Jiří Nouza: Nastal čas spojit síly a nastartovat českou ekonomiku

Zavírat oči před svízelnou situací, ve které se česká ekonomika již delší dobu nachází, nic neřeší. Svaz podnikatelů ve stavebnictví a další svazy napříč obory proto spojily síly, aby společně podnikly potřebné kroky, které určí ekonomický vývoj našeho státu v následujících 10 až 30 letech.

Pro tyto účely vznikla analýza SWOT pro Českou republiku, kterou připravili zástupci největších zaměstnavatelských a podnikatelských organizací (Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Svaz podnikatelů ve stavebnictví).

Tato analýza má posloužit jako podklad pro úvodní jednání vládního výboru pro strategické investice plánovaného na podzim. Cílem je popsat současnou situaci v naší zemi z pohledu podnikatelů a zaměstnavatelů, kteří významnou měrou přispívají a mají i nadále přispívat ke konkurenceschopnosti České republiky, její ekonomické prosperitě a stabilitě, hospodářskému růstu a sociální soudržnosti.

Zítra, tedy 1. září 2023, bude o jejích výsledcích zcela určitě řeč na konferenci Česko na křižovatce, vize a strategie pro dalších 30 let, která se uskuteční za účasti předsedy vlády České republiky Petra Fialy v O2 universum Praha. Pořádá ji Hospodářská komora ČR ve spolupráci s dalšími svazy, včetně našeho, a jinými významnými institucemi.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví nepříznivou situaci v České republice, která ovlivňuje nejen stavebnictví, ale průmysl celkově, dlouhodobě sleduje. Jsem přesvědčen, že jediným řešením je spojit síly napříč obory a postupovat jednotně. Jsem rád, že se to daří.

Z pozice prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví bych nyní rád věnoval pár slov právě našemu odvětví, které je jedním ze zásadních oborů pro fungování státu. Když se mu nedaří a infrastruktura nevzkvétá, můžeme si být jisti, že se to neblaze projeví nejen v ekonomické, ale také v sociální sféře a v konečném důsledku v životní úrovni nás všech.

I proto jsem velmi rád, že se našemu Svazu letos podařilo navázat strategické partnerství s Českou tiskovou kanceláří. Jednou z aktivit v rámci této spolupráce je i nová sekce Stavební průmysl, kterou ČTK spouští v pondělí 4. září 2023 na svém serveru ceskenoviny.cz. Tato sekce se stane centrálním úložištěm článků týkajících se stavebnictví v nejširším slova smyslu. Doporučuji ji pravidelně navštěvovat.

Ing. Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví