Jubilejní 10. Broumovské diskuse otevírají téma Demokracie a dialog

Broumov 23. října 2023 (PROTEXT) – Broumovský klášter bude 8.–11. listopadu 2023 hostit 10. ročník konference Broumovské diskuse. Téma zní Demokracie a dialog.

Na konferenci vystoupí filozofové Tomáš Halík a Václav Němec, politoložka Petra Guasti, zakladatel festivalu Jeden svět Igor Blaževič, režisér Jiří Havelka, poslankyně Olga Richterová, diplomat Jaroslav Zajíček, farář Josef Suchár a další. Setkání moderují Světlana Witowská, Michael Rozsypal, Renata Kalenská, David Klimeš a Daniela Brůhová.

„Podobné akce se často konají ve velkých městech, leckdy v uzavřených sociálních bublinách. My považujeme za důležité, aby se diskuse o demokracii odehrávaly také v regionech a byly maximálně otevřené,“ říká Hana Valentová, výkonná ředitelka konference, kterou pořádá Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, o. p. s. „Na Broumovských diskusích se přirozeně potkávají lidé všech generací, lidé rozmanitých profesí a názorů, lidé z různých koutů republiky.“

Hosté se budou zamýšlet nad tím, k čemu je v demokratické společnosti dialog, jak může dialog přispět k řešení sociálních a politických problémů nebo jak vést dialog v rodině, politice, byznysu či na sociálních sítích. Konference, která je otevřená široké veřejnosti, je výjimečná tím, že panely trvají 2,5 hodiny, a tak je téma možné prodiskutovat skutečně do hloubky.

Součástí akce je bohatý doprovodný program. Konferenci je proto možné pojmout jako inspirativní podzimní dovolenou v kraji barokních památek a pískovcových skal. Vstupenky je možné zakoupit na www.broumovskediskuse.cz, novináři se mohou akreditovat na uvedeném kontaktu.

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.