Inflace Čechy stále trápí. Přesto jsou se svými financemi docela spokojení

Praha 7. září 2023 (PROTEXT) – Vysoká inflace, která v uplynulém roce sužovala Českou republiku, si stále vybírá svou daň v podobě zvýšené finanční zátěže více než tří čtvrtin domácností. Téměř ve stejné míře však vnímáme svoji finanční situaci jako přijatelnou. Vyplývá to z nedávného průzkumu agentury FOCUS pro společnost PROFI CREDIT.

Přestože křivka meziroční inflace v posledních měsících klesá, následky jejích vysokých hodnot z předchozího období stále výrazně dopadají na české obyvatelstvo. Tlak zdražování na rodinný rozpočet v různé míře pociťuje 77 % Čechů.

„50 % populace se nějakým způsobem uskromňuje při nákupech. 22 % lidí musí omezovat svou spotřebu, aby vyšli s příjmy. 5 % respondentů pak nedokáže pokrýt základní potřeby svojí domácnosti,“ upřesnil zjištění výzkumu Petr Florián, výkonný ředitel firmy PROFI CREDIT Czech.

V kontrastu s tímto zjištěním však 72 % respondentů hodnotí svoji finanční situaci jako přijatelnou. „Celá třetina společnosti je dokonce přímo spokojená a hodnotí své finanční zázemí jako dobré, kdy měsíčně dokáže i něco ušetřit,“ zdůraznil Petr Florián jeden z optimistických nálezů spotřebitelského průzkumu, který mimo jiné mapoval právě vnímání vlastní finanční situace respondentů v kontextu soudobé inflace.

Nečekané výdaje mohou být problém

I přes většinový neutrální či pozitivní postoj k vlastním rodinným financím z výše uvedených čísel vyplývá, že 27 % populace se potýká s výraznějšími finančními problémy. Tento podíl přibližně odpovídá i skutečnosti, že 29 % lidí by označilo svoji finanční situaci jako neuspokojivou, kdy nedokáží měsíčně nic ušetřit, či dokonce problematickou, kdy se stává, že nevystačí se svými příjmy.

Finanční tíseň části společnosti se projevuje také v dalším zjištěném faktu. „Nečekaný výdaj ve výši 30 tisíc korun by dokázala z vlastních zdrojů pokrýt pouze polovina populace,“ upozorňuje Petr Florián.

Šetříme na zbytných věcech

A na čem Češi nejvíce pod tlakem vysokých cen šetří? „Lidé se nejčastěji snaží rodinnému rozpočtu ulevit na oblečení a obuvi, na kultuře a na jídle. Nejméně oblíbeným způsobem, jak ušetřit, je omezení kapesného pro děti (1 % populace),“ doplnil Petr Florián.

Firma PROFI CREDIT Czech jako přední poskytovatel nebankovních úvěrů dlouhodobě sleduje prostřednictvím vlastních spotřebitelských průzkumů dopady aktuálních socio-ekonomických trendů na českou společnost. „Chceme mít přehled o skutečných potřebách a preferencích našich klientů, abychom na ně mohli naší produktovou nabídkou co nejlépe odpovídat. To vše samozřejmě v rámci konceptu odpovědného úvěrování,“ zdůrazňuje Petr Florián.