Jaká cesta vede k úspěšné komercializaci inovací v českých nemocnicích?

Praha 22. listopadu 2023 (PROTEXT) – Odborníci z oblasti inovací ve zdravotnictví sdíleli své zkušenosti a hledali možnosti využití perspektivních nápadů na akci EIT Health Morning Health Talks, kterou již 6. rokem pořádá DEX Innovation Centre jako EIT Health Hub ČR. Letošní ročník přivedl do Prahy 45 zástupců nemocnic, veřejných institucí, zdravotnických firem a startupů.

Zahraniční hosté, Ing. Ewald Unger z Medical University of Vienna a Dr. Karen Law z Health Tech Enterprise, představili systém podpory inovací v britském prostředí NHS a přinesli cenný pohled na to, jak nasměrovat nové myšlenky k realizaci.

Během panelové diskuze se představilo 6 zástupců významných institucí českého zdravotního sektoru. Klíčoví odborníci z Fakultní nemocnice Hradec Králové, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, Rehabilitačního ústavu Kladruby, Národního institutu duševního zdraví, Ministerstva zdravotnictví a Karlovy univerzity představili několik příkladů dobré praxe, ale i výzev a překážek, které s sebou komercializace inovací v systémech veřejného zdravotnictví přinášejí. Panelovou diskuzí provázel Pavel Nevický z agentury Deloitte.

Poznámky pro novináře:

Kontakt pro další informace: Jakub Dušánek,, jakub.dusanek@dex-ic.cz

O Evropském inovačním a technologickém institutu (EIT) – EIT je největší evropský inovační ekosystém, který sdružuje téměř 3 000 partnerů ze špičkových podnikatelských, výzkumných a vzdělávacích organizací z celé Evropy ve více než 80 inovačních centrech. EIT posiluje schopnost Evropy inovovat tím, že podporuje řešení naléhavých globálních výzev a vychovává podnikatelské talenty, aby v Evropě vytvářel udržitelný růst a kvalifikovaná pracovní místa. EIT je orgánem EU a nedílnou součástí rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa. Institut podporuje dynamická celoevropská partnerství, znalostní a inovační společenství EIT, složená z předních společností, výzkumných laboratoří a univerzit, z nichž každá se věnuje řešení naléhavých globálních problémů, od změny klimatu přes zdraví až po obnovitelné zdroje energie. Více informací naleznete na adrese https://eit.europa.eu.

EIT Health je jedním z největších evropských partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti inovací ve zdravotnictví. Tvoří ji přes 130 partnerů, a EIT Health je tak jedinečnou evropskou sítí předních společností, univerzit, výzkumných a vývojových center a také nemocnic a institucí. Úlohou EIT Health je budovat ekosystém, který bude umožňovat rozvoj zdravotnické péče pro budoucnost tak, aby evropští občané mohli žít déle a zdravěji. EIT Health zvyšuje dovednosti zdravotníků napříč Evropou, investuje do nejlepších evropských talentů, a umožňuje komercializaci inovativních zdravotnických produktů/řešení v rámci EU. Je jednou z největších veřejně financovaných zdravotnických iniciativ a je podporována Evropským institutem pro inovace a technologie, který je orgánem Evropské unie. Více informací získáte na: www.eithealth.eu.

 

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.