Konference na Globálním mediálním kongresu

Dubaj 23. října 2023 (PROTEXT) – Součástí kongresu Global Media Congress je specializovaná konference se zasedáními týkajícími se mediálního průmyslu.

Tato zasedání se zaměřují na klíčová témata, která povedou vysoce postavení odborníci z oboru z celého světa. Témata konference se liší v různých specializacích souvisejících s digitální komunikací, umělou inteligencí, pokročilými technologiemi a inovacemi v mediálním sektoru. Na konferenci se budou konat také specializovaná zasedání týkající se žurnalistiky, rozhlasu, televize, internetu a sociálních médií. Tato specializovaná konference je skvělou příležitostí pro mediální odborníky, aby se seznámili s nejnovějšími trendy a výzvami, kterým toto odvětví čelí.

Program konference bude probíhat v několika jazycích.

Letos se konference zaměří na následující témata:

– Udržitelnost

– Inovace a nejnovější technologie v médiích

– Sportovní média

– Mládež, vzdělávání a budoucnost médií

Program konference:

9:00 Registrace

10:00 Slavnostní zahájení

10:10 Celosvětová výzva k mediální akci

Hlavní úvodní projev

10:20 Hlavní projev

10:30 Předseda globálního mediálního kongresu – klíčový příspěvek

10:40 Spolupráce vlád a médií při záchraně planety

Oficiální zahájení výstavy

11:00 Panelová diskuse ministrů

11:40 Vládní komunikační nástroje pro zvyšování osvěty publika v oblasti změny klimatu: Názory a zkušenosti – klíčový příspěvek

12:00 Nezávislí akcelerátoři změny klimatu ve Spojených arabských emirátech – klíčový příspěvek

12:20 Vládní mediální kancelář Dubaje (GDMO) – prezentace

12:40 Panelová diskuse – Think-tanky v čele opatření v oblasti klimatu

Vytváření kontaktů a přestávka na oběd

14:00 Projekt LSE Journalism AI – hlavní prezentace

14:20 Rozvojová žurnalistika: Co pokrývá a co zakrývá – panelová diskuse

15:00 Tvorba obsahu v éře udržitelnosti – panelová diskuse

15:30 Hlasy mladých lidí: Vstřícnost vlivných osobností v čele tvorby obsahu pro komunikaci o klimatické krizi – panelová diskuse

16:10 Data ve službách pravdy: Význam analýzy a vizualizace dat – panelová diskuse

16:40 Závěrečné poznámky moderátora

16:50 Konec prvního dne konference