Kaspersky Next: nová vlajková řada produktů pro firemní ochranu

Praha 12. dubna 2024 (PROTEXT) – Společnost Kaspersky představuje novou vlajkovou řadu produktů „Kaspersky Next“, která kombinuje robustní ochranu koncových bodů s transparentností a rychlostí EDR (Endpoint Detection and Response) a s přehledností a výkonnými nástroji XDR (Extended Detection and Response). Zákazníci si nyní mohou vybrat jednu ze tří úrovní produktů, které jsou přizpůsobeny jejich provozním požadavkům, složitosti IT infrastruktury a dostupným zdrojům.

V neustále se vyvíjejícím prostředí kybernetických hrozeb je pro firmy důležité mít komplexní řešení kybernetické bezpečnosti, kterému mohou důvěřovat a na jehož účinnou ochranu se mohou spolehnout. Podle zprávy „XDR and SOC Modernization Report“, kterou vypracovala Enterprise Strategy Group, se firmy stále potýkají s problémy při hledání nástrojů, které by dokázaly zabezpečit jejich informace a včas odhalit a analyzovat pokročilé hrozby.[1] Kaspersky jako přední inovativní a technologická společnost proto dále zdokonaluje svá řešení, která reagují na všechny požadavky firem týkající se kybernetické bezpečnosti a pomáhají jim vytvářet spolehlivé ochranné struktury.

Kaspersky Next je nová řada produktů pro kybernetickou bezpečnost, která zajišťuje robustní ochranu koncových bodů s využitím umělé inteligence (AI), ale kromě klasických funkcí EPP (Endpoint Protection Platform) nabízí navíc i technologie EDR (Endpoint Detection and Response) a XDR (Extended Detection and Response), aby dokázala uspokojit firemní zákazníky bez ohledu na jejich velikost a obor podnikání. EDR a XDR jako nejpokročilejší a nejefektivnější řešení kybernetické bezpečnosti pomáhají firmám odolávat stále častějším, záludnějším a sofistikovanějším útokům díky ucelenému přehledu o stavu IT systémů, důkladné kontrole, rychlé reakci na nebezpečné situace a proaktivnímu vyhledávání hrozeb.

Kaspersky Next lze nainstalovat v libovolném provozním prostředí, jak ve vzdáleném cloudu, tak na IT vybavení uživatele. Firmy mohou spravovat Kaspersky Next buď pomocí jednodušší konzole pro rychlé provádění základních úkolů kybernetické bezpečnosti, nebo na firemní konzole s rozšířenými možnostmi ovládání a pokročilým monitorováním.

Nová produktová řada pomáhá firmám využívat klíčové kyberbezpečnostní funkce, aby zajistila robustní ochranu proti mnoha nejčastějším typům hrozeb, jako jsou ransomware, malware a krádeže dat, a zabránila průnikům do infrastruktury skrze kompromitaci firemních e-mailů, útoky přes dodavatelský řetězec, zneužití zranitelností a další citlivá místa.

Kaspersky Next obsahuje řadu automatizačních funkcí, jako jsou monitorování a blokování cloudu, správa zranitelností a záplat softwaru, IoC[2] skenování a scénáře, které pomáhají firmám nejen podporovat efektivní detekci a sanaci komplexních a nových hrozeb, ale také výrazně redukovat pracovní zátěž týmů kybernetické bezpečnosti díky minimalizaci počtu manuálně prováděných rutinních úkolů.

Kaspersky Next se v současné době skládá ze tří úrovní produktů:

Kaspersky Next EDR Foundations poskytuje výkonnou ochranu koncových bodů, která rozpoznává a neutralizuje hrozby dříve, než mohou poškodit firemní procesy. Jednoduché flexibilní ovládací prvky a integrované scénáře ochrany IT podporují automatizovaný provoz a umožňují firmám přizpůsobit zásady zabezpečení svým konkrétním potřebám.

Toto řešení se doporučuje pro firmy, kde zabezpečení informací zajišťují běžná IT oddělení.

Kaspersky Next EDR Optimum poskytuje silnou ochranu koncových bodů se základními funkcemi EDR, pokročilými kontrolami, správou záplatování softwaru a cloudovým zabezpečením. Odhalování hrozeb, jejich vyšetřování a reakce na ně jsou řízeny tak, aby pomohly firmám odvracet útoky rychle a s minimálními prostředky.

Toto řešení se doporučuje pro firmy s malými IT bezpečnostními týmy.

Kaspersky Next XDR Expert shromažďuje, analyzuje a koreluje data z různých zdrojů napříč IT infrastrukturou organizace a poskytuje tak přehled v reálném čase a hluboký vhled do vyvíjejících se kybernetických rizik, což umožňuje pokročilou detekci hrozeb a automatickou reakci. Jedná se o robustní řešení kybernetické bezpečnosti, které lze integrovat i s produkty třetích stran.

Toto řešení se doporučuje firmám se zkušenými týmy kybernetické bezpečnosti nebo s bezpečnostními operačními centry (SOC).

Kaspersky Next je součástí ekosystému B2B produktů společnosti Kaspersky a je navržen tak, aby byl přímo kompatibilní s jejími dalšími řešeními a službami. S rostoucí poptávkou po komplexnější ochraně mohou firmy také snadno přecházet z jedné úrovně na druhou v závislosti na svých aktuálních požadavcích na kybernetickou bezpečnost.

Další informace o řešení Kaspersky Next najdete zde.

[1] SOC Modernization and the Role of XDR (Modernizace SOC a role XDR), Enterprise Strategy Group, 2022

[2] IoC (Indicator of compromise) = příznak, že mohlo dojít k napadení systému (např. neobvyklý provoz v síti)

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.