KBC Global Services startuje spolupráci s Fintree.cz: Odhalení technologického pokladu

Praha 29. ledna 2024 (PROTEXT) – KBC Global Services patří mezi lídry v oblasti technologických řešení pro finanční sektor, a Fintree.cz, vzdělávací platforma specializující se na fintech, mají radost oznámit svou vzájemnou spolupráci. Tato nová synergie je založena na sdílené víře v sílu technologií v oblasti financí a cílem poskytovat lepší porozumění fintechu široké veřejnosti.

KBC Global Services poskytuje podpůrné aktivity pro banky a pojišťovací společnosti v KBC Group. Jejich služby, které stojí za každodenním fungováním plateb, půjček, pojištění a mnoha dalších finančních transakcí, často zůstávají v pozadí. Tato společnost však přináší technologie, které ovlivňují životy lidí na celém světě, a to často bez toho, že by si to mnozí z nás uvědomili. Stává se tak pomyslným skrytým pokladem dnešního světa financí.

Fintree se na druhou stranu zaměřuje na vzdělávání a zpřístupnění fintechových konceptů a inovací široké veřejnosti. Naším posláním je přiblížit fintechový svět běžným lidem a pomoci jim lépe porozumět technologiím, které mohou výrazně změnit způsob, jakým spravujeme naše finance.

„Jsme z této spolupráce nadšení! Věříme, že společně můžeme přiblížit fintech široké veřejnosti a pomoci lidem lépe porozumět tomuto dynamickému světu. Spolupráce nám umožní posunout fintechovou komunitu vpřed a dělat fintech dostupnějším pro všechny,” říká Radim Oulehla, spoluzakladatel Fintree.

Toto nové partnerství mezi KBC Global Services a Fintree.cz má za cíl přinést finanční technologie do popředí zájmu a ukázat, jak významnou roli hrají ve finančním ekosystému. Očekává se, že tato spolupráce bude mít pozitivní dopad na fintechovou komunitu i na širokou veřejnost. Společně budou KBC Global Services a Fintree.cz usilovat o:

Vzdělávání ve fintechu: Společně budou pořádat workshopy, přednášky a další vzdělávací akce, které pomohou lidem lépe porozumět fintechovým technologiím a jejich využití.

Posilování fintech komunity: Budou podporovat a povzbuzovat inovace v oblasti fintechu, a to zejména tím, že budou odhalovat pozadí širokosáhlých technologických projektů.

Zvýšení informovanosti: Budou společně psát a publikovat články, analýzy a příběhy, které přiblíží fintechový svět širší veřejnosti a ukážou, jak může technologie změnit naše finanční životy.

„Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s Fintree.cz a přinést fintechový svět blíže k lidem. Naše technologie mohou být pro mnohé nepostřehnutelné, ale mají obrovský dopad na každodenní životy. Společně s Fintree.cz chceme rozšířit povědomí o fintechu a ukázat, jak se tyto technologie promítají do našeho bytí,” doplňují Veronika Kychler a Denisa Jacolová z KBC Global Services.

Toto partnerství mezi KBC Global Services a Fintree.cz přináší naději na lepší porozumění fintechovým inovacím a jejich důležité roli v našem každodenním životě. Společně budou obě společnosti pracovat na dosažení svých společných cílů a na zpřístupnění fintechového světa pro všechny.