Kybernetické hrozby: skrytá rizika online aplikací pro veřejnost

Praha 30. května 2024 (PROTEXT) – Veřejné aplikace dnes hrají klíčovou roli při komunikaci firem se zákazníky, partnery a dalšími zainteresovanými stranami. Zahrnují webové stránky spolu s online funkcemi a jejich programovým rozhraním (API), jsou digitálními výkladními skříněmi organizací a poskytují uživatelům po celém světě důležité služby a informace. Společnost Kaspersky však ve svojí nejnovější zprávě Incident Response přichází se zjištěním, že online aplikace pro veřejnost zůstávají nejčastějším prostředkem útoku, který kyberzločinci využívají k průniku do systému obětí. Odborníci na kybernetickou bezpečnost proto vydávají pokyny, které mají uživatelům těchto aplikací pomoci zachovat si odolnost vůči souvisejícím kybernetickým hrozbám.

Podle nejnovější zprávy Kaspersky Incident Response report 2023 zůstává nejčastějším způsobem provádění kybernetických útoků ovládnutí veřejně přístupných aplikací, přičemž třetina těchto aplikací byla napadena prostřednictvím známých zranitelností. Za zmínku také stojí, že více než polovina těchto zranitelností byla objevena již v letech 2021 a 2022. Tento prvotní vektor infekce byl zjištěn ve 42,37 % případů.

V návaznosti na tyto alarmující statistiky zveřejňuje společnost Kaspersky svá zjištění týkající se bezpečnostních rizik veřejných aplikací, na které si organizace musejí dávat pozor.

Funkce aplikací pro veřejnost

Veřejné aplikace jsou softwarové aplikace nebo služby přístupné externím uživatelům prostřednictvím internetu. Na rozdíl od interních aplikací, které obvykle používají jen zaměstnanci v rámci sítě svojí organizace, jsou veřejné aplikace určeny k tomu, aby k nim měl přístup kdokoli s připojením k internetu. Tyto aplikace slouží k různým účelům, mimo jiné jako platformy pro e-shopy, zákaznické portály, sítě sociálních médií a systémy online bankovnictví.

Ohrožení kybernetické bezpečnosti

Veřejné aplikace jsou vzhledem ke svojí klíčové roli v digitálních obchodních operacích častým cílem kyberzločinců, protože jsou napadnutelné zvenčí prostřednictvím internetu. Mezi rizika kybernetické bezpečnosti spojená s veřejnými aplikacemi patří například:

Úniky dat: Veřejné aplikace často ukládají citlivé informace, jako jsou údaje o zákaznících, platební údaje a duševní vlastnictví. Úspěšný kybernetický útok na tyto aplikace může vést k úniku dat, což má za následek odhalení důvěrných informací a finanční ztráty.Infekce malwarem: Kyberzločinci mohou do veřejných aplikací vložit malware, aby napadli zařízení uživatelů aplikace nebo jim ukradli citlivé informace. Škodlivé kódy ukryté na webových stránkách mohou infiltrovat připojená zařízení a pak získat neoprávněný přístup k datům nebo spáchat finanční podvod.Phishingové útoky: Veřejné aplikace jsou hlavním cílem phishingových útoků, při kterých se kyberzločinci snaží uživatele přimět ke sdělení citlivých informací, jako jsou přihlašovací nebo finanční údaje. Phishingové útoky prováděné prostřednictvím e-mailu, falešných webových stránek nebo odkazů na sociálních sítích mohou zneužívat zranitelnosti ve veřejných aplikacích a oklamat nic netušící uživatele.Útoky DDoS: Kyberzločinci mohou provádět útoky DDoS na veřejné aplikace, aby narušili jejich dostupnost a odepřeli služby legitimním uživatelům. Útoky DDoS, které přetěžují servery aplikace nadměrným počtem požadavků, mohou zahltit infrastrukturu a způsobit organizaci výpadky a finanční ztráty.SQL injection (SQLi) a cross-site scripting (XSS): Zranitelnosti typu SQL injection (útok pomocí podstrčených SQL příkazů) a cross-site scripting (vložení škodlivého kódu do webové stránky) mohou kyberzločinci zneužít k manipulaci s obsahem stránek nebo ke krádeži dat z veřejných aplikací. Tyto útoky se zaměřují na základní kód webových aplikací a umožňují útočníkům spouštět libovolné příkazy nebo vkládat do webových stránek škodlivé skripty.

Pochopením rizik kybernetické bezpečnosti spojených s veřejnými aplikacemi a zavedením proaktivních bezpečnostních opatření mohou organizace zvýšit svoji odolnost vůči kybernetickým hrozbám a ochránit svá digitální aktiva a dobrou pověst v dnešním propojeném světě.

„Organizace se při podpoře digitálních služeb stále více spoléhají na veřejné aplikace, což má za následek i dosud nejvyšší míru ohrožení kybernetické bezpečnosti v souvislosti s těmito platformami. Incidenty, jako jsou úniky dat a infekce malwarem, mohou mít pro firmy a jejich zákazníky katastrofální následky. Společnost Kaspersky si je vědoma důležitosti rychlé a účinné reakce na kybernetické incidenty, a proto nabízíme příslušné specializované služby, které organizacím pomáhají odhalit kybernetické hrozby, reagovat na ně a zotavit se z nich. S touto podporou mohou firmy posílit svoji kybernetickou bezpečnost a spolehlivěji chránit svá digitální aktiva,“ řekl Konstantin Sapronov, vedoucí skupiny Global Emergency Response Team ve společnosti Kaspersky.

 

Zdroj: Taktiq