Kolektivní systém Eltma úspěšně získal oprávnění

Brno 20. října 2022 (PROTEXT) – Dovolujeme si oznámit, že kolektivní systém Eltma na základě žádosti a splnění všech zákonem daných náležitostí, obdržel 19.9.2022 oprávnění k provozu kolektivního systému pro skupiny pneumatik 1 až 5.

Oprávnění je vydáno na dobu neurčitou a opravňuje společnost k zastupování výrobců a dovozců pneumatik v ČR, a to zcela dle Zákona o výrobcích s ukončenou životností 542/2020 Sb. Tím prokázal splnění přísných podmínek zákona, udržitelnost systému zpětného odběru jak finanční tak provozní. Výrobcům a dovozcům, kteří jsou součástí kolektivního systému, je tak garantováno splnění podmínek dané zákonem.

Kolektivní systém Eltma je jediný autorizovaný kolektivní systém, který zajistí všem výrobcům a dovozcům plnění povinností daných legislativou. Společně vytváříme lepší svět.

Kontakt:

www.eltma.cz

info@eltma.cz