Jaroslav Komínek: Nákup autobusů Dopravní společností Ústeckého kraje byl v souladu se zákonem

Praha 6. května 2024 (PROTEXT) – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dne 11. dubna 2024 definitivně zastavil nesmyslný hon na Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK), který trval skoro šest let. Potvrdil tak, že postup zvolený tehdejším radním pro dopravu Jaroslavem Komínkem (KSČM) a Dopravní společností Ústeckého kraje byl v souladu se zákonem. Díky tomu mohou dnes obyvatelé a návštěvníci Ústeckého kraje využívat spolehlivou a pohodlnou autobusovou dopravu.

Úřad vyhověl rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který zamítl jeho kasační stížnosti. Jeden z výrobců autobusů v roce 2018 v rámci konkurenčního boje využil možnosti napadnout zakázku na nákup autobusů pro linkovou dopravu Dopravní společností Ústeckého kraje u ÚOHS, který výrobci dal za pravdu. Na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu však ÚOHS letos v únoru musel řízení definitivně zastavit.

Záměrem Dopravní společnosti Ústeckého kraje bylo nakoupit autobusy k zabezpečení linkové autobusové dopravy v části kraje, kterou měla po opakovaných negativních zkušenostech s komerčními přepravci tato krajská společnost provozovat ve vlastní režii. Nové autobusy měly nahradit vozidla, která si společnost do té doby pronajímala.

Zakázku napadl výrobce autobusů SOR Libchavy, kterému se nelíbil mj. požadavek na minimální objemy nádrží pořizovaných autobusů. Přestože ostatní soutěžitelé napadená kritéria bez problémů naplnili, ÚOHS dopravní společnosti kraje nákup autobusů zakázal a doporučil pokračovat v ekonomicky nevýhodném pronájmu vozidel od společnosti BusLine.

„Jsem přesvědčen, že se jednalo do značné míry o soukromou iniciativu tehdejšího předsedy ÚOHS Rafaje, který už dříve rozhodoval spory Ústeckého kraje a BusLine ve prospěch této společnosti,“ komentuje až dekádu staré události tehdejší radní pro dopravu a náměstek hejtmana Ústeckého kraje a současný krajský zastupitel Jaroslav Komínek (KSČM).

Vedle zákazu nákupu nových autobusů vyměřil úřad krajské společnosti také pokutu ve výši 18 milionů korun. Stížnosti společnosti SOR Libchavy vyhověl, přestože ta tvrdila, že požadavky DSÚK jsou nezákonné, současně ale autobus, který je splňoval, vyráběla. Vedle objemu palivové nádrže se jednalo o marginální technické požadavky typu kapacity akumulátorů, velikosti kol a podobně, tedy vesměs o velice snadno a levně upravitelné vlastnosti vozidel. Radní Jaroslav Komínek i přes kritiku tehdejší krajské opozice tvořené ANO a ODS rozhodl, že DSÚK se bude bránit soudně, a to až do konečného vítězství.

„ÚOHS nám nakonec musel dát zapravdu, že konkrétní technické požadavky byly oprávněné a současně pro výrobce snadno splnitelné. Je nepochopitelné, že stanovené podmínky několik výrobců zcela bez problému splnilo, a ÚOHS i přesto vyhověl jednomu, který požadoval, aby DSÚK kritéria změkčila a přizpůsobila jeho potřebám,“ podivuje se Jaroslav Komínek a uzavírá poděkováním: „Děkuji současnému vedení ÚOHS a všem, kdo nám drželi palce a podporovali nás. Sice to trvalo mnoho let, ale mělo to smysl!“

 

Zdroj: KSČM a koalice STAČILO!