Krevní plazma z České republiky je klíčem k výrobě léků pro pacienty s mnoha závažnými a vzácnými onemocněními

Praha 6. října 2023 (PROTEXT) – Plazma je nenahraditelná, život zachraňující biologická tekutina, která je důležitá pro výrobu specifických léků na mnohá závažná, chronická a vzácná onemocnění. V České republice se léčivými přípravky z plazmy léčí tisíce pacientů. Darování krevní plazmy je proto z medicínského hlediska ukázka potřebné lidské solidarity a je pozitivní, že ji zhruba čtvrt milionu Čechů[1] daruje pravidelně. Lídrem ve zpracování plazmy a výrobě léků z ní je globální farmaceutická společnost Takeda. Její léky pomáhají primárně lidem, kteří trpí vzácnými onemocněními.

Krevní plazmu nelze uměle vyrobit, a proto ji při výrobě některých léčivých přípravků nelze ničím jiným nahradit. Darování plazmy od dobrovolných dárců je tedy jediná cesta, jak plazmu pro výrobu léků získat. Plazma má zásadní význam pro veřejné zdraví. Mohou z ní být vyráběny život zachraňující a život udržující terapie pro lidi se vzácnými a složitými chronickými onemocněními – často pacienty s celoživotním onemocněním a bez jiných alternativních možností léčby. Proto už samotné darování plazmy probíhá za přísných podmínek s důrazem na bezpečnost dárců. „Ochrana zdraví dárce je naší prioritou. Odběr plazmy proto nedovolujeme těm, kteří mají v anamnéze některá závažná onemocnění, jako jsou plicní embolie, infarkt myokardu, mozková příhoda, epilepsie nebo chronická zánětlivá onemocnění. Nelze také přijmout dárce, kteří mají v anamnéze některá infekční onemocnění. V nejistých případech si vyžádáme lékařskou zprávu od praktického nebo odborného lékaře s cílem získat podrobnější informace o dárcově zdravotním stavu nebo stanovisko odborného lékaře k možnosti darování,“ zdůrazňuje David Viochna ze společnosti BioLife, která je součástí skupiny Takeda a věnuje se získávání plazmy a výrobě terapií založených na bázi plazmy. V současné době provozuje BioLife v České republice síť 11 odběrných center pro darování plazmy. Jde o novou značku center pro odběr plazmy dříve fungujících pod značkou Sanaplasma. Ta se od svého vzniku v roce 2007 stala jednou z předních společností na sběr vysoce kvalitní plazmy.[2]

Produkce léků z krevní plazmy je složitá

Od darování plazmy po dodání léků často uplyne až dvanáct měsíců. Zdlouhavý proces je také finančně náročný. Dlouhodobě je ale patrný nárůst pacientů, kteří léky z plazmy potřebují, a proto je jejich výroba nezbytná. Pacienti, kteří potřebují terapie odvozené z krevní plazmy, mají často vzácná, složitá a chronická onemocnění s málo nebo žádnými jinými možnostmi léčby a jejich léčba je na plazmě zcela závislá. „Léky z plazmy pomáhají lidem s poruchou srážlivosti krve, sníženou imunitou nebo onkologickými onemocněními. Plazma a krevní deriváty jsou využívány i při léčbě popálenin, úrazů nebo při velkých ztrátách krve. Přestože se léčivé přípravky z plazmy používají již více než sto let, jejich potenciál je stále nepřekonán a v řadě situací je není možné nahradit žádnými jinými možnostmi. Celosvětová poptávka po plazmě se v posledních letech zvýšila a stále roste kvůli tomu, že je diagnostikováno stále více vzácných onemocnění, identifikováno stále více pacientů, zvyšují se standardy péče a rozšiřuje se přístup k léčbě,“ říká prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc., vedoucí Ústavu imunologie ve Fakultní nemocnici v Motole v Praze.

V tuzemsku neexistuje žádný zpracovatelský závod na plazmu, proto ve zmrazeném stavu putuje do zahraničí, kde se léky pomocí moderních technologií vyrábějí. Následně se vracejí na český trh. „Společnost Takeda je jedním z předních světových výrobců léků z plazmy a jejich prostřednictvím se snaží zlepšovat životy stále většího počtu pacientů po celém světě, kteří jsou závislí na jejich inovativních terapiích. Dlouhodobým cílem společnosti Takeda je uspokojovat rostoucí potřeby pacientů po celém světě a současně vždy primárně zásobovat léčivy ty trhy, odkud plazmu získáváme. Tedy i Českou republiku,“ říká Barbora Balzerová, ředitelka oddělení pro plazmu a terapie z plazmy ve společnosti Takeda.

Aby společnost Takeda v co největší míře zajistila udržitelnou kontinuitu péče o pacienty, zavedla pravidla pro dodávky terapií na bázi plazmy, které primárně zohledňují potřeby těch pacientů, kteří jsou v současné době léčeni jejími přípravky. Mnozí z nich mají vzácné a velmi závažné onemocnění, a tudíž i méně možností léčby. „V praxi to znamená, že nejprve zajistíme všechny naše plánované závazky a až poté sledujeme nové obchodní příležitosti. Vážíme si toho, že je v České republice dostatek dárců plazmy, a významnost České republiky je reflektována i v rámci našich pravidel. Je naší prioritou být spolehlivým partnerem jak ve výkupu plazmy, tak i v dlouhodobém zajišťování dostupnosti našich přípravků pro pacienty v České republice. Záleží nám na dárcích a pacientech a klademe důraz na náš hlavní cíl, kterým je zlepšení a záchrana životů těch, kteří to potřebují,“ doplňuje Filip Dostál, ředitel corporate affairs ve společnosti Takeda.

Kolik dárců pomáhá jednomu pacientovi?

● 130 darování plazmy pro léčbu jednoho pacienta s primární imunodeficiencí,[3]

● 900 darování plazmy pro léčbu jednoho pacienta s deficitem alfa-1 antitrypsinu,[4]

● 1200 darování plazmy pro léčbu jednoho pacienta s hemofilií.[5]

Dárci plazmy jsou i z tohoto důvodů pro pacienty nejen se vzácnými onemocněními naprosto nenahraditelní. „Chceme poděkovat všem dárcům krevní plazmy, kteří pomáhají pacientům, kteří se bez léků vyrobených z této vzácné tekutiny neobejdou. Bez dárců by byla kvalita jejich života nesrovnatelně horší. Využíváme vědeckého pokroku, moderních technologií a partnerské spolupráce k naplnění plného terapeutického potenciálu plazmy. Bez dobrovolných dárců bychom ale stále rostoucí poptávku po lécích z plazmy nebyli schopni uspokojit,“ uzavírá David Viochna ze společnosti BioLife, která je součástí skupiny Takeda a věnuje se získávání plazmy a výrobě terapií odvozených od plazmy.

O společnosti Takeda

Společnost Takeda se zaměřuje na vytváření lepšího zdraví pro lidi a světlejší budoucnosti pro svět. Naším cílem je vyvíjet a poskytovat život transformující léčbu v našich hlavních terapeutických a obchodních oblastech, jako jsou gastrointestinální a zánětlivá onemocnění, vzácná onemocnění, terapie a léky z plazmy, onkologie, neurologie a vakcíny. Společně s našimi partnery usilujeme o zlepšení zdraví pacientů a přinášíme nové možnosti léčby prostřednictvím našeho dynamického a rozmanitého portfolia. Jako přední biofarmaceutická společnost založená na hodnotách a orientovaná na výzkum a vývoj se sídlem v Japonsku se řídíme naším závazkem vůči pacientům, našim lidem a planetě. Naši zaměstnanci v přibližně 80 zemích a regionech jsou poháněni naším cílem v souladu s našimi hodnotami, které nás definují již více než dvě století. Pro více informací navštivte www.takeda.com.

O společnosti BioLife

Společnost BioLife je součástí společnosti Takeda a je lídrem v oboru sběru vysoce kvalitní plazmy, která se zpracovává na život zachraňující terapie založené na plazmě. Provozujeme řadu nejmodernějších zařízení na odběr plazmy po celých Spojených státech a v Evropě. Prostřednictvím špičkových služeb se snažíme zajistit bezpečnost našich dárců a pacientů, kteří dostávají život zachraňující terapie založené na plazmě. Pro více informací navštivte www.biolifeplazma.cz.

[1] Zdroj:
https://www.tribune.cz/archiv/i-lide-kteri-berou-leky-mohou-darovat-krevni-plazmu/
.

[2] Zdroj: www.biolifeplasma.cz.

[3] Prvotní porucha imunity – primární imunodeficience – je vrozené onemocnění, často se projevující již v útlém věku.

[4] Vrozený deficit alfa-1 antitrypsinu je geneticky podmíněná choroba. Nejvíce postihuje plíce a játra.

[5] Hemofilie je onemocnění s gonozomálně recesivní dědičností projevující se poruchou srážlivosti krve.

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.