Koncepce zdravotnictví

Pardubice 29. dubna 2024 (PROTEXT) – Jsem lékař, který léta provozoval „Lékařskou pohotovostní službu“ na Dubině v Pardubicích. Zdravotnictví velmi dobře rozumím, pracoval jsem mnoho let jako špitální doktor v Pardubické nemocnici a pak jako lékař/primář ARO ve Vrchlabí, lékař/náměstek záchranné služby Pardubického kraje, současně jako lékař na pohotovosti a jako obvodní lékař pracuji dodnes. Proto velmi těžce nesu, jak se zdravotnictví našeho kraje zvolna, a nyní již dost rychle, rozkládá. Zdravotní péče upadá a nálada zdravotníků v naších krajských nemocnicích není nijak optimistická, spíše naopak.

Kraj sice v Pardubické nemocnici postavil novou budovu za více než 2 mld. korun, ale budovy kvalitu zdravotní péče nevytvářejí. Tu vytvářejí na prvním místě lékaři, sestry, laboranti, zdravotníci, pak přístrojové vybavení a až na konci drahé nové domy. Podíváme-li se na stav naších krajských nemocnic, ten odpovídá přesně mylným představám vedení kraje o tom, jak prosperující zdravotnictví vypadá. Níže je jen několik vybraných faktů a těm z vás, kteří rozumí zdravotnictví, nebo rozumí řízení větších organizací, tyto skutečnosti napoví, jak tristně je naše krajské zdravotnictví vedeno.

Pardubická nemocnice již mnoho let nemá stabilní vedení, tj. nemá stálé ředitele. Dovedete si představit organizaci s obratem v miliardách, s počtem zaměstnanců v tisících a bez stabilního řízení? Důsledkem toho je i to, že na jaře tohoto roku více než 50 lékařů podalo hromadnou výpověď, další velmi kvalifikování lékaři již odešli (zatím posledním je prim. pardubické traumatologie MUDr. Carda), nebo se chystají odejít a Kraj se za této situace chlubí novou budovou. To je tristní situace a neakceptovatelný přístup k řízení našeho krajského zdravotnictví.

Chrudimská nemocnice již v loňském roce musela kvůli personálním problémům (neměla dostatek lékařů) zavřít lůžkové interní oddělení. Kdo se pohybuje ve zdravotnictví ví, že nemocnice bez lůžkové interny nemůže plnit roli všeobecné nemocnice, a tak se nemocníce v Chrudimi stala (dramatický řečeno) jakýmsi torzem všeobecné nemocnice a na svojí někdejší dobrou pověst může jen vzpomínat. Proti tomu finanční ztráta ve stovkách milionů, které bude muset v Chrudimi kvůli klesající produkci sanovat je málem drobnost. A táto situace v Chrudimi vedla k přetížení nemocníce v Pardubicích, zkuste se jit posadit do některých čekáren ambulanci v Pardubicích. A nutno říci, že ostatní nemocnice v našem kraji na tom nejsou o mnoho lépe, snad jen Ústi nad Orlicí nepotýká se zcela zásadními problémy. Ale to je jen jedna z pěti nemocnic. A kam si myslíte, že v případě náhlého selhání zdraví vás ,,záchranka´´ odveze? Velmi pravděpodobně do Fakultní nemocnice v Hradci Králové (FNHK) to nebude. Kraj za poslední tři volební období nevytvořil koncepci našeho krajského zdravotnictví, a tak se nelze divit, že v něm roste současný chaos.

Naším cílem je společně se stranami, které si uvědomují neradostný stav našeho krajského zdravotnictví, tuto situaci začít okamžitě řešit. Ne nadarmo se v manažerských kurzech učí, že ztrácí-li organizace na kvalitě i pověsti, tak jeden rok ztráty se pracně vyrovnává až třemi lety pozitivního úsilí. Dovedete si představit, co je před námi za práci?

Budeme-li mít šanci změnit naše krajské zdravotnictví, tak zde je ve velké stručnosti několik kroku, které je třeba udělat:

Zmapovat (na nějaký podrobný půlroční či roční audit není čas) stav krajského zdravotnictví a to hlavně po personální stránce.

Stabilizovat klíčové zdravotníky, lékaře a jejích týmy, na nich stojí kvalita péče, zamezit dalším odchodům.

Doplnit co nejlepší lékaře na posty, kde chybí a kde je jích třeba (to bude velmi obtížné).

Paralelně s tím zpracovat alespoň rámcovou koncepci krajského zdravotnictví, které bude řešit rozdělení poskytování péče mezi našimi nemocnicemi, do této koncepce zahrnout i spolupráci s FNHK.

Zadat novému managementu nemocnic základní cíle na rok a na dva roky, zajistit pro jejích splnění prostředky a nechat management bez politického vměšování (kterého je za současného vedení kraje neuvěritelně mnoho) samostatně pracovat. Kontrolovat jen jeho počínání v kontrolních bodech u jednotlivých úkolů.

Podaří-li se jen výše uvedené v nadcházejícím volebním období, bude to velký úspěch a ten bude skutečně vidět.

Ale i takováto snaha nezlepší situaci v krajském zdravotnictví hned, ale můžete mi věřit, že po roce budou znát první pozitivní výsledky. Druhou alternativou je nechat současné vedení kraje řídit zdravotnictví jako doposud. Ale pak je asi marně si na naše krajské zdravotnictví stěžovat, nepřispějeme-li k jeho změně. Nyní při volbách můžeme pro jeho zlepšení mnoho udělat, a to každý z nás.

 

MUDr. Vítězslav Novohradský Ph.D