Jak si stojí recyklace mezi českými zákazníky a firmami? Přehled nejen na Mezinárodní den recyklace

Praha 17. března 2023 (PROTEXT) – Zatímco Američané podle statistik zahodí asi 2,5 milionu pet lahví za hodinu, ve Finsku se 90 % plastových lahví a téměř 100 % lahví skleněných vrací k recyklaci. A nejsou to jen lahve a obaly, Finové totiž hledají cesty k tomu, jak omezit zbytečné plýtvání i v mnoha dalších oblastech. Tamní vláda prosazuje recyklaci a co největší využití výrobků, které produkuje průmysl, a hledá cesty, jak se chovat k přírodním zdrojům co nejšetrněji. Finsko je také vůbec první země, která si dala za cíl stát se průkopníkem v takzvané cirkulární ekonomice. Jedním z nejzajímavějších projektů je společnost Swappie, která působí také v Česku a zabývá se repasováním použitých iPhonů. Díky udržitelnému procesu recyklace a repasování totiž dokáže na každém zakoupeném telefonu ušetřit až 78 % CO2 oproti úplně novému zařízení.

Až se vás Mezinárodní den recyklace zeptá…

Světový den recyklace připadá na 18. března a svou premiéru měl v roce 2018. Vyhlašuje ho londýnská společnost The Global Recycling Foundation (Světová nadace pro recyklaci), která jím chce poukázat na důležitou roli, jíž recyklace sehrává pro naši planetu. Recyklace odpadů životní prostředí přímo nechrání, zabraňuje ale jeho dalšímu poškozování. V České republice v této oblasti vzniká nebo se ujímá řada pozitivních směrů a firem. Stejně tak si, na rozdíl od české populace, velká většina firem v Česku uvědomuje riziko vyhazování ICT zařízení do směsného odpadu. Z šetření mezi podniky vyplývá, že 96 % velkých subjektů vyřazené počítače, telefony, tiskárny nebo servery odevzdává k recyklaci. Malých firem s deseti až padesáti zaměstnanci tak činí 80 %, středně velkých firem dokonce 90 %. Stejně tak jmenovaná společnost Swappie, která má na českém trhu již téměř dvouletou historii a sedmiletou historii v Evropě ukazuje, že repasování mobilů by mohl být pro Čechy ten pravý nový způsob, jak šetřit přírodu i finance. Právě pro firmy může znamenat varianta prodeje použitých telefonů k repasování zajímavou úsporu nákladů.

Průzkumy mluví jasně

Z aktuálního průzkumu Českého statistického úřadu (ČSÚ) vyplynulo, že v Česku používá mobilní telefon 99 % osob starších 16 let[1]. Ovšem starý, již nepoužívaný telefon má podle ČSÚ doma 47 % respondentů. Mnoho vysloužilých přístrojů tak leží ladem, a nemůže být znovu využito. Ekologicky, tedy umístěním do sběrné nádoby nebo do elektroodpadu, se mobilních telefonů zbavilo pouze necelých 18 % osob starších 16 let. Průzkum Swappie, který vypracovala agentura Kantar, zjistil, že zhruba 34 % respondentů u nás nemá zájem o prodej své staré elektroniky. Swappie chce tento trend změnit a učinit prodej telefonů pro Čechy dostupnější. Na svých stránkách nabízí jednoduchý formulář, kde si mohou uživatelé svůj starý telefon nechat předběžně ohodnotit. Samotný prodej pak sestává jen z několika kroků, zákazník si vygeneruje přepravní štítek, předá telefon zdarma kurýrovi, Swappie jej zkontroluje a pokud zákazník souhlasí s finálním ohodnocením, dostane do 3 dnů platbu na svůj účet.

Sedmý primární zdroj pro budoucnost světa

Více než 90 % všech materiálů na světě pochází z primárních zdrojů, mezi které patří voda, vzduch, ropa, zemní plyn, uhlí a minerály. Světový den recyklace zdůrazňuje potřebu tyto zdroje zachovat a zároveň přijmout zdroj nový, kterým je odpad. Recyklace odpadu totiž šetří zdroje surovin, energie, snižuje množství emisí i spotřebu vody na výrobu nových věcí tím, že cyklicky využívá odpady a jejich vlastnosti jako druhotné suroviny ve výrobním procesu. Znovu využít lze tak až 80 % materiálu z vyřazených elektrospotřebičů, konkrétní míra využití závisí na druhu spotřebiče a na aktuální poptávce po recyklovaných materiálech. Potřebu šetrnějšího přístupu ke zdrojům si uvědomují také státy Evropské unie, které vydaly evropskou směrnici o odpadech. Ta uvádí, že do roku 2025 musí členské státy Evropské unie recyklovat až 55 % svého odpadu, do roku 2050 pak být plně cirkulární, a tedy využívat v maximální míře druhotné suroviny.

Česko má v recyklačním byznysu velké rezervy

Jedním z odpadů sloužících k recyklaci jsou baterie, které konci své životnosti představují značné riziko jak pro životní prostředí, tak lidské zdraví. Ačkoliv je po celém Česku téměř 27 000 sběrných míst, do kterých je možné ukládat přenosné odpadní baterie, stále je velké procento těch, kdo baterie umisťují do běžného odpadu. Díky recyklaci použitých baterií, které jsou odborným způsobem likvidovány, se však získávají druhotné suroviny, zejména kovy, které slouží k výrobě nových produktů. Ze 100 kg baterií je možné získat až 74 kg druhotných surovin. Baterie je možné také repasovat, přičemž repase navíc často zvyšuje i výkon původní baterie. Kam s vysloužilým elektrem poradí například aplikace KAMsNIM.cz. Pozitivní změnu nabízí také nezisková společnost ECOBAT, která zajišťuje sběr odpadních baterií.

Použitý neznamená nekvalitní

Společnost Swappie si stanovila jako jeden ze svých cílů nejen naučit uživatele z evropských zemí prodat svůj použitý iPhone pro další využití a koupit si repasovaný telefon místo nového, ale také naučit je recyklovat elektroniku. Telefony od Swappie se tak opravují pomocí plně funkčních náhradních dílů z vysloužilých telefonů a někdy mohou obsahovat také díly od dalších certifikovaných dodavatelů, které však neubírají na jejich kvalitě. Nahrazené díly včetně baterie zároveň mají často dokonce vyšší kvalitu a výdrž než originální součástky. Testování všech iPhonů složené z 52 kroků a také dvouletá záruka tak zákazníkům poskytuje záruku, že jsou telefony funkční jako nové modely.

[1] zdroj:
https://www.statistikaamy.cz/wp-content/uploads/2023/02/18042302.pdf
, strana 44.