Jelikož je nízká oběžná dráha zahlcena odpadem, Evropa od roku 2026 zahajuje misi na sbírání vesmírného odpadu

Praha 8. září 2023 (PROTEXT) – Minulý měsíc jsme podepsali smlouvu o spolupráci se společností ClearSpace a tím jsme se zařadili do týmu, který pracuje na vůbec první misi zaměřené výhradně na odstranění neaktivního objektu z oběžné dráhy,“ uvádí ředitel brněnské společnosti G.L. Electronic s.r.o., Luděk Graclík.

Na oběžné dráze Země se nachází více než 1 036 500 objektů o velikosti větší než 1 cm, které mohou ukončit jakoukoliv misi.

Nachází se zde celé neaktivní družice, horní stupně nosných raket či další vyřazené kousky, které zde zůstaly po rozdělení rakety a družice. Tyto kusy vesmírného smetí se pohybují rychlostí desítek tisíc kilometrů za hodinu a mohou se srazit s aktivními družicemi či raketami, které jim stojí v cestě.

I kdyby se všechny starty do vesmíru okamžitě zastavily, množství trosek by nadále narůstalo kvůli srážkám, které by vedly k dalším úlomkům, a tím k dalším nehodám atd. Nejúčinnějším způsobem, jak tuto řetězovou reakci ukončit a stabilizovat populaci trosek na kritických oběžných drahách, je odstranit z vesmíru velké kusy trosek.

Mise ADRIOS Clearspace-1

Mise ADRIOS Clearspace-1 je vyvíjena v rámci programu Evropské kosmické agentury (ESA) a představuje tak první krok k čistší oběžné dráze Země. ADRIOS (Active Debris Removal & In-Orbit Servicing) je členěn na ClearSpace-1 Mission a In-Orbit Servicing Mission.

Mise byla schválena na ministerské radě ESA v listopadu 2019 po výběrovém řízení, v němž byl zvolen koncept předložený švýcarským start-upem ClearSpace. ESA se společností ClearSpace podepsala smlouvu v hodnotě 86 milionů EUR, aby tohoto úkolu dosáhla.

Projekt vyvrcholí v roce 2026, kdy ClearSpace vypustí svou první družici, jež se přiblíží k horní části družicového adaptéru Vespa (Vega Secondary Payload Adapter), který v roce 2013 na orbitu zanechala nosná raketa ESY, Vega. Tento adaptér pak experimentální čtyřramenný robot zachytí a stáhne do atmosféry, kde spolu shoří.

Přínos G.L. Electronic

„V G.L. Electronic budeme zodpovědní za design, výrobu a testování kabelových svazků a výrobu makety (1:1), tzv. mock-up, který slouží k verifikaci designu kabelových svazků i např. k verifikaci délky kabelů. Již od začátku se účastníme velmi intenzivních schůzek v rámci technické podpory při realizaci kabelových svazků. Pro EM i FM fázi projekut poskytneme datové kabely, napájecí kabely či kabely pro samotná záchytná ramena atd.,“ vysvětluje Product Manager for Space Manufacturing, Jan Novotný.

G.L. Electronic dodá kabely pro vývojovou i letovou fázi projektu.

„Jsme velice rádi, že se nám podařilo dotáhnout jednaní až k podpisu smlouvy s ClearSpace a můžeme se tak podílet na další velmi významné evropské misi. Věříme, že z nás naše zkušenosti a zavedené know-how dělají z ideálního partnera pro tento projekt. O tom, že si G.L.Electronic si začíná upevňovat pozici středoevropského dodavatele kabelových svazků, svědčí nedávno podepsané smlouvy k misím Copernicus,“ dodává Luděk Graclík.

Financováno ESA. Text není oficiální stanovisko ESA.