innogy získala mezinárodní ocenění od SAP za implementaci cloudových systémů

Praha 17. května 2024 (PROTEXT) – Implementace nových IT systémů patří mezi komplexní projekty trvající několik měsíců, v některých případech i let. Firmy v Česku pravidelně prokazují svou schopnost realizace takovýchto projektů, což ukazují výsledky soutěže SAP CEE Quality Awards oceňující projekty firem ze střední a východní Evropy. Jedním z vítězů posledního ročníku se stala innogy Česká republika za implementaci systému SAP S/4HANA Private Cloud pro oblast ERP

„Po vyčlenění z nadnárodní skupiny jsme potřebovali revidovat a zjednodušit celou řadu účetních, controllingových a logistických procesů. Přechod na novou cloudovou verzi ERP od SAP byl ideální příležitostí. Proto jsme zvolili tzv. greenfield přístup, tedy migraci dat do nově nakonfigurovaného systému. Projekt se nám podařilo dokončit ve stanoveném čase, nákladech i kvalitě. K tomu přispěla řada faktorů, ať už to byla naše předchozí znalost SAP ERP prostředí nebo expertiza našich integračních partnerů. Klíčová obchodní rozhodnutí je třeba podložit podklady založenými na datech. Nový ERP systém v cloudu je k tomu nejlepším předpokladem,“ říká Petr Matoušek, Head of IT v innogy Česká republika.

Od přechodu na nový ERP systém si energetická společnost slibovala zejména vyšší spolehlivost, nižší náklady a jednoduchou správu. Neméně důležitým cílem bylo zjednodušení podnikových procesů tak, aby odpovídaly obchodním požadavkům a poskytly managementu přehled pro lepší rozhodování.

Projekt zahrnoval 400 firemních uživatelů v pěti právních entitách skupiny innogy Česká republika a propojil 15 různých stávajících systémů. Přístup „na zelené louce“ umožnil firmě se 1,7 miliony zákazníků v Česku nadefinovat si efektivní řešení bez nutnosti zohledňovat existující infrastrukturu nebo technologie.

„Úspěšné implementační projekty mají jedno společné – podporu a zapojení vrcholového managementu. V Česku si lídři energetického sektoru tuto skutečnost velice dobře uvědomují a při přechodu do cloudu motivují své týmy a pravidelně s nimi komunikují. Zaměstnanci tak lépe rozumí potřebným změnám a dokáží plně využít potenciálu, které systémy nové generace nabízí,“ říká Martin Dvořák, manažer SAP ČR pro klíčové zákazníky v oblasti utility.

Pro přechod do cloudu se rozhodla innogy jako první ze skupiny MVM. Zkušenosti z úspěšné implementace v současné době slouží jako podklady mateřskému koncernu i ostatním oddělením firmy, které o přechodu do cloudu uvažují. Implementačními partnery projektu byly FPT Czech a KCT Data.

V soutěži SAP CEE Quality Awards se innogy stala vítězem v konkurenci desítek firem z regionu střední a východní Evropy. Navazuje tak na úspěchy ČEZ ICT Services, GasNet, Dormer Pramet nebo Asahi CE & Europe z minulých ročníků.

 

Zdroj: SAP ČR