Kdo stojí v čele výborů EP?

Evropský parlament (EP) má dvacet stálých výborů a čtyři podvýbory, které se zabývají nejrůznějšími oblastmi – životním prostředím počínaje, mezinárodním obchodem konče. Přehled předsedů výborů a podvýborů přináší ČTK u příležitosti 100 dnů do startu letošních voleb do EP.

Každý výbor si volí své vedení – předsedu a čtyři místopředsedy – na funkční období dvou a půl let, tedy na polovinu volebního období EP, stejně jako je tomu u jiných pozic, jako je předsednictvo této instituce. Pro druhou polovinu legislativního období se tak stalo v lednu 2022.

Výbory pracují na evropské legislativě: přijímají zprávy, pozměňují jednotlivé návrhy evropských zákonů pocházející od Evropské komise, jmenují týmy pro vyjednávání s členskými státy (Radou EU) o právních předpisech EU. Přijímají také zprávy z vlastního podnětu, pořádají slyšení s odborníky a dohlížejí na ostatní orgány a instituce unie.

Šest českých místopředsedů

Mezi místopředsedy je v tomto funkčním období zastoupeno šest poslanců za Česko:

Výbor pro mezinárodní obchod (INTA) – místopředseda Jan ZahradilHospodářský a měnový výbor (ECON) – místopředseda Luděk NiedermayerPodvýbor pro daňové záležitosti (FISC) – místopředseda Martin HlaváčekVýbor pro kulturu a vzdělávání (CULT) – místopředsedkyně Michaela ŠojdrováVýbor pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM) – místopředsedkyně Radka Maxová

Největší výbor má 88 členů – Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin – a nejmenší 25 – Výbor pro právní záležitosti. Parlament může rovněž ustanovit zvláštní či vyšetřovací výbory. Jejich funkční období je předem časově omezené, ale může být prodlouženo. Zvláštní výbory se zabývají konkrétní problematikou a jejich činnost ústí vydáním zprávy s doporučeními pro EU. Vyšetřovací výbory zkoumají údajná selhání při implementaci unijního práva.

V roce 2020 ustanovil Evropský parlament tři zvláštní výbory (pro boj proti rakovině, o umělé inteligenci a o zahraničním vměšování) a jeden vyšetřovací výbor zabývající se ochranou zvířat při přepravě. Tyto výbory dokončily svou práci o dva roky později.

V roce 2022 se europoslanci rozhodli zřídit zvláštní výbor, který má za úkol vyvodit důsledky, doporučení a zkušenosti z pandemie koronaviru, druhý zvláštní výbor pro zahraniční vměšování a také vyšetřovací výbor pro používání softwaru Pegasus a dalších typů špionážního softwaru.