Kontinuální obchodování na trhu Start

Praha 10. srpna 2023 (PROTEXT) – Od 1. září 2023 se bude s akciemi na trhu START obchodovat v kontinuálním režimu a bez omezení minimálního počtu kusů. Všechny emise z trhu START budou od 1. září 2023 převedeny do režimu kontinuálního obchodování, budou tedy obchodovány stejným způsobem jako akciové emise z ostatních trhů pražské burzy (PRIME, STANDARD a FREE).

Současně, od 1. září 2023, dojde u všech emisí trhu START ke změně minimální velikosti objednávky. Momentálně má každý emitent nastavený svůj individuální lot, tj. velikost minimální objednávky. S přechodem na kontinuální obchodování se pro všechny emitenty na trhu START změní minimální velikost objednávky na 1 kus.

„Je to krok, o kterém jsme dlouho debatovali. Nakonec jsme se přiklonili k poptávce ze strany obchodníků a členů burzy, kteří kontinuální obchodování preferují zejména z pohledu přehlednosti pro klienty. Od kontinuálního obchodování tedy očekáváme zejména vyšší transparentnost a přehlednost pro investory“, říká generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, Petr Koblic.

Detailní popis kontinuálního obchodování je uveden v Burzovních pravidlech – část III. Samostatná aukce a kontinuální obchodování, především články 5.2.1, 6.2, 7.3 a 7.4.

Burza cenných papírů Praha

Burza cenných papírů Praha, a.s. (BCPP), je největším a nejstarším organizátorem trhu s cennými papíry v České republice. Spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří skupinu PX, jejíž nejvýznamnější společností je vedle burzy Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (CDCP). Se skupinou PX dále úzce spolupracuje společnost POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE), z jedné třetiny vlastněná Burzou cenných papírů Praha. Burza cenných papírů Praha je z 99,54 % dceřinou společností Burzy cenných papírů Vídeň.

Kontakt:

Marie Mühlhoferová

Odbor externí komunikace

muhlhoferova@pse.cz