Letní ozdravné pobyty pořádané VoZP pomáhají dětem s dýchacími i kožními problémy

Praha 8. dubna 2024 (PROTEXT) – Léčebně ozdravné pobyty u moře nebo v horském prostředí jsou velmi přínosné pro děti s respiračními, kožními či alergologickými obtížemi. Vojenská zdravotní pojišťovna již tradičně pořádá čtrnáctidenní pobyty ve Vysokých Tatrách pro děti od 4 do 14 let a dětským pojištěncům přispívá i na individuální pobyty u moře.

Pohyb na čerstvém vzduchu je důležitý nejen pro fyzické, ale i psychické zdraví. Revizní lékaři z Vojenské zdravotní pojišťovny zdůrazňují vliv slunečního záření na tvorbu vitamínu D v našem organismu, který například pomáhá vstřebávat vápník a podporuje zdraví kostí, umí regulovat a zlepšovat náladu a má mnoho přínosů pro pokožku. Vysokohorské ovzduší navíc posiluje imunitní a kardiovaskulární systém a skvěle pomáhá při obtížích s dýchací soustavou. Letní prázdniny jsou proto ideální příležitostí, kdy děti vyslat na ozdravný pobyt do přírody, příznivý vliv klimatické léčby pak přetrvává minimálně po dobu následujících šesti měsíců.

Vojenská zdravotní pojišťovna i v roce 2024 organizuje pro své dětské pojištěnce ve věku od 4 do 14 let letní dvoutýdenní ozdravné pobyty na Slovensku ve Vysokých Tatrách. Zúčastnit se mohou děti od 4 do 6 let v doprovodu jednoho rodiče či zákonného zástupce, pojištěnci od 7 do 14 let pak jedou sami. VoZP hradí všem zúčastněným 75 % ceny, která zahrnuje výdaje za dopravu, ubytování, stravování, výlety, lékařský a pedagogický doprovod a pojištění. Přihlášky je nutné zaslat nejpozději do 15. dubna 2024.

Dětem mezi 7 a 14 lety, které trápí kožní problémy, VoZP jedenkrát v roce přispívá až 8 tisíc korun na individuální pobyty u moře. V tomto případě je potřeba zaslat žádost do 30. června 2024. Letním ozdravným pobytem u moře se rozumí nepřetržitý pobyt v délce nejméně 15 dní, který je pořádán cestovní kanceláří v termínu od 24. 6. do 30. 9. 2024 a je uhrazen v českých korunách. Účastnit se ho mohou dětští pojištěnci VoZP s doprovodem rodičů/ zákonných zástupců či jiné zmocněné dospělé osoby. Příspěvek však lze přiznat pouze dítěti.

Více informací o dětských ozdravných pobytech naleznete na www.vozp.cz/ozdravne-pobyty-pro-deti/.

 

O Vojenské zdravotní pojišťovně

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky od roku 1993 zajišťuje zdravotní péči prostřednictvím špičkových odborníků ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních a lázeňských domech. O svých 700 tisíc pojištěnců pečuje prostřednictvím smluvní zdravotnické sítě po celé ČR, která zahrnuje přes 25 tisíc poskytovatelů.

www.vozp.cz