Kvalitní bydlení a architektura, energetika i plnění role metropole jsou hlavními tématy nového strategického plánu Ostravy

Ostrava 3. dubna 2024 (PROTEXT) – Ostrava má nový strategický plán. Vybrala si stěžejní témata, na která se bude v příštích letech zaměřovat a rozvíjet je až do roku 2030. Prioritami plánu je kvalitní bydlení a architektura, energetika i plnění role metropole či mnohé další. Vytyčené cíle chce město naplňovat uskutečněním konkrétních projektů, přičemž těch vlajkových je 49 a patří mezi ně například rekonstrukce Domu kultury města Ostravy a přístavba koncertního sálu nebo výstavba Centra ledních sportů. Současně je cílem pokračovat v růstu počtu vysokoškolských studentů nebo zastavit trend úbytku obyvatel.

„Ostravský strategický plán je opravdu unikátní a třeba množstvím zapojených lidí jsme vzorem pro další města nejen v České republice. Jedná se o usilovnou roční práci, do které se stejně jako před osmi lety mohla zapojit široká veřejnost i ostravské osobnosti. Postupně vykrystalizovala některá nová témata, která minulý plán tolik nezdůrazňoval, a na která bychom se chtěli zaměřit tak, aby Ostrava v budoucnu plnila roli moderní metropole. Jsou to energetika a udržitelná mobilita, požadavek na kvalitní a dostupné bydlení i zlepšení image města,“ komentovala vznik strategického plánu náměstkyně primátora pro strategický rozvoj Hana Tichánková.

Nový plán navazuje na dokument z roku 2017, jehož realizace byla vyhodnocena jako úspěšná. Od roku 2016 bylo úspěšně dokončeno 47 strategických projektů, mezi které například náleží revitalizace budovy bývalých městských jatek či výstavba City Campusu na Černé louce. „Nový strategický plán ukazuje, že Ostrava má svou vizi a ví, kam směřovat. V následujících sedmi letech bychom se rádi zaměřili na podporu vysokých škol, aby se Ostravě podařilo získat status studentského města. Zároveň bychom zde chtěli přilákat firmy s tzv. vyšší přidanou hodnotou, které pak absolventy škol zaměstnají a zamezí jejich odchodu z regionu. K tomu by měly pomoci projekty, které aktuálně realizujeme v kooperaci s vysokými školami jako LERCO, REFRESH a další. Důležité jsou také dopravní stavby, především stavbu vysokorychlostní trati považuji pro rozvoj Ostravy v následujících letech za naprosto klíčovou,“ uvedl primátor města Jan Dohnal.

Příprava plánu probíhala v průběhu celého roku 2023 a zapojily se do ní různým způsobem tisíce občanů a desítky odborníků a osobností města. Stejně jako u předchozího plánu bude úspěšnost rozvoje města vyhodnocována prostřednictvím tzv. ukazatelů. Ty prošly aktualizací a nově je jich 34. Klíčovým ukazatelem zůstává migrační saldo, cílem je dosažení jeho pozitivních hodnot. Dalším důležitým ukazatelem je počet vysokoškolských studentů. Zde počet studentů vysokých škol v Ostravě od roku 2019 stále roste a v roce 2020 poprvé od roku 2017 opět přesáhl hranici 20 tisíc. Cílem města Ostravy je, aby tento trend pokračoval i nadále a dlouhodobě, a v roce 2030 v Ostravě studovalo 23 000 studentů.

Strategický plán pod značkou fajnOVA vznikl s výhledem do roku 2030. Plán, jeho přílohy a informace o procesu a chystaných projektech jsou veřejně dostupné na webových stránkách https://fajnova.cz/ a sociálních sítích fajnOVA. Plán byl zpracován ve spolupráci se společností BeePartner.

www.ostrava.cz