IWD 2024: Posilování postavení žen v oblasti výroby průmyslových a energetických zařízení, kde výrazně dominují muži

Šanghaj 10. března 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – Společnost Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) u příležitosti oslav Mezinárodního dne žen 2024 ocenila přínos žen v odvětví výroby průmyslových a energetických zařízení za uplynulý rok a zdůraznila iniciativy na ochranu práv, péči o životní pohodu a rozvoj dovedností, jejichž cílem je vytvořit inkluzivnější pracovní prostředí pro 15.000 pracovnic této společnosti, které představují 20 % její celkové pracovní síly.

Ve výrobním odvětví jsou inovace a kreativita zcela klíčové. Podle údajů výzkumu organizace HR World tvoří ženy přibližně třetinu pracovních sil ve výrobě, a to na širokém spektru pracovních pozic od manuální práce u výrobních linek až po podnikové vedení. Ženy se díky svým schopnostem v oblasti mechanického výzkumu, působivým dovednostem v oblasti interakcí mezi člověkem a strojem a odhodlání tvrdě pracovat a aktivně se vzdělávat výjimečně osvědčily v oblasti výroby zařízení. Ve společnosti Shanghai Electric tvoří ženy 20 % všech zaměstnanců, přičemž technické pracovnice představují celkem 20,39 % všech technických pozic a ženy na vedoucích pozicích pak tvoří 27 % z celkového počtu všech vedoucích pracovníků.

V uplynulých 12 měsících tato společnost revidovala kolektivní smlouvy tak, aby byly pro její zaměstnankyně prospěšnější, sdílela příběhy o překonávání náročných situací určené ženám, které pracují na dálku nebo v zahraničí, organizovala workshopy o rovnosti a posílení postavení žen a technické inovace, v jejichž čele stojí ženy, podpořila zřízením celkem 14 inovačních studií. Jen posledně jmenovaným krokem přitom připravila půdu pro výjimečný rozvoj přibližně 1200 technických pracovnic v tomto oboru.

Společnost Shanghai Electric se také zavázala zajistit pro své zaměstnance a zaměstnankyně rovné, rozmanité a inkluzivní pracovní prostředí, a proto se snaží inspirovat k inkluzivnímu přístupu aktivitami, mezi které patří:

Ochrana práv: optimalizace podmínek kolektivních smluv s cílem zlepšit práva a výhody, jakými jsou těhotenská péče, odpočinek a dovolená i rekonvalescence; prevence a eliminace potenciálního obtěžování zaměstnankyň na pracovišti; zajištění radiační ochrany těhotných zaměstnankyň; a zajištění spravedlivých pracovních příležitostí před dosažením důchodového věku. V roce 2023 uspořádaly odbory společnosti Shanghai Electric celkem deset diskusí a studijních zasedání na téma zvláštních smluv na ochranu práv zaměstnankyň.

Péče o život: poskytování míst pro odpočinek ženám v době před otěhotněním, v těhotenství a při kojení, nabídka přednášek o dodržování práv a o aktivitách pro odbourání stresu, obohacení zájmových aktivit o četbu či pořádání rodinných návštěv a letních táborů pro děti, které pomáhají rodinám ulevit si od tlaků každodenních povinností.

Zlepšování dovedností a odborných schopností: zřízení celkem 14 studií pro technické pracovníky, z toho šest výhradně pro ženy, které se zabývají technickými inovacemi, řešením problémů a technickými výměnami v rámci klíčových, prioritních a obtížných projektů souvisejících s výrobou a provozem společnosti. Studio pod vedením Liu Xiy, která je vzorem pro pracovnice v celé zemi, se zúčastnilo hned několika národních a šanghajských městských klíčových vědeckých a technologických projektů, dosáhlo významných inovací v technologii svařování rotorů parních turbín a vyřešilo technické problémy, které byly náročným oříškem i pro mezinárodní giganty. Inovační studia pro pracovnice slouží současně jako talentová střediska, která účinně zvyšují klíčovou konkurenceschopnost špičkových nadaných žen, stanovují měřítka pro vzdělávání v oblasti technických dovedností a inovací, a podporují komplexní zlepšování nadšení a technické úrovně zaměstnankyň. Tím pomáhají optimalizovat strukturu vysoce kvalitních talentovaných pracovnic a neustále zlepšují kvalitu ženské pracovní síly.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2357925/2024_03_03_14_40_59.mp4 

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric.jpg 

KONTAKT: Jin Shen, +86(21)33261246, E-mail: shenjin@shanghai-electric.com