LEDA chystá vydání Racionální Bible

Praha 11. dubna 2024 (PROTEXT) – Nakladatelství LEDA intenzivně připravuje k podzimnímu vydání knihu amerického biblického badatele Dennise Pragera „Racionální Bible – Exodus“. Připravovaná novinka představuje pandán k již vydanému dílu téhož autora nesoucímu titul „Racionální Bible – Genesis“.

Bible uvádí morálního Boha všech lidí, jenž představuje diametrální protiklad předchozího mytického světa kmenových bohů. Pozemský svět je zázračným darem lidstvu a člověk je jeho hospodářem.

Jistě platí, že pozitivní hospodářský vývoj nejde ruku v ruce s idejemi svobody a bratrství lidí, stačí se podívat na dnešní vyspělou Čínu. Vysokou míru svobody však nelze očekávat ve strádajících zemích. Prosperita je nutnou podmínkou společenské sounáležitosti, ta se ale neodvíjí od prosperity samotné, má totiž mravní, duchovní a kulturní základy, což přesvědčivě dokazuje Yuval Harari ve slavném díle Sapiens.

Nemusíme být věřící křesťané, abychom chápali, že tyto základy pro většinu Evropanů zformulovala Bible. Můžeme ji proto pokládat za skálu či tréninkovou stěnu, na niž vrháme míčky vlastních myšlenek a názorů a odražené se je snažíme uchopit.

Vracejí se nám znásobené či oslabené působením zhmotnělé zkušenosti minulých generací předků, které toto učení žily, s větším či menším úspěchem ho přetvářely do podob svých životních osudů, též se proti němu bouřily, ovšem nutně přitom zůstávaly v dosahu jeho gravitačního pole. Rozbijeme ho – a ono se zas jako zázrakem sestaví v celek. Je jen jediný způsob, jak může zahynout – zároveň s námi se všemi.

Proto se nikdy nesmíme poddat absolutní jistotě, neboť ta je neklamnou známkou fanatismu. A lidská duše potřebuje pochybnosti k pokoře. Neznáme jiné náboženství, které by podporovalo pochyby svých stoupenců – a už vůbec ne žádný takový politický směr.

Na závěr citát:

Vážený pane řediteli nakladatelství LEDA,

rád bych Vám poděkoval a popřál všeho dobrého za čin, kterým je vydání knihy Dennise Pragera, Racionální Bibli: Genesis, přeloženou přítelem Alexandrem Tomským. Od tohoto autora jste však vydali útlou publikaci výkladu desatera. Myslím, že Dennis Prager je geniální popularizátor Bible, což také ale předpokládá hluboké znalosti. Rád přirovnávám tuto aktivitu k aktivitám doktora Jiřího Grygara, který při výkladu vzniku vesmíru a jeho hlubin souzní s výpovědí Geneze a myslím, že také by ocenil zmíněný text Racionální Bible. Obě knihy jsem přečetl s nadšením. A patří mezi i mé pracovní pomůcky a jsou vždy inspirací.

Váš Dominik kardinál Duka OP

Pro další informace o knize kontaktujte: Mgr. Dagmar Červenkovou, LEDA, spol. s r. o., e-mail: dagmar.cervenkova@leda.cz