IUCN a Huawei představují ve společné publikaci Tech4Nature osvědčené postupy pro ochranu přírody s pomocí technologie

Gland (Švýcarsko) 19. října 2022 (PROTEXT/PRNewswire) – Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) a společnost Huawei vydaly publikaci PANORAMA Tech4Nature – Solutions in Focus (Technologie pro přírodu – S důrazem na řešení) , která představuje roli technologií ve 22 úspěšných projektech ochrany přírody v 19 zemích.

Případy uvedené v publikaci byly vybrány z více než 50 řešení, která reagují na šest hlavních problémů v otázkách ochrany přírody. Mezi tyto výzvy patří správa chráněných území, monitorování druhů, podpora zapojení komunit a financování ochranářských opatření.

„Mezi ochránci přírody viditelně roste zájem a ochota využívat ve větší míře technologie a také vyvíjet a nacházet nové způsoby jejich využití. Vhodné nasazení technologií pomůže zajistit trvalejší přínosy pro dosažení spravedlivých a zároveň účinných ochranářských opatření,“ říká vedoucí oddělení chráněných oblastí a rezervací v IUCN James Hardcastle.

Typickým příkladem řešení popsaných v publikaci jsou projekty probíhající v Mexiku a Číně. Na mexickém poloostrově Yucatán bylo nasazeno řešení pro sledování populace jaguárů a jejich kořisti prostřednictvím sítě kamerových pastí, která bude doplněna také akustickým monitoringem, přičemž k detekci a identifikaci jednotlivých jaguárů slouží algoritmy umělé inteligence. Získaná data rovněž poskytnou informace o tom, jak změna klimatu ovlivňuje významné ekosystémy na severním pobřeží poloostrova Yucatán. Klíčovým aspektem tohoto řešení je přitom zapojení komunity do celého projektu, které pomáhá posílit jeho celkový efekt.

V Číně byl na vybraných lokalitách, včetně národní přírodní rezervace Tchang-ťia-che, zařazené na Zeleném seznamu chráněných území IUCN, nasazen inteligentní systém prevence požárů určený k ochraně stanovišť pandy velké. Satelitní snímky stanovišť pand v S‘-čchuanu jsou analyzovány v reálném čase, aby bylo možné odhalit případné požáry. Tímto způsobem lze riziko požáru rychle ověřit a okamžitě zaslat upozornění strážcům v terénu. V roce 2021 se díky tomuto systému podařilo snížit počet vážných požárů o 71 %.

V rámci podpory zavádění a opakovatelnosti jednotlivých technických řešení obsahuje publikace podrobný popis faktorů, které vedly k jejich úspěchu. Poskytuje také rámcovou architekturu daných technologických projektů a kontrolní seznam, kterým se mohou implementátoři těchto řešení řídit pro zajištění jejich úspěšného nasazení a efektivního využití v překonávání problémů ochrany přírody.

V neposlední řadě publikace upozorňuje na aktuální mezery v chápání vlivu technologií na volně žijící zvířata i lidi a zdůrazňuje potřebu transparentnosti, otevřenosti a odpovědnosti při nasazování technologických řešení.

„Digitální technologie jsou klíčovým nástrojem pro ochranu přírody. Věříme, že s rozvojem využívání technologií i spolupráce mezi různými sektory se podaří stále zlepšovat také efektivitu a výsledky ochrany přírody,“ říká vedoucí programu TECH4ALL ve společnosti Huawei Catherine Du.

Společný projekt IUCNHuawei „Tech4Nature“ vyvíjí digitální řešení, která budou pilotně nasazena v pěti modelových zemích: Švýcarsku, Španělsku, Mauriciu, Mexiku a Číně. Cílem programu je pokrýt do roku 2023 více než 300 chráněných území po celém světě a vyhodnotit úspěšnost ochrany přírody prostřednictvím standardu Zeleného seznamu IUCN.

Publikace Tech4Nature – Solutions in Focus, která má sloužit jako návod ke vhodnému využití technologií pro ochranu přírody v chráněných oblastech a přímo zapojit odvětví informačních a komunikačních technologií do podpory ochranářských cílů je prvním společným titulem společnosti Huawei a organizace IUCN.

Iniciativa samotná je také prvním případem, kdy IUCN navázala významné partnerství s odvětvím informačních a komunikačních technologií a spojila své rozsáhlé standardy, znalosti a zkušenosti v oblasti ochrany přírody s inovacemi, které umožňují technologie.

O organizaci IUCN

IUCN je mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou jak státní instituce, tak organizace občanské společnosti. Veřejným, soukromým i nevládním organizacím poskytuje znalosti a nástroje, které umožňují spojit společenský pokrok a hospodářský rozvoj s ochranou přírody.

IUCN byla založena v roce 1948 a v současnosti je největší a nejrozmanitější sítí v oblasti životního prostředí na světě, která využívá znalosti, zdroje a dosah více než 1400 členských organizací a přibližně 17.000 odborníků. Je také předním poskytovatelem údajů, hodnocení a analýz v oblasti ochrany přírody. Díky své široké členské základně může IUCN plnit roli inkubátoru a důvěryhodného úložiště osvědčených postupů, nástrojů a mezinárodních standardů.

IUCN poskytuje neutrální prostor, v němž mohou různé strany včetně vlád, nevládních organizací, vědců, podniků, místních komunit, organizací původních obyvatel apod. spolupracovat na vytváření a realizaci řešení environmentálních problémů a dosažení udržitelného rozvoje.

Ve spolupráci s mnoha partnery a podporovateli realizuje IUCN po celém světě rozsáhlé a rozmanité portfolio projektů na ochranu přírody. Tyto projekty kombinují nejnovější vědecké poznatky s tradičními znalostmi místních komunit a snaží se zvrátit úbytek přírodních stanovišť, obnovit ekosystémy a zlepšit životní podmínky lidí.

O Zeleném seznamu IUCN

Iniciativa
Zelený seznam chráněných území (The IUCN Green List of Protected and Conserved Areas)
pomáhá zdůraznit a zvýšit počet chráněných území po celém světě, která jsou spravedlivě spravována a efektivně řízena pro dosažení úspěchů v oblasti ochrany přírody.

Jádrem iniciativy Zelený seznam chráněných území IUCN (tzv. Zelený seznam IUCN) je univerzální celosvětový standard správné praxe pro účinnou ochranu cenných území. Jedná se o systém certifikace chráněných území – národních parků, přírodních lokalit světového dědictví, komunitou chráněných území či přírodních rezervací – u nichž je hodnoceno, zda jsou spravedlivě a efektivně spravována. Úplný seznam lokalit na Zeleném seznamu IUCN najdete zde.

O společnosti Huawei

Společnost Huawei byla založena v roce 1987 a je předním světovým poskytovatelem infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT) a chytrých zařízení. V současnosti v ní našlo uplatnění více než 197.000 zaměstnanců, působí ve více než 170 zemích a regionech a poskytuje služby více než třem miliardám lidí na celém světě.

Naší vizí a posláním je přinést digitální technologie každému člověku, domácnosti a organizaci a vytvořit tak plně propojený a inteligentní svět. Za tímto účelem budeme podporovat všudypřítomné připojení a rovný přístup k sítím, přinášet cloudová řešení a umělou inteligenci do všech čtyř koutů světa s cílem poskytnout špičkový výpočetní výkon tam, kde jej potřebujete, a tehdy, kdy jej potřebujete, vytvářet digitální platformy, které pomohou všem odvětvím a organizacím stát se flexibilnějšími, efektivnějšími a dynamičtějšími, či nově definovat uživatelskou zkušenost pomocí umělé inteligence a přizpůsobit ji lidem ve všech aspektech jejich života, ať už jsou doma, v kanceláři nebo na cestách.

O iniciativě Huawei TECH4ALL

TECH4ALL je dlouhodobá iniciativa společnosti Huawei pro digitální začleňování budující svět, ve kterém nezůstává nikdo opomíjený. V oblasti životního prostředí se TECH4ALL zaměřuje na ochranu biologické rozmanitosti. S partnery, jako jsou organizace IUCN a Rainforest Connection či řada místních uskupení, jsme již spolupracovali na mnoha projektech využití digitálních technologií – jako jsou například telekomunikační sítě, internet věcí, cloud či umělá inteligence– k ochraně lesů, oceánů a mokřadů ve více než 15 zemích.

Pro více informací navštivte webové stránky iniciativy Huawei TECH4ALL na adrese https://www.huawei.com/en/tech4all, nebo nás sledujte nahttps://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL.

O iniciativě PANORAMA

PANORAMA – Solutions for a Healthy Planet (Řešení pro zdravou planetu) je partnerská iniciativa, jejímž cílem je dokumentovat a propagovat příklady inspirativních, opakovatelných řešení v různých oblastech ochrany přírody a udržitelného rozvoje a umožnit tak učení a inspiraci napříč odvětvími.

PANORAMA umožňuje odborníkům z praxe sdílet a reflektovat své zkušenosti, podpořit ocenění úspěšné práce a společně s kolegy se dozvídat, jak byly obdobné problémy řešeny jinde na světě.

Do projektu PANORAMA přispívají obory a komunity s nejrůznějším zaměřením. Na webové platformě jsou pak tyto komunity zastoupeny prostřednictvím portálů. PANORAMA se stále vyvíjí a hledá další témata a nové partnery.

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/1921952/Huawei_Tech4Nature.jpg

KONTAKT: IUCN: Oddělení pro vztahy s médii IUCN, press@iucn.org ? +41 22 999 02 45; Huawei: Kancelář programu TECH4ALL, tech4all@huawei.com