Krev nelze získat uměle, jedině od dárců. VoZP nabádá k dárcovství, které zachraňuje životy

Praha 13. června 2023 (PROTEXT) – O krvi se říká, že je to nejcennější tekutina na světě, už jedním darováním může každý člověk pomoct zachránit až tři životy. Důležitost darování krve a krevních derivátů každoročně připomíná datum 14. června, na které připadá Světový den dárců krve. Vojenská zdravotní pojišťovna při této příležitosti děkuje všem pravidelným dárcům a nabádá další, aby se připojili k celosvětovému úsilí, které ročně zachrání miliony životů.

Zdravý dospělý člověk má v těle zhruba pět litrů krve. V medicíně ji neumíme ničím trvale nahradit a nelze ji získat jinak než od dobrovolných dárců. „Těm, kteří jsou ochotni se o svou krev podělit s jinými, patří obrovský dík. A jsme velice rádi za každého, kdo se rozhodne krev darovat. Počet nových dárců ovšem nestíhá nahrazovat úbytek těch dosavadních daný věkem či zdravotním stavem,“ říká MUDr. Kristina Slavíková, revizní lékařka Vojenské zdravotní pojišťovny.

Krev je možné darovat ve specializovaných transfuzních stanicích nebo jiných zdravotnických zařízeních. U odběrů klíčovou roli hraje jejich pravidelnost, neboť krevní konzervu lze skladovat pouze 42 dní. „Každý potenciální dárce projde vyšetřením u lékaře, který zhodnotí jeho zdravotní stav a zodpoví všechny případné dotazy. Ženy mohou darovat plnou krev jednou za čtyři měsíce, muži po třech měsících. Dárcem se může stát kdokoli mezi 18 a 60 lety, kdo váží více než 50 kg a nemá vážnější zdravotní omezení, která by ho dočasně nebo trvale z možnosti darovat krev vylučovala,“ dodává MUDr. Slavíková. Standardní odběr 450 ml krve s sebou nenese žádná zdravotní rizika, konkrétní podmínky naleznete vždy na webových stránkách příslušného transfuzního ústavu.

Světový den dárců krve si připomínáme v den, kdy se narodil Karl Landsteiner, objevitel krevních skupin a Rh faktoru. Rakouský biolog a lékař vedle rozdělení skupin lidské krve na A, B a C (nyní známá jako 0) přišel i na to, že krevní transfuze provedená mezi lidmi stejné krevní skupiny nevyvolává hemolýzu, tedy pacientovi pomůže bez negativních vedlejších účinků. Prof. MUDr. Jan Janský pak upřesnil Landsteinerovu teorii tím, že prokázal existenci čtvrté krevní skupiny AB. Jeho jméno nese medaile udělovaná v ČR bezpříspěvkovým dárcům krve.

Dárci mají nárok čerpat v den odběru placenou dovolenou a následně si z daňového základu odečíst 3000 Kč za každý odběr. Vojenská zdravotní pojišťovna navíc pojištěncům poskytuje příspěvky za odběry krve a kostní dřeně až do výše 5000 Kč. Více informací naleznete na
www.vozp.cz/prispevek/prispevky-pro-darce-krve-a-kostni-drene
.

O Vojenské zdravotní pojišťovně

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky od roku 1993 zajišťuje zdravotní péči prostřednictvím špičkových odborníků ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních a lázeňských domech. O svých více než 700 tisíc pojištěnců pečuje prostřednictvím smluvní zdravotnické sítě, která zahrnuje na 27 tisíc poskytovatelů po celé ČR.

www.vozp.cz