Konference Unicorn University Open: Blízká budoucnost podnikových systémů

Praha 27. května 2024 (PROTEXT) – Konference nazvaná NextGen Enterprises: Budoucnost podnikových systémů je dalším online setkáním pořádaným Unicorn Vysokou školou. Tato akce se bude konat 30. května od 09:30 a je určena nejen manažerům a majitelům firem, ale i široké veřejnosti se zájmem o nové technologie. „Na konferenci se dozvíte, jak AI změnila využívání podnikových systémů, jaké jsou další vývojové trendy a kam se bude tato oblast v nejbližší době ubírat,“ láká na konferenci Jan Čadil, rektor vysoké školy.

Manažeři již v současnosti dobře vědí, že implementace kvalitního podnikového systému je klíčová pro úspěch každé firmy. „Díky jasně definovaným procesům a postupům dochází ke zlepšení kvality produktů a služeb, zvyšuje se efektivita zaměstnanců a snižují se náklady. Podnik také lépe splňuje regulační požadavky a získává konkurenční výhodu, což přispívá k jeho dlouhodobému úspěchu na trhu,“ vysvětluje David Hartman, moderátor Unicorn University Open.

Hlavním cílem chystané konference je představení inovativních řešení v oblasti podnikových informačních systémů. „Díky řečníkům, kteří patří ke špičkám ve svých oborech, účastníci získají přehled o nejnovějších produktech a službách v této oblasti. Konference také nabídne prezentaci aktuálních trendů, využití umělé inteligence a ERP systémů, což jsou softwarové aplikace používané pro správu a automatizaci řady obchodních funkcí a procesů,“ jmenuje Hartman a dodává, že seminář by měl zároveň upozornit na zásadní význam digitálního vzdělávání, které je nezbytné pro neustálý rozvoj dovedností v dynamicky se vyvíjejícím světě technologií.

Pozvaní řečníci:

Peter Valuš (Azure Application & Innovation Specialist, Microsoft) – Zodpovídá za Aplikační Modernizaci, GitHub Copilot, DevOps a integrační nástroje Microsoftu pro klíčové klienty v Česku a na Slovensku.David Kimr (CTO, Unicorn) – Jako člen představenstva společnosti Unicorn s více než 25 lety praxe prošel pozicemi od vývojáře po softwarového architekta a projektového manažera až po ředitele vývoje. V současnosti působí jako Chief Technology Officer.Luděk Šafář (Head of Customer Advisory Central Europe, SAS) – Je vedoucím týmu Customer Advisory ve společnosti SAS Institute pro střední Evropu s více než 15 lety zkušeností v IT sektoru. Jeho hlavním úkolem je plnit očekávání klientů, kteří chtějí využívat umělou inteligenci, datovou analytiku a rozhodování založené na datech.Jana Adamová (Managing Director, Unicorn Top Gun Academy) – Od roku 2013 působí v Unicornu, kde začínala jako koordinátorka vzdělávacích aktivit. Nyní se jako manažerka v Unicorn Top Gun Academy zaměřuje na systematické vzdělávání spolupracovníků.Jakub Haláček (Managing Director, Unicorn Publishing) – Přes 10 let se věnuje digitálním nástrojům a trendům ve vzdělávání. Od roku 2021 je ředitelem výroby digitálních vzdělávacích materiálů v Unicornu.

Konference bude probíhat online v češtině a zároveň bude simultánně překládána do angličtiny. Zaregistrovat se na ni zdarma můžete na webových stránkách akce.

Hlavními partnery konference jsou společnosti Unicorn, Microsoft, SAS, SAP, Plus4U, Unicorn Publishing a edice online vzdělávacích materiálů pro děti Red Monster.

Unicorn Vysoká škola je renomovaná soukromá instituce nabízející vysokoškolské vzdělání v oblasti informačních technologií, byznysu a datové analýzy. Soustředí se na systematické vzdělávání odborníků v akreditovaných bakalářských a magisterských programech s cílem maximalizace konkurenční výhody pro jejich budoucí uplatnění. Promyšlený vzdělávací systém řádně shrnuje a předává vyvážený komplex znalostí složený ze standardů dobré odvětvové praxe, aplikované výzkumné činnosti, korporátního přístupu a partnerské spolupráce s oborovými leadery.

 

Zdroj: PP Partners

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.