevní plazmy pro frakcionaci do našeho nového průmyslového závodu ve francouzském Arrasu, který umožní ztrojnásobit výrobní kapacitu pro léčiva LFB. Je to velký pokrok pro pacienty, kteří žijí se závažnými a často vzácnými onemocněními. Také velmi rádi přivítáme všechny dárce krevní plazmy Amber Plasma, kteří jsou naprosto klíčoví v tomto okamžiku, kdy zahajujeme dlouhý proces, který povede k výrobě tolik potřebných léků.“

Richard Král, předseda představenstva Amber Plasma: „Vzhledem k tomu, že máme stejné priority a snažíme se přijímat opatření, abychom dokázali uspokojit rostoucí poptávku po léčivech pocházejících z plazmy, je pro nás možnost připojit se k LFB skvělou příležitostí k mezinárodnímu rozvoji. Možnost k osobnímu rozvoji to bude ale i pro naše zaměstnance, a to při garantování současné vysoké úrovně služeb dodávaných našim dárcům.“

Daniel Kunz, výkonný partner společnosti Dibiti: „Jsme hrdí na náš úspěch a na růst, jehož Amber Plasma dosáhla pod naším vlastnictvím. V EU je významný nedostatek krevní plazmy a jsme pyšní na to, že se nám spolu s vedením podařilo vybudovat společnost Amber Plasma, která přispívá k zajišťování dostatečných dodávek lidské plazmy pro výrobu léčiv a záchranu životů. Podporovali jsme projekt Amber Plasma během zásadní fáze růstu a jsme si jistí, že LFB bude projekt nadále rozvíjet a plně využije potenciál vertikální integrace do procesu výroby léčiv.“

Díky této akvizici se propojí odborné znalosti firem Europlasma, LFB a Amber Plasma, které poslouží společnému cíli: postavit se výzvě, jíž čelí veřejné zdravotnictví v souvislosti s nemocemi vyžadujícími léčbu léčivými přípravky pocházejícími z plazmy.

 

O společnosti Europlasma

Europlasma je rakouská společnost založená v roce 1986, která je součástí skupiny LFB od roku 2010. Europlasma provozuje 9 center pro odběr plazmy v Rakousku a 3 v České republice, kde mohou dobrovolní dárci darovat krevní plazmu. Posláním společnosti Europlasma je nabízet dárcům krevní plazmy příjemnou atmosféru při dodržení nejpřísnějších standardů kvality a bezpečnosti, a dodávat odebranou plazmu do LFB jako surovinu pro vysoce kvalitní biologická léčiva.

O společnosti LFB

LFB je biofarmaceutická skupina, která vyvíjí, vyrábí a uvádí na trh léčivé přípravky pocházející z plazmy a rekombinantní proteiny pro léčbu pacientů se závažnými a často vzácnými onemocněními. Firma LFB, která byla založena v roce 1994 ve Francii, je dnes přední evropskou společností dodávající léčivé přípravky pocházející z plazmy zdravotnickým zařízením. Jejím posláním je přinášet pacientům nové možnosti léčby tam, kde LFB vnímá jejich nenaplněné potřeby, a sice ve třech hlavních oblastech: v oblasti imunologie, hemostázy a intenzivní péče. Aktuální tržní portfolio LFB zahrnuje 15 bioléčiv prodávaných asi ve 30 zemích.

Více informací o LFB naleznete na adrese: www.groupe-lfb.com

O společnost Amber Plasma

Amber Plasma je rychle rostoucí česká společnost založená v roce 2019, která provozuje 12 centrálně řízených moderních center pro odběr plazmy ve středních a severozápadních regionech České republiky. Centra Amber Plasma poskytují nejlepší možnou péči a služby, a zlepšují tak život našim zaměstnancům, dárcům a pacientům prostřednictvím odběrů plazmy. Kvalita a bezpečnost dárců a pacientů je ve všech centrech vždy na prvním místě.

O společnosti Dibiti

Dibiti je investiční skupina s primárním zaměřením na oblasti IT, nemovitostí a zdravotnictví. Působí v řadě zemí ve střední Evropě, jihovýchodní Evropě a ve Španělsku. Její čistá aktiva mají hodnotu přibližně 5,5 miliardy korun.

 

Zdroj: LFB