Jak posílit preventivní opatření a snížit výskyt diabetu? Kulatý stůl v Poslanecké sněmovně o prediabetu a jeho významu v prevenci rozvoje cukrovky

Praha 7. března 2024 (PROTEXT) – Dramaticky se zvyšující výskyt diabetu představuje naléhavý zdravotní problém, který vyžaduje komplexní přístup. S cílem představit klíčová témata související s prevencí tohoto onemocnění a včasnou intervencí již ve fázi prediabetu pořádá ve čtvrtek 14. března 2024 od 14:00 místopředseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny PharmDr. Petr Fifka kulatý stůl s odborníky.

Diabetes se stal závažným celosvětovým problémem moderní společnosti, který nejenže ovlivňuje zdraví a kvalitu života mnoha lidí, ale má také významný socioekonomický dopad. Česká republika není výjimkou – diabetem u nás trpí 10 % lidí a přibližně každý třetí občan ČR pravděpodobně cukrovkou 2. typu během svého života onemocní. Je tedy nezbytné zaměřit se na prevenci a zvyšování povědomí o důsledcích tohoto metabolického onemocnění. Jak ale upozorňují odborníci – důležité je věnovat zvýšenou pozornost již stavu zvanému prediabetes, kdy je hladina glukózy v krvi vyšší než obvykle, ale ještě nedosahuje takové úrovně, aby mohla být klasifikována jako diabetes. Tento stav je totiž důležitým varováním a nabízí příležitost k opatřením, která zabrání rozvoji plnohodnotné cukrovky.

Hlavními tématy plánované diskuze budou otázky spojené s prediabetem a diabetem, stejně jako role odborníků, státu a pojišťoven v prevenci tohoto onemocnění, s cílem identifikovat potřebné změny v legislativě, financování a informovanosti veřejnosti.

Kulatý stůl proběhne v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve čtvrtek 14. března 2024 od 14:00. Akci bude moderovat místopředseda Výbor pro zdravotnictví PharmDr. Petr Fifka a diskutovat na něm budou přední odborníci z oblasti zdravotnictví:

PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M. – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČRProf. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. – Česká obezitologická společnost ČLS JEP, Centrum obezitologie, IKEMProf. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. – Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN OstravaMUDr. Barbora Macková, MHA – Státní zdravotní ústavBc. Milan Šindelář – Institut moderní výživy

Diskusi bude možné sledovat také online na: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=1362