Kvůli opravě silnice se řidiči zdrží v Kvítkovicích, práce potrvají do konce září

Zlín 4. září 2023 (PROTEXT) – Silnice I/49 přivádí dopravu do Zlína ve směru od Otrokovic a dálnice D/55. Jedná se o páteřní komunikaci krajského města. V místní čísti Otrokovic Kvítkovice teď ŘSD opravuje povrch zatím na asi kilometrovém úseku této silnice. Provoz je podobně jako při opravách dálnic sveden na opačnou stranu komunikace. V první etapě je uzavřena část od sjezdu z dálnice D55 ve směru na centrum Zlína a hustá doprava proudí obousměrně po opačné straně. V době dopravní špičky tu mohou stát dlouhé kolony a řidiči musí počítat s několikaminutovým zpožděním. Zkomplikoval se také vjezd do obchodní domu Makro. Křižovatka a odbočovací pruh jsou uzavřené, přesto to občas někteří řidiči nerespektují a projedou tu. Stejně tak uzavřené jsou sjezdové rampy z dálnice na exitu 32 Otrokovice. Sjezd je možný v exitu 30 Otrokovice nebo 34 Napajedla.

Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic: „První etapu opravy silnice I. třídy číslo 49 v Kvítkovicích od semaforu po křižovatku k Makru budeme provádět do 3. září. Práce následně musíme přerušit v termínu od 4. do 8. září. Na požadavek zlínského dopravního podniku a také města Zlín bude odklizeno veškeré dopravní značení. Silnice I. třídy 49 včetně sjezdů z dálnice D55 budou průjezdné bez omezení.“¨

To bude platit jen do 9. září. Práce se pak přesunou na druhou stranu komunikace, ale také posunou se blíž k centru Zlína. Druhá etapa prací se týká dvou částí. Za prvé úseku od křižovatky u Marka po křižovatku nákupní zóny Centro Zlín. A za druhé úseku od poslední křižovatky u tohoto nákupního centra ve směru na Zlín a ještě několik stovek metrů směrem do města.

Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic:“Od 9. září do konce září budeme pokračovat v dalších etapách, které se týkají úseku kolem Centra Zlín. Provoz ve směru do Zlína bude veden jedním jízdním pruhem, do Otrokovic dvěma.“

Křižovatky k obchodnímu centru budou vždy průjezdné v omezeném režimu a jen jedním jízdním pruhem. Lze tedy předpokládat, že největší dopravní problémy nastanou vždy v době, kdy jsou obyvatelé Zlína zvyklí jezdit na nákupy. To bude platit i pro závěrečnou 3. etapu, která zahrnuje úsek mezi dvěma křižovatkami u obchodního centra. Provoz ve směru do Zlína bude opět veden jedním jízdním pruhem. Práce tu potrvají do konce září.